04.05.2012 10:34


PRO ŽENU a muže: Vysoká škola - cesta k snad spokojenému partnerství

Autor: Martin Klusoň | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

„Zapíšeš si dříve Kurz mlčení nebo raději Smysl pro humor?“ „Já vůbec nevím, ale naprosto netuším. Nejradši bych si dala obojí, ale to prý nejde. Jsem tak zmatená, všichni mi říkají, že Mlčení určitě nezvládnu!“ „Na tom možná něco bude..." I takto by mohla vypadat konverzace studentky a studenta vysoké školy, která by nabízela nejen odborné kurzy zvoleného oboru, ale také šesti semestrální výuku kurzů týkajících se partnerství.

Nikdy není na škodu začít správně nudnou, ale nezbytnou statistikou. České soudy rozvedly v roce 2011 více než dvacet osm tisíc manželství. Ačkoliv je to o téměř tři tisíce rozvodů méně než v roce 2010, je rozvodovost v Česku stále poměrně vysoká. Mezi muži i ženami, kteří při rozvodu v roce 2011 uvedli své nejvyšší dosažené vzdělání, platí úměra, že se zvyšujícím se stupněm vzdělání se snižuje zastoupení opakovaných rozvodů. Kdyby Masarykova univerzita na tuto statistiku zareagovala a připravila pro své studenty a studentky na každý semestr jeden z předmětů o partnerství, počet rozvodů by se do tří až pěti let mohl ještě snížit.

Pro ženy by sice s nejvyšší pravděpodobností pouhých šest kurzů nestačilo, snaha se však vždy cení. Tři kurzy by měly za úkol řešit problémy specifické pro ženy, další tři by byly pro obě pohlaví. Všechny by samozřejmě byly postaveny na vzájemné důvěře, vztahové rovnocennosti a lásce, která je mužům i ženám už odjakživa vlastní. Vzhledem k tomu, že univerzální kurzy jsou už řešeny v textu od žen pro muže, bude méně únavné se zaměřit pouze na ty specifičtější.

Prvním ze specializovaných kurzů pro ženy by zároveň byl jedním z nejtěžších - Nauka smyslu pro humor. Přestože je tento šestý smysl často stavěn do popředí všech vlastností budoucí partnerky, není hledání jeho zdroje zrovna nejlehčí. Ženy mají často tendenci nesmát se vůbec, popřípadě se smát, když vtip dávno pominul. Kurz by tak začal úmornou části výuky vykládání vtipů vzešlých z hlav studentek, přešel přes průběžný test pochopení pointy a končil náročnou zkouškou pobavení nebohého figuranta z řad mužů.Martin Klusoň Foto: Michal Cagala

Druhým kurzem, opět nesmírně náročným na psychiku i fyziku žen, by bylo Mlčení. Největší strašák bloku pro ženu. Síto všech studentek. Kurz z pekla. I takovými názvy by možná účastnice každou přednášku spojenou se seminářem pojmenovávaly. Díky kurzu by však byly schopné tok myšlenek plynoucí z jejich úst korigovat, za pomoci meditačních pohledů na holou zeď snad i utlumit úplně. Soužití obou partnerů by tak zcela jistě dostalo naprosto jinou dimenzi. Vzhledem k náročnosti kurzu by se zakončení mohlo jevit snad až příliš snadné. Kolokvium plné mlčících žen po několik hodin by navíc nalákalo ještě větší množství lidí, díky kterému by se ještě více prohloubila vzájemná sounáležitost obou pohlaví.

Třetí a poslední kurz pro ženy, Kurz orientačního smyslu, by bohužel po prvním roce  testování nebyl zřejmě  znovu otevřen. I po absolvování celého semestru by univerzita pravděpodobně při závěrečné zkoušce, hledání cesty v lese, ztratila příliš velké množství studentek. Každý kurz je však nahraditelný, Ovládání pláče by si jistě na univerzitě své zájemce našlo.

Přestože je nápad podobných kurzů zajímavý a vymýšlení možných variant zábavné, všechny by měly být postaveny na jednom kurzu hlavním a základním. Toleranci. Každý z nás má své chyby a je na ostatních, zda je budou tolerovat. Stejně tak je na nás, abychom dokázali žít s chybami druhých. Jedině tak bude možné s druhým pohlavím vycházet a na kurzy a rady zde popsané budeme moci zapomenout. Pokud se tedy na obzoru neobjeví Kurz čepování piva při fotbalu...

Jaké předměty by měli absolvovat studenti se dočtěte ZDE

Klíčová slova: vysoká škola, kurz, rozvodovst

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.