18.03.2016 21:15


Pracovní právo nekouše a neznalost neomlouvá

Autor: Magdaléna Kunrtová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Student skončí vysokou školu a najednou se nezajímá o studentské povinnosti a recenze hospod. Točí se kolem něj otázky o placení složenek, daní, uzavírání smluv, vytváření správného životopisu. Málokdo se vyzná v právu, které nekouše, ale dokáže pomoci. Na internetu se sice dá najít celá řada informací, ale kdo sleduje neustálé změny v zákonech. Jak se říká, neznalost neomlouvá a s pracovním právem se setká ve svém životě snad každý. 

Praha – Jakmile absolvent najde firmu, pro kterou chce pracovat, zašle do ní životopis. Byť vynaložil sílu zaměstnavatele najít, zkontaktovat ho, nikdo nemá právní povinnost odpovědět na jeho životopis. Maximálně jde o morální povinnost, která je ovšem právně nevymahatelná. Pokud se na něj usměje štěstí a personalisté firmy jej osloví k dalšímu setkání, může očekávat ústní pohovor, stále více oblíbené assessment centrum (metoda založená na pozorování účastníků výběrového řízení v navozených modelových situacích - pozn. red.), případové studie, jazykové, či psychické testy. Moderní je také telefonický pohovor, který může být zaměřený na jazykový nebo technický screening. Během výběrových řízení je důležité připravit se na cokoliv. „Známá mi říkala, že po ní hodili papírovou kouli. Firma zjišťovala určité vlastnosti pomocí takových, pro někoho absurdních věcí. Nejsprávněji se zachoval ten, kdo kouli vrátil. Kdo uhnul nebo se lekl, dával personalistům jasně najevo, že není správný týmový hráč a nepřizpůsobí se podmínkám,“ dodal právník Jaroslav Stránský.

Uzavření smlouvy nemusí být jen stresová záležitost. Autor: Magdaléna Kunrtová

Hledající by se měl také zajímat o to, na co se personalisté mohou při výběrových řízeních ptát a co už je protizákonné. Nesmí zjišťovat těhotenství, rodinné a majetkové poměry, sexuální orientaci, původ a řadu dalších informací. Ty, které souvisejí bezprostředně s uzavřením pracovní smlouvy, by měly stačit. I zde ovšem platí výjimky.

Pokud například existuje pracovní místo, kde nesmí z daných důvodů pracovat těhotná žena, je nutné, aby lékař při vstupní lékařské prohlídce zkontroloval i tento faktor. V tomto případě nejde o diskriminaci, ale bezpečnost práce. Myšlenka, že personalisté vychází jen z informací v životopise, je zcestná. Dnes tak tomu již není. Firmy personalisty platí za hledání informací. Velkou měrou jim v současnosti pomáhají sociální sítě, kde se lidé prezentují ne vždy vhodně a virtuální realita dokáže o člověku nemálo vypovědět.

Po přijímacím procesu při oboustranné spokojenosti obdrží uchazeč pracovní smlouvu, která musí být písemná, případně dotyčného pověřená osoba jmenuje do funkce. V dokumentu musí být uvedeno místo výkonu práce, den nástupu a druh práce. Co se týče mzdy, ta může, ale nemusí být sjednána. Buď bude částka vypsána ve smlouvě, nebo bude zaměstnanec placen podle mzdového výměru, kdy jde o jednostranný projev a výška příjmu se dá měnit. Změny v dohodě nastávají jedině v tom případě, že s tím souhlasí obě smluvní strany. Stránský doporučuje vzít si smlouvu před podepsáním domů, kde si ji v klidu přečtete a můžete se o případných nejasnostech s někým poradit. Zaměstnavatelům by tento krok neměl vadit. Po uzavření smlouvy přichází tříměsíční (výjimečně šestiměsíční) zkušební doba. Během té lze spolupráci ukončit i bezdůvodně. Ta ze zákona končí v den, kdy pracující doručí písemnou formu ukončení druhé straně, pokud neuvede pozdější den. Jestliže obě strany spolu spokojeně vychází, zaměstnanec pracuje pro firmu na dobu neurčitou, pokud tomu není jinak. Mimo to se dá sjednat práce na dobu určitou, která se uzavírá maximálně na tři roky. A prodloužení je možné maximálně dvakrát. To znamená, že u jednoho zaměstnavatele může pracující na dobu určitou strávit nejvýše devět let.

Pokud chce pracovník z práce odejít, lze to udělat čtyřmi způsoby. Buď se obě smluvní strany vzájemně dohodnou, pracovní poměr se zruší ve zkušební době, jedna ze stran podá výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou nebo se jedná o okamžité zrušení pracovního poměru. Poté má jedinec možnost nastoupit do práce jinde nebo navštívit úřad práce. 

Jestliže si student sežene jen brigádu, má dvě možnosti dohod. Dohoda o provedení práce znamená pro brigádníka značnou smluvní volnost, navíc zdravotní pojištění platí brigádník až poté, co dosáhne výdělku deset tisíc korun za kalendářní rok, ale maximálně smí odpracovat tři sta hodin. Také může uzavřít více dohod o provedení práce a částka se nesčítá,“ komentuje jednu z možností student olomouckých práv Petr Novák. Pracovní činnost pracující více omezuje. „Dá se sjednat jak na dobu určitou, tak na neurčitou, a to i u více zaměstnavatelů,“ dodává Novák. 

Klíčová slova: pracovní smlouva, právo, absolvent, výběrové řízení, práce

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.