04.05.2012 10:34


PRO MUŽE a ženu: Vysoká škola - cesta ke spokojenému partnerství

Autor: Veronika Kynčlová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

„Mám si nejdříve zapsat Předstírání pozornosti nebo radši Umění komunikace?“ „Vidím to na Předstírání, to se mi teď bude hodit víc.“ I takto by mohla vypadat konverzace dvou mladých studentů vysoké školy, která by nabízela nejen odborné kurzy zvoleného oboru, ale také šesti semestrální výuku kurzů týkajících se partnerství.

Více než dvacet osm tisíc manželství rozvedly české soudy v roce 2011. Ačkoliv je to o téměř tři tisíce rozvodů méně než v roce 2010, je rozvodovost v Česku stále poměrně vysoká. Mezi muži i ženami, kteří při rozvodu v roce 2011 uvedli své nejvyšší dosažené vzdělání, platí úměra, že se zvyšujícím se stupněm vzdělání se snižuje zastoupení opakovaných rozvodů. Kdyby Masarykova univerzita na tuto statistiku zareagovala a připravila pro své studenty a studentky na každý semestr jeden z předmětů o partnerství, počet rozvodů by se do tří až pěti let mohl ještě snížit.

Šest kurzů pro muže studujícího tříleté bakalářské studium by bohatě stačilo. Tři kurzy by se zabývaly problémy, které v partnerství způsobují častěji muži. Další tři předměty by měli studenti a studentky společné. Důvodem, proč kurzy vidím jako velmi přínosné, je fakt, že nejčastější uváděnou příčinou rozvratu manželství je rozdílnost povah, názorů a zájmů.Autorka textu Veronika Kynčlová. Foto: Michal Cagala

První z kurzů pro muže Předstírání pozornosti by vyučovali odborníci na slovo vzatí, kteří žijí v manželství už několik desítek let a stále se mohou dívat na fotbal, hokej a další sporty i ve chvíli, kdy si s nimi drahá polovička hodlá povídat. Studenti by se například dozvěděli, jak odpovídat, když na ně partnerka deset minut mluví, oni ji neposlouchají a ona po nich najednou chce jejich názor. Dále jak se zachovat, když v televizi rozhodčí odpíská začátek zápasu a konec toku slov z úst ženy je v nedohlednu. Předmět by byl hodnocený šesti kredity a zakončený by byl praktickou zkouškou.

Kurz Zapomínáš? Piš si! by studentům osvětlil, jaké taktiky zvolit, aby nezapomínali na důležitá data, jako je den poznání, výročí, den narozenin partnerky nebo jejích rodičů a další. Vyučující by předali své zkušenosti a poradili by, co udělat, aby si muž všechna data pamatoval. Hlavní náplní by však bylo naučit se využívat diář, ať už v knižní či elektronické formě. Předmět by se vyučoval pouze jednou za čtrnáct dní, zakončoval by se písemným zápočtem a student by za něj získal čtyři kredity.

Poslední čistě mužský předmět by se jmenoval Umění komunikace. Hodnotím ho jako nejtěžší ze všech, a proto by byl hodnocený rovnou osmi kredity. Zkouška by se skládala ústně a trvala by okolo hodiny, kdy by student musel mluvit se ženou bez toho, aniž by vyluzoval zvuky typu hm, ehm a další. Odpovídat by musel v celých větách a také by sám musel klást otázky. Zkoušku by hodnotila nejen žena, se kterou by konverzoval, ale i dohlížející muž. Veškeré dovednosti vyžadující u zkoušky by studenti procvičovali po celý semestr pod dohledem vyučujících obou pohlaví.

Tři kurzy společné pro studenty i studentky by podle mě měly být Tolerance, Čas pro sebe a Hádka. Předmět Tolerance by vysvětloval, co se ještě tolerovat dá, co už ne, nad čím by měl člověk mávnout rukou a nad čím se rozzlobit. Zápočtový test by se skládal z odpovědí na to, jak by student reagoval v určitých situacích na určitý podnět od partnera či partnerky. Za absolvování by studenti dostali čtyři kredity. Čas pro sebe by nepředstavoval náročný předmět, byl by tedy zakončený zápočtovým testem s možností zisku tří kreditů. Cílem kurzu by bylo uvědomit si, že i v partnerství je důležité, aby každý měl své zájmy a měl čas se jim věnovat.

Bezesporu nejzajímavějším by byl předmět Hádka, kde by nemohl chybět praktický nácvik. Hádka je čas od času velmi užitečná, protože pročistí vzduch, ale je důležité, aby nebyla o ničem a nešlo pouze o urážení se, ale aby vedla k řešení, k uvědomění si něčeho. Po absolvování kurzu by studenti měli vědět, jak vést hádku, aby přinesla více užitku než škody. Na pět kreditů student dosáhne, když úspěšně absolvuje praktickou zkoušku.

Jaké předměty by měly absolvovat studentky se dočtete ZDE.

Klíčová slova: vysoká škola, kurz, rozvodovost,

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.