12.12.2017 23:00


Používanie slovenčiny na univerzite nie je vždy bezproblémové

Autor: Jakub Včasný | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Brno sa vďaka svojej blízkosti k Slovensku teší veľkej obľube u slovenských študentov. Veľkou výhodou je partnerstvo oboch krajín v tomto odvetví, z ktorého vyplýva aj možnosť používať slovenský jazyk pri štúdiu a v akademickej činnosti. Napriek tomu sa ojedinele objavujú situácie, kedy majú žiaci so slovenčinou problém.

Študijný a skúškový poriadok Masarykovej univerzity. Foto: Jakub Včasný

Brno – Na Masarykovu univerzitu sa ročne zapíšu tisíce slovenských študentov. Tím je podľa tradície dovolené používať slovenský jazyk s predpokladom, že poznajú české ekvivalenty slov. Vyplýva to aj zo vzájomnej dohode štátov v oblasti vzdelávania. Na akademickej pôde však môžu nastať situácie, kedy učiteľ s použitím slovenského jazyka spokojný nie je, na čo v konečnom dôsledku doplatí samotný študent.

Viac problematická je situácia, kedy sa táto intolerancia slovenského jazyka negatívne premietne do hodnotenia študenta. Študenti takýto postup vyučujúceho potom hodnotia ako definitívu a s hodnotením sa rozhodnú nerobiť nič. To však úplne nemusí byť pravda.

Na možnosti, aké majú v tejto veci slovenskí študenti, sme sa pýtali na študijnom oddelení fakulty sociálnych štúdii. „Na oddelení sme sa nestretli s tým, že by jazykové rozdiely medzi češtinou a slovenčinou robili akékoľvek problémy, ale viem si predstaviť, že sa niečo také môže stať," konštatovala vedúca študijného oddelenia Jitka Štěpánková.

Situácia sa začína komplikovať v otázke platných pravidiel. Študijný poriadok Masarykovej univerzity totiž oficiálne neumožňuje študentom univerzálne používať slovenčinu, povoľuje však diplomové a bakalárske práce v tomto jazyku. „Keď to študijný poriadok povoľuje v takých dôležitých veciach, ako je rigorózna práca, nevidím dôvod, prečo by to nemalo fungovať aj pri nižších úrovniach hodnotenia," povedala Štěpánková. Pokiaľ teda k takej situácii dôjde, vedúca oddelenia odporúča využiť článok 41 v Študijnom a skúškovom poriadku Masarykovej univerzity, ktorý sa zaoberá revíziou hodnotenia.

„Študent má právo sa s pripomienkou obrátiť na vedúceho katedry, alebo pedagogického prodekana,“ hovorí Štěpánková s odvolaním na študijný poriadok. V ňom sa píše, že študent má na napadnutie hodnotenia ukončenia predmetu „30 dní od záznamu hodnotenia v IS MU". Po jeho odsúhlasení bude vykonané nové ukončenie predmetu pred trojčlennou komisiou.

Skúška pred komisiou však môže množstvo študentov odradiť od takéhoto opatrenia. Niektorí sa tak radšej zmieria s pôvodným hodnotením. „Slovenské názvy chemických prvkov som mal správne, vyučujúcemu sa nepáčila len slovenčina," hovorí o nedávnej skúsenosti študent biochémie, ktorý chcel ostať v anonymite. S zhodnotením sa radšej zmieril, pretože „nechce mať zbytočné problémy".

Mimo riadneho napadnutia hodnotenia podľa študijného poriadku potom študentom zrejme ostáva sa iba dopredu informovať o tom, či môžu pri testovaní používať slovenčinu. Ďalšou možnosťou potom je konzultácia s vyučujúcim, ktorý by správne slovenské odpovede spätne uznať.

Klíčová slova: slovenčina, slovenský jazyk, Masarykova univerzita,

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.