07.04.2013 16:03


Předmětové okénko: Experiment v religionistice a Komiks

Autor: Kristýna Živná | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Předmětové okénko je pravidelná rubrika, která vychází každou neděli. Jejím cílem je dát studentům Masarykovy univerzity tipy na zajímavé předměty, které jejich alma mater nabízí. Dnešní díl přináší informace o tom, jak vypadá experiment v religionistice, a také kde se lze naučit číst komiksy.

RLB358 Experiment v religionistice 

V tomto kurzu se ze studentů stávají zkoumané osoby. Náplní předmětu je totiž zapojení zájemců do výzkumu, který realizuje Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství. Absolvovat jej může kdokoliv z libovolné fakulty Masarykovy univerzity, libovolného oboru i typu studia.

Budova J Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, kde se provádí experimenty. Foto: Kristýna Živná

Studenty nečeká žádná klasická výuka formou memorování. Standardní kontaktní vyučování se totiž nekoná. Jedinou oficialitou je první úvodní setkání, na kterém se přítomní dozví informace o průběhu celého semestru. Poté uchazeči vyplní on-line dotazník, pomocí kterého se zaregistrují do databáze. Na základě něj pak výzkumný tým vybírá vhodné jedince na jednotlivá zkoumání. Pozvánku vždy každý obdrží e-mailem a dostane na výběr z několika dat a časů. V čem experimenty spočívají, je opředeno závojem tajemství. Sami studenti o tom nemohou příliš mluvit, protože je lepší, když se nemůže člověk předem připravit. Obecně se však experimenty týkaly například paměti, či poslechu nahrávek a jejich následného efektu na koordinaci pohybů. U některých pokusů bylo potřeba připojit snímač tepové frekvence na hrudní koš. Další náplní je také vyplňování on-line dotazníků.

Netradiční je forma kreditového ohodnocení, které si volí sami studenti. V informačním systému si nastaví, zda chtějí za kolokvium dostat dva nebo čtyři kredity, a to podle počtu výzkumů, kterých se účastní.

Jaký je názor na tento netradiční kurz?

„Některé experimenty měly formu on-line dotazníků. Vyplnění zabralo třicet až šedesát minut. Jiné se konaly v laboratoři, v suterénu filozofické fakulty, v budově J. Délka se pohybovala kolem půl hodiny. Osobně nevidím problém se splněním podmínek za čtyři kredity. Mohu říci, že se mi kurz nezdál téměř vůbec náročný. Odpadá totiž nutnost přípravy, testů či zkoušek. Jediným požadavkem je pouze pár hodin volného času za semestr. Předmět mi přišel zábavný, snad proto, že to bylo něco jiného. Obdoba na univerzitě nejspíš není. Mnoho mi ale nepřinesl. Nic jsem se nenaučil, ale o tom to ani není. Zpětně jsem obdržel pouze jeden výsledek, avšak je možné, že některé výzkumy jsou dlouhodobé a ještě tedy neskončily. Odnesl jsem si zajímavou a unikátní zkušenost, pocit, že jsem někomu pomohl a v neposlední řadě jsem získal čtyři kredity. Vytknul bych snad jen trochu chaotickou komunikaci a nepřesně nastavené podmínky. Nicméně na tom v tomto semestru zapracovali,“ podělil se o zkušenosti student oboru Teorie interaktivních médií filozofické fakulty Vít Holubovský.

 

CJBC807 Jak číst komiks

Komiks už není jen zábavou na dlouhé zimní večery. Na Masarykově univerzitě byl povýšen na akademickou úroveň. Milovníci těchto děl, vystavěných na kombinaci obrazu a textu v různém poměru, tak mohou spojit příjemné s užitečným. V semináři se posluchači seznámí s vývojem tohoto žánru u nás i ve světě. Především se ale zaměří na možnosti jeho četby. Věnovat se tak budou například komiksu dobrodružnému, autobiografickému, asijskému nebo undergroundovému. Zájemci také získají přehled o našich vydavatelstvích, specializovaných časopisech a webech.

Vyučujícím je Ondřej Bláha a za absolvování získáte pět kreditů. Kurs je založen na četbě zadaných obrázkových seriálů a následné diskuzi nad nimi. Posluchači získají zápočet za ústní referát a aktivní účast na seminářích.

Jaký je názor studentů?

„Hodina byla založena hlavně na zadaných referátech a následné diskuzi, kde se střetávaly názory žánrových fanoušků i laiků. Učitel působil jako moderátor. Výuka se konala v neformálním prostředí. Studenti se většinou scházeli někde v kavárně. Zajímavý a široký byl výběr povinné četby - od klasických děl jako Spiegelmanův Maus, až po undergroundový švédský komiks. Probíraná látka se každý semestr obměňuje. Rozhodně kurz doporučuji, ale je potřeba se registrovat včas, zájem byl a je velký,“ řekl student mezinárodních vztahů Milan Novotný.

„Předmět je dobrý hlavně v tom, že konečně uvádí komiks na akademickou půdu a ukazuje tak, že to nejsou pouze obrázky pro děti. Jedná se o specifické médium, které kombinuje postupy literární, divadelní, filmové a výtvarné. Jako takový vzbuzuje spoustu otázek a možností, jak k němu přistupovat. Každý ho může uchopit po svém, každý jen trochu uvažující člověk k němu může mít co říct, bez ohledu na fakultu. Navíc vyučující je člověk na svém místě. Seminář se mi nezdál náročný a určitě bych ho ostatním doporučil,“ uvedl student chorvatského jazyka a literatury Pavel Pich.

 

Klíčová slova: Masarykova univerzita, zajímavý předmět, experiment, komiks

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.