03.03.2011 08:31


Práce s postiženými je dobře placená brigáda

Autor: Kateřina Foltánková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Studenti shání přivýdělek, kde se dá. Málo z nich ví o možnosti pracovat ve středisku Teiresiás, které pomáhá handicapovaným studentům na Masarykově univerzitě v Brně. Jako zapisovatelé si mohou za hodinu vydělat sto dvacet korun.

Budova střediska Tieresiás.Brno - Jednou z prací, kterou mohou studenti zaměstnaní v Teiresiásu vykonávat, je vizualizace přednášek pro neslyšící kolegy. „Zapisoval jsem čtyři až pět přednášek týdně. Buď ty ze svého oboru, nebo z i pedagogické fakulty,“ uvedl student podnikového hospodářství Petr Vala. „Zapisovatel by měl psát bez chyb, měl by se vyznat v pravopisu, mít všeobecný kulturní přehled a nejlépe by měl studovat stejný obor jako jeho klient,“ popsala nároky na zapisovatele vedoucí Oddělení řádného studia Gabriela Vojáčková.

„O brigádě jsem se poprvé dozvěděla od známé. Potom jsem uviděla inzerát na vývěsce v Informačním systému,“ popsala studentka přírodovědy Veronika Buráňová, která se o práci dozvěděla podobně jako Vala. Inzeráty vyvěšuje sekce Celouniverzitní pracoviště v kategorii Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky.

Zapisovatel má obvykle k dispozici služební notebook, který si vyzvedne na vrátnici. Spolu s neslyšícím se usadí do přední řady, aby vizualizátor dobře slyšel přednášejícího. Jeho úkolem je zapisovat vše, co vyučující řekne a nic neubírat ani nepřidávat. Handicapovaný student může sledovat zápis na obrazovce počítače. „Někteří se ani na obrazovku nedívali, asi uměli dobře odezírat,“ odhaduje Vala, který zapisoval i přednášky v angličtině. Za hodinu zápisu v cizím jazyce si brigádník vydělá dvě stě korun.

Uchazeči o práci zapisovatele musí podstoupit domácí test v psaní na čas, test z českého jazyka, ze schopnosti ovládat Word a zkusí pořídit zápis z přednášky, která je jim puštěna na videu. Na otázku na kolik procent je třeba být úspěšný v psaní na čas, Vojáčková nechce odpovídat. „Jsem ochotná vyjednávat obor od oboru,“ uvedla. Naráží na skutečnost, že má středisko nouzi zejména o zapisovatele z přírodovědy a medicíny. Zájemci o tuto práci mohou uspět s horšími výsledky než studenti humanitních věd. „Aktuálně máme celkem plno, ale hledáme zapisovatele z přírodovědné nebo lékařské fakulty,“ odkázala Vojáčková na inzerát v Informačním systému.

Možnost přivýdělku mají i ti, kteří neumí psát všemi deseti nebo nechtějí přímo pracovat s postiženými. Student informatiky Tomáš Svoboda připravuje pro nevidomé matematická a informatická skripta. „Dostanu materiály pro běžné studenty a mým úkolem je upravit je tak, aby je speciální program byl schopen převést do Braillova písma,“ vysvětlil. Když je na stránce jen text, Svoboda pouze upraví formátování. Nejvíce práce má s tabulkami, grafy a speciálními značkami. „Za stranu dostanu přibližně padesát korun,“ popsal Svoboda. Týdně zpracovává jednu kapitolu o dvaceti stranách. Práce mu zabere šest hodin a vydělá si kolem tisícikoruny.

Středisko Teiresiás bylo založeno v roce 2000 Masarykovou univerzitou. Středisko se snaží svou odbornou pomocí zpřístupnit studium na Masarykově univerzitě handicapovaným studentům. „Práce s postiženými může někoho odradit. Ale je to dobrá zkušenost, nejen dobrá brigáda,“ řekla Dagmar Konvičná, která pro Teiresiás pracuje jako zapisovatelka rok a půl.

Klíčová slova: brigáda, Teiresiás

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.