06.05.2019 11:50


Při studiu s hendikepem se není za co stydět, říká vyučující

Autor: Andrea Halaštová | Kurz: On-line žurnalistika | Kategorie: MUNI bez překážek

Opravit článek s vrozenou dyslexií nebo napsat živou reportáž z České, když k chůzi potřebujete slepeckého psa, může být ve studiu velká překážka. S překážkami tělesných, smyslových či duševních hendikepů se však nevyrovnávají jen sami studenti, ale i jejich vyučující. Rudolf Burgr, odborný asistent na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity říká, že jde především o přípravu předem a dostatečnou dávku empatie.

Myslíte, že i studenti se specifickými nároky můžou zdárně studovat na Masarykově univerzitě?

Jsem si jistý, že ano.

Máte nějaký příklad?

Mám několik zářných příkladů. Mám zkušenosti hlavně se zdravotně znevýhodněnými studenty. Tělesně, nebo i smyslově. Největší zkušenost, kterou bych chtěl zmínit, mám se studentkou, která už obhájila svou práci a dokončila studium. Je nevidomá a mile mě překvapila tím, že si vybrala jako téma pro svou bakalářskou práci žánr, který tento smysl zcela vyžaduje, a to reportáž. Také jsme tady měli studentku, která teď pracuje pro časopis Ligy vozíčkářů a dělá jim mluvčí. Ta tady studovala prezenčně a na vozíku absolvovala tříměsíční praxi v médiích, což jistě nebylo snadné. Ukazuje to ale, že je možno hendikepy eliminovat natolik, že studium lze zvládnout.

Eliminovat hendikepy zní velmi abstraktně.

To znamená velkou píli a motivaci ze strany studenta, ale také pomoc z naší strany, ze strany vyučujících a vedení fakulty či univerzity.

S PŘÍPRAVOU MATERIÁLŮ NÁM POMÁHÁ TEIRESIÁS

Jak takovým studentům pomáháte vy konkrétně?

Většinou šlo o nějakou domluvu předem, přichystání si pomůcek nebo uzpůsobení studijního prostředí, aby student s hendikepem dokázal zachytit prezentovanou látku. Moje zkušenost v podstatě ukazuje, že nebylo nutné výrazně přizpůsobovat samotnou výuku, například jejím prodloužením nebo zpomalením tempa, to určitě ne.

Pro vás je tedy v takovém případě důležité připravit si dopředu pomůcky a materiály?

Ano, já se musím připravit v okamžiku, kdy výuka studenta vyžaduje použití specifických pomůcek nebo zařízení. Při zkoušení je potom zase trochu jiná situace než na přednášce nebo v semináři, tam už obvykle zkoušení probíhá ve spolupráci s Teiresiásem.

Čím je situace u zkoušky jiná?

Podle studijního řádu mají studenti se specifickými nároky jisté úlevy, třeba právo na prodloužení času zkoušky. Další věc je, že mohou potřebovat počítač s Braillovým řádkem na psaní nebo s  komunikátorem, který převádí text do hlasové podoby. Tam musíme vždycky připravit sadu otázek. Je to vlastně technicky jiné zadání.

A toto zajišťuje Teiresiás?

My jim musíme předat podklady a oni vše technicky zajistí.

Jste s nimi v kontaktu i jinak?

Já osobně jsem zatím nepotřeboval větší podporu z jejich strany. Funguje to spíš tak, že se oni ozvou nám. Studenti, kteří potřebují jejich pomoc, jsou na ně napojení a žádají si jejich podporu ve výuce. Teiresiás poté už sám eviduje předměty, na které jsou studenti zapsaní. Před začátkem semestru se ozvou a upozorní nás na to, že budeme mít studenty s určitých hendikepem a napíšou nám základní informace. Krom základních informací obsahují jejich emaily i nabídku ozvat se kdykoliv, řešíme-li nějaký problém s hendikepovaným studentem, a to ve vztahu k výuce, ke zkoušení, k testování.

Už jste někdy nabídky využil?

Ne, pro mě to zatím byla vždycky totožná výuka. Nezaznamenal jsem, že bych se musel nějakým způsobem omezovat.

DYSLEXIE JE TAKÉ HENDIKEP

Pro vás tedy hendikep u studenta problém nikdy nebyl. Můžete takhle mluvit za všechny vyučující?

To nemůžu, vím, že někteří kolegové zaznamenali, že tam byla potřeba nějakým způsobem se individuálně věnovat studentům. Šlo ale o případy, kdy studenti neměli hendikep tělesný, ani mentální, ale spíš nějaké poruchy učení, jako je dyslexie. Tam nastává problém.

Jak to myslíte konkrétně?

Jsme na žurnalistice, kde se pracuje s textem. Dovedu si představit, že pokud mají studenti takový problém, komplikuje to výuku. Mluvím třeba o psaní textu na čas, tady vzniká potřeba podmínky uzpůsobit. A v okamžiku, kdy je student v týmu ostatních, tak se přizpůsobuje celý kolektiv.

Na takové problémy jste také upozorňován?

Spíš ne. Já se řídím hlavně podle ISu, kde by měl mít dotyčný student uvedeno „specifické nároky“. Na ty nás upozorňuje Teiresiás, na jiné ne. A studenti například s dyslexií to v ISu zpravidla neuvádí.

Dyslexie ale přecejen není malý hendikep.

To už ale není v naší moci, ale v moci studenta. Já si osobně myslím, že jsou i studenti, kteří v evidenci Teiresiásu nejsou, protože nechtějí. Měl jsem už i studenty, kteří nějaký hendikep měli, ale vůbec se k němu nehlásili.

Například?

Například jsem se dozvěděl, že student měl poruchu učení, ale nepřišel s tím, že by potřeboval o hodinu prodloužit zkušební test. Já sám podobné problémy nemohu řešit, pokud to po mně nikdo nechce. Vyjdu vstříc, když mi je problém řečen. Ze strany studenta, nebo ze strany Teiresiásu.  

Proč myslíte, že dotyčný student hendikep nepřizná?

Možná z důvodu studu. Rozhodně to je škoda, není důvod se stydět jak před vyučujícími, tak před spolužáky. Zatím jsem podobné situace vnímal ze strany studenstva velmi pozitivně. Studenti si v takovém případě spíš pomáhají, než že by někdo někomu řekl: „Kazíš nám aktivitu.“ Takový přístup na vysokou školu nepatří.

To asi ne.

A jsme zase u toho, co jsem řekl na začátku. I s hendikepem významným, ať už smyslovým nebo tělesným, není problém na Masarykově univerzitě studovat.

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.