24.03.2013 11:32


Prospěchové stipendium od minulého roku výrazně zhublo

Autor: Michal Majnuš | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Na nejlepší studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity čeká sedm set osmdesát tisíc korun. V letošním akademickém roce fakulta vyplatí prvním třem studentům každého prezenčního bakalářského a prezenčního magisterského oboru patnáct, deset, respektive pět tisíc korun. Minulý rok to přitom byl dvojnásobek.

Brno - Povinná literatura a dlouhé vysedávání nad studijními materiály nejsou nutností k tomu, aby člověk dosáhl na prospěchové stipendium. „Za celé bakalářské studium jsem přečetla hrozně málo povinné literatury, na zkoušku jsem ale nepřečetla žádnou,“ přiznala studentka magisterské psychologie Gabriela Štanclová. Na zkoušky se učila den předem, materiály si pouze přečetla. Přitom dostala prospěchové stipendium hned třikrát.

Pro letošní akademický rok je ve stipendijním fondu připraveno sedm set osmdesát tisíc korun. Z něj budou odměněni tři nejlepší studenti z každého prezenčního bakalářského a prezenčního magisterského oboru na Fakultě sociálních studií (FSS). Student na prvním místě obdrží jednorázově patnáct tisíc, za druhé místo fakulta vyplatí deset tisíc a student na třetím místě si přijde na pět tisíc korun.

Dvouoboroví studenti mohou dosáhnout na stipendium za každý obor zvlášť. „První rok na bakalářském studiu jsem dostala stipendium za oba obory,“ potvrdila Gabriela, která kromě psychologie studovala také sociální politiku a sociální práce.

Kritérií, která musí student splnit, je celá řada. Například nesmí překročit standardní dobu studia, jeho studijní průměr nesmí být horší než 1,5 a musí mít splněnu nejméně polovinu kreditů svého studia. V případě shodného průměru dostanou přednost studující s větším počtem kreditů. „Kritéria jsou velmi přísná a ne vždy se podaří najít dostatek studentů, kteří by splnili všechna,“ řekla vedoucí studijního oddělení Jitka Štěpánková, která má stipendijní program pro oceňování nejlepších studentů na FSS na starosti.

Minulý akademický rok zůstala některá místa neobsazená. „Loni si stipendium odneslo dvacet dva bakalářů, přičemž tři z nich ho získali za dva obory,“ sdělila Daniela Dunajová ze studijního oddělení FSS. Z třiceti šesti prospěchových stipendií na bakalářském stupni tak fakulta vyplatila pouze dvacet pět. Na magisterské úrovni odměnila třicet devět studentů ze čtyřiceti pěti možných.

Výše stipendií se od minulého roku, kdy bylo ve fondu přes dva miliony korun, snížily na polovinu. Lonští premianti dostali třicet tisíc, dvacet tisíc, respektive deset tisíc korun. „Důvodem ke škrtání byla horší kondice stipendijního fondu než v minulém roce, způsobená zejména menším výběrem poplatků za překročení standardní doby studia,“ přiznal proděkan pro studium Roman Chytilek.

Současná varianta je podle Chytilka spravedlivější vůči studentům, kteří dosahují mimořádných odborných nebo publikačních výsledků. „Ti byli v minulosti oceňováni méně, i když jejich přínos fakultě a svým oborům je rovněž velký,“ dodal proděkan.

Sběr průměrů pro prospěchové stipendium proběhne začátkem října letošního roku automaticky přes Informační systém Masarykovy univerzity. V listopadu budou známa jména nejlepších studentů na FSS. Peníze fakulta vyplatí v průběhu prosince. Kromě peněžní odměny se studenti na prvních místech mohou těšit na slavnostní posezení s děkanem. „Na můj vkus to bylo příliš oficiální. Připili jsme si, děkan pronesl řeč, nakonec si nás ještě vyfotili,“ shrnula dění na večírku Gabriela.

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.