05.05.2013 11:16


Předmětové okénko: Konec světa a Násilí na ženách

Autor: Kristýna Živná | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Předmětové okénko je pravidelná rubrika vycházející každou druhou neděli. Jejím cílem je dát studentům Masarykovy univerzity tipy na zajímavé předměty, které jejich alma mater nabízí. Ve třetím díle se budu zabývat tím, kde se mohou zájemci poučit o konci světa nebo o násilí páchaném na ženách.

RLB666 Konec světa

Debaty o konci světa jsou staré jako lidstvo samo. Tento fenomén však výrazně zesílil minulý rok. Na 21. 12. 2012, kdy měl podle mnoha zdrojů zánik světa nastat, čekal snad každý s rozporuplnými pocity. Ihned po tomto dni, kdy prognózy nevyšly, se začaly rojit hrozby o dalších koncích světa, které stále jsou a budou živé. Na Masarykově univkurerzitě se studenti o tomto tématu mohou dokonce i učit, a to v kurzu s přízračným kódem RLB666.

Předmět Konec světa je atraktivní pro studenty ze všech fakult Masarykovy univerzity. Foto: Kristýna Živná

Předmět spadá pod Ústav religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, otevřen je však pro studenty celé univerzity. V kurzu se zájemci doví, jak se k pojetí konce světa stavělo určité náboženství nebo kultura. Během semestru se na přednáškách vystřídá spousta vyučujících z nejrůznějších fakult a oborů. Každý z nich přednáší o pohledu na zánik světa podle své specializace. Setkání jsou například na témata Mayové a konec světa, Šambhala a buddhistická představa konce světa: rok 2424, Výjevy pekel na středověkých japonských mandalách, Konec světa z kosmologického hlediska a spousta dalších. Některé hodiny byly poměrně netradiční – posluchači se učili základy čtení mayského kalendáře nebo zažili přednášku v hvězdárně.

Kurz je za čtyři kredity. Ukončení je formou testu skládajícího se z dvaceti otázek. K úspěšnému splnění kolokvia je zapotřebí odpovědět správě alespoň na dvanáct z nich. Vše se týká učiva probraného v hodinách, není třeba očekávat záludnosti.

„Již během prvního setkání bylo jasné, že je o předmět velký zájem, ačkoli probíhal ve středu večer. Test se vyučující nepokoušeli zbytečně komplikovat zákeřnými otázkami. Podle mého názoru jim šlo hlavně o to, zaujmout studenty zajímavou látkou. Je škoda, že mnozí spolužáci brali předmět jen jako kredity zadarmo, protože patřil mezi jedny z nejzajímavějších za celou dobu mého studia,“ řekla studentka dějin umění a sdružených uměnovědných studií Agáta Bojková.

 

GEN119 Násilí na ženách 

Tento předmět vyučuje právnička Markéta Hamrlová, která má s tématem bohaté zkušenosti. Zájemci si jej mohou zapsat na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Je zaměřen na tématiku násilí na ženách, domácího násilí, znásilnění, obchodování se ženami, sexuálního zneužívání v dětství a mnoho dalšího. Účast na hodinách je povinná. Způsob výuky je interaktivní, studenti se aktivně zapojují do scének, her, diskuze, rozboru textů nebo vlastní prezentace. Kurz je ohodnocen šesti kredity. K úspěšnému splnění je nutné vypracovat esej a skupinovou prezentaci vylosovaného tématu a výsledků analýzy časopisů.

„Účast na výuce je povinná, ale v tomhle případě mi to ani tolik nevadí, protože to vždycky stojí za to. Náplň hodin i vyučující jsou fajn, témata jsou zajímavá. Předmět bych si určitě zapsala znovu,“ řekla studentka Genderových studií Iveta Marková.

Klíčová slova: konec světa, násilí na ženách, zajímavé předměty, Masarykova univerzita

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.