27.03.2017 13:32


Předmětovou anketu vyplnila třetina studujících, výsledky jsou příznivé

Autor: Michaela Lebedíková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Výsledky předmětové ankety jsou vesměs pozitivní. Nejméně spokojení jsou studenti fakulty informatiky. Dotazníkové šetření, které studenti mohou vyplňovat po skončení každého semestru, letos vyplnilo 10 756 osob, což je třetina studujících Masarykovy univerzity. 

Brno – Předmětová anketa za podzimní semestr 2016 už je veřejná. Její výsledky si mohou zobrazit všichni studenti, kteří ji dostatečně vyplnili. Výsledky ankety jsou pro vyučující zpětnou vazbou vyučujícím a pro studenty návodem k rozhodování, které předměty či vyučující si zvolit v následujících semestrech. Ankety se zúčastnila zhruba třetina všech studentů, sedmadvacet procent ji má pak vyplněnou do takové míry, že si může zobrazit její výsledky. Nejvíce studentů se zúčastnilo na filozofické fakultě, která je také počtem studujících nejpočetnější.

 

 

 

 

Dle souhrnných informací jsou studenti nejméně spokojení na lékařské fakultě. Studenti této fakulty nejméně souhlasí s tím, že by výklad vyučujících byl srozumitelný a také s tím, že vyučující jasně sdělil, jaké znalosti a dovednosti budou hodnoceny. „Skoro všichni učitelé, které jsem zatím měl, byli skvělí. Nicméně se občas najde někdo, kdo sice zná mnoho a ví mnoho, ale bohužel to nedokáže správně podat,“ komentuje výsledky student lékařské fakulty Tomáš Perdoch. Naopak nejspokojenější jsou studenti filozofické fakulty, kde se všemi třemi otázkami, které se týkají vyučujících a přípravy do výuky, souhlasí více než osmdesát procent studentů.

 

 

 

 

Nejvíce času tráví přípravou do jednotlivých předmětů a účastí na nich studenti fakulty informatiky. Na rozdíl od množství investovaného času jsou to právě oni, spolu se studenty pedagogické fakulty, kdo si myslí, že jejich předměty mají nejmenší vzdělávací hodnotu. "Když to vztáhnu k bakalářskému studiu, které už mám celé za sebou a můžu to nějak uceleně posoudit, tak nesouhlasím s tím, že by naše předměty neměly vzdělávací hodnotu. Naopak bych řekl, že každý z předmětů, který jsem na bakalářském stupni absolvoval, tu vzdělávací hodnotu měl. Problém je z mého pohledu spíš v tom, že studenti musí povinně absolvovat poměrně dost předmětů, které jsou mimo jejich oblast zájmu. Ty předměty sice mají vzdělávací hodnotu, ale když tam člověk nevidí žádný důvod pro to, aby se daný předmět učil, tak má pocit, že tráví čas hloupostma," řekl student magisterského stupně na fakultě informatiky Petr Révay.

 


 

 

Nastavení ankety nově umožňuje vedení jednotlivých fakult začlenit speciální, tzv. fakultní otázky. Jde o dotazy, které se zobrazí pouze studentům příslušné fakulty. Poprvé této možnosti využilo vedení fakulty informatiky a sociálních studií. Například na fakultě sociálních studií si tři čtvrtiny studentů myslí, že vyučující dodržují všechna předem stanovená pravidla a při hodnocení obdrželi dostatečně kvalitní zpětnou vazbu.

 

 

 

 

Na fakultě sociálních studií přibylo letos několik novinek. Jednou z nich je zveřejnění anonymizovaného komentáře studujících svých vyučujících, které avizoval předem proděkan Roman Chytilek již na začátku podzimního semestru. „Zveřejňování má na naší fakultě dlouholetou tradici v podobě ankety, kterou jsme až do roku 2015 organizovali paralelně s tou v ISu a byl jsem rád, že se nám podařilo přesvědčit univerzitu, aby nám ho opět povolila,“ dodal k tomu Chytilek.  Hodnocení jsou studentům přístupná od 24. března a mohou si je zobrazit ZDE v Informačním systému. „Přímo v anketě hodnocení zveřejnit nelze, museli jsme vyexportovat všechna hodnocení jako textové soubory a vložit je do Dokumentového serveru,“ řekl Chytilek. Nově anketa umožňuje vyučujícím na tyto komentáře odpovídat. Této možnosti jich mnoho zatím nevyužilo.

 

 

 

 

O tom, že výsledky ankety berou vyučující vážně, svědčí například iniciativa Ladislava Rabušice, vyučujícího Statistické analýzy dat na katedře sociologie. Studenti si v hodnocení předmětu často stěžovali na kratší dobu přednášek, a tak je Rabušic nechal prostřednictvím e-mailu hlasovat o tom, zda má dobu přednášek rozšířit.

O výsledcích předmětové ankety však pochybuje vyučující z katedry mediálních studií a žurnalistiky Daniela Vajbarová. „V předmětové anketě vidím potenciál pro zkvalitnění výuky, ale dosavadní výsledky bohužel nejsou příliš relevantní. Návratnost je velmi nízká a nejpodstatnější otázku, která umožňuje zprostředkovat slovní komentář, pak odpoví maximálně dva až tři studující. Jejich výpovědi si navíc často odporují. Je pro mě nápomocnější zjistit zpětnou vazbu od studentů přímo na hodině,“ uvedla Vajbarová.

Návratnost a relevance výsledků jsou největšími problémy ankety. Ve chvíli, kdy ji vyplňuje pouze čtyřiatřicet procent všech studentů Masarykovy univerzity, a pouze několik vyplní slovní hodnocení, je namístě pochybovat o tom, nakolik výsledky odrážejí realitu výuky. I přesto jsou však hodnocení kladná a výhrady se objevují spíše zřídka. „Můj celkový dojem je, že hodnocení kursů jsou spíš velice příznivá či příznivá a jen občas se objeví vážnější výhrady, které katedry obvykle promptně řeší,“ dodává proděkan Chytilek.

Klíčová slova: Předmětová anketa, data, výsledky, infografika, univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.