04.10.2017 10:02


Poplatky za studium jsou strašákem i motivací

Autor: Tereza Vlčková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Nová úprava studijního řádu nyní vyměřuje poplatky jednotně napříč univerzitou. S každým dalším semestrem nad standardní dobu studia prodlouženou o jeden rok se poplatek zvyšuje, a to až na třicet šest tisíc korun za jeden semestr.

Brno – Studentka druhého ročníku filozofické fakulty Karolina Sikorová už teď ví, že bude kvůli Erasmu prodlužovat o jeden rok. „Může se samozřejmě stát, že mi pak něco nevyjde a musela bych studium prodloužit ještě o pár měsíců," přemýšlí Sikorová. Takový poplatek by jí až tolik nevadil - za první semestr je skoro stejný, jako tomu bylo v minulosti. V dalším semestru by mě to vytrhlo z rozpočtu daleko více," dodává.

Každý student má právo na tříleté bakalářské studium prodloužené o jeden rok, na magisterském studiu potom na dva roky a jeden navíc. Pokud bude ovšem student prodlužovat i nad čtyři a tři bezplatné roky, poplatky s každým dalším semestrem porostou. Za první semestr nad limit je vyměřen poplatek osmnáct tisíc, za druhý už ale dvacet čtyři tisíc korun. Tato částka se nově neliší v závislosti na fakultě, ale je pro všechny studenty univerzity jednotná. Od osmnácti měsíců studia navíc se už poplatky nezvyšují a studenti zaplatí třicet šest tisíc korun za každý započatý semestr.

Pokud student skládá státní závěrečné zkoušky méně než patnáct dní po vyměření poplatku za studium, může podle slov rektora Mikuláše Beka zažádat o úplné prominutí. Stejně tak můžou být prominuty poplatky při závažných zdravotních problémech, je-li zdravotní stav prokazatelně jediným důvodem k prodlužování studia. Až o tři čtvrtiny méně mohou platit studenti, jejichž osobní příjem nebo příjem jejich rodiny se pohybuje na hranici životního minima. Je ovšem potřeba se odvolat včas. Dobu, kdy mu bude vyměřen poplatek za studium, si může každý student zkontrolovat v informačním systému v kolonce Během studia.

Studentka Fakulty sociálních studií Nikola Krišteková si myslí, že poplatky by se měly místo jednotného zvyšování posuzovat individuálněji. „Platím teď poplatky za 12 měsíců a v konečném důsledku to způsobilo, že jsem musela víc pracovat, kvůli čemuž jsem měla méně času věnovat se oboru,“ přiznává.

„Nelíbí se mi myšlenka, že bych prodlužovala, a kdyby, tak doufám, že jen o rok, protože nevím, jestli bych si jinak studium mohla dovolit,“ říká studentka Fakulty sociálních studií Adéla Petřeková. Podle rektora může být zahraniční pobyt či stáž důvodem ke snížení poplatku za studium zhruba o polovinu. Platí to ale pouze v případech, kdy prokazatelně došlo ke ztížení pokračování ve studiu, a to například pro nesplnění prerekvizit za dobu pobytu v zahraničí nebo nevypsání potřebného předmětu v daném semestru. Úlevy se můžou dočkat i sportovci, kteří reprezentují Masarykovu univerzitu na národní úrovni, nebo kteří mají vynikající studijní výsledky.

Monika Nečasová úspěšně dokončila bakalářské i magisterské studium v oboru Ruský jazyk a literatura a nyní pracuje na získání bakalářského titulu na bohemistice. „Pokud je první studium úspěšně zakončené titulem, na další má student standardně opět tři plus jeden rok a platit nic nemusí. Poplatky jsou metlou na ‚věčné studenty‘. Pokud člověk chce studovat dál a má za sebou nějaké výsledky, je skvělé, že může bezplatně. Ale kdoví, jak to bude v budoucnu,“ říká.

„Doteď jsem se o poplatky příliš nezajímala, ale tato změna mě donutila přemýšlet o tom, co by pro mě prodlužování znamenalo,“ dodává Karolina Sikorová. „Každopádně je to pro mě rozhodně motivace k dostudování v bezplatných čtyřech letech,“ uzavírá.

Klíčová slova: studium, univerzita, poplatky

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.