16.03.2013 18:58


ProFIdivadlo aneb jak hrají informatici

Autor: Jitka Blehová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Hraní divadla se na Fakultě informatiky věnují již šestnáct let . Tento semestr zkouší hru Pán much od Williama Goldinga.

Přehrát audio

Audio

Autor: Jitka Blehová

Výpověď Lukáš Junga o tom, jak vidí svoji práci v proFIdivadle

 

Brno - Studentské divadlo je jedna z mnoha možností, jak na vysoké škole trávit volný čas účelným a praktickým způsobem. Anebo pro některé jen cesta, jak snadno získat kredity. Ve studentském souboru na Fakultě informatiky (FI) Masarykovy univerzity spojili obě výhody a ještě se u toho náramně baví.Asistent režie Lukáš Junga, Autor: Jitka Blehová

Každou středu okolo šesté hodiny se začínají scházet studenti a jejich umělecké vedení v posluchárně na FI. Zkouška začíná jako na jakémkoliv jiném předmětu prezencí. „Už je tady Mičková?“ křičí na celou posluchárnu asistent režie Lukáš Junga. Studenti se trousí postupně, Mičková doráží vzápětí. Další na seznamu chybí. „À propos je to škola, takže dvě omluvený hodiny a pak jste v prdeli,“ dodává Junga. Kromě něj řídí soubor režisér Zdeněk Filipec, oba jsou absolventi FI a na svých postech se každý rok střídají. Třetím členem ve vedení je dramaturg Josef Prokeš, profesor na FI, který vede divadlo od jeho začátků celých šestnáct let.

Patnáct minut po začátku je na řadě rozcvička. Junga svolá všechny na improvizované jeviště před tabuli, „Postavte se ve dvojicích proti sobě. Ten vpravo bude dělat opičky a ten naproti němu je zopakuje,“ rozdává úkoly asistent. Cílem je se uvolnit, zapomenout na zábrany a stud, v ideálním případě se i pořádně rozdivočit. Cvičit nejdou jen herci, ale i ostatní včetně inspice a technické podpory, zapojí se tedy každý. Poté je čas začít zkoušet samotnou hru.Herci se rozcvičují, Autor: Jitka Blehová

„Spousta studentů ze začátku kuňká a není je slyšet, ale jak je vidět, naučí se mluvit nahlas,“ popisuje dění na jevišti student Jan Kutil, který v divadle hraje už druhý rok. Zájem o divadlo je mezi studenty veliký, každý rok se jich hlásí několik desítek, ale všichni se do souboru nedostanou. A ačkoli Prokeš často vybírá hry pro více herců, zhruba třetina studentů se na jevišti neobjeví. Pracují jako technici, zvukaři, osvětlovači a inspicienti. Zkouška končí po třech hodinách společným odchodem do blízké restaurace.

Vyvrcholením celého semestru bude premiéra Pána much, kterou studenti uvedou 15. května na Fakultě informatiky. Následovat budou dvě reprízy. Představení z minulých let si lze stáhnout na stránkách divadla.

Klíčová slova: proFIdivadlo, Fakulta informatiky

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.