02.03.2017 18:50


Poplatky za prodlužování studia budou od nového roku vyšší

Autor: Jan Vostal | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Zdeněk Krychtálek úspěšně vystudoval Expertní inženýrství v dopravě. Ve svém oboru se však neprosadil. Pracovní úřad mu nepomohl, a tak zvolil cestu dalšího studia. V současné době studuje obor Radiologický asistent. Jelikož má podle zákona povinnost si studium hradit, výrazně se ho dotýká změna ve výši poplatků, která bude aktuální od nového akademického roku 2017/2018.


Změna výše poplatků byla předem konzultována s vedením fakult. Schválená podoba je tedy výsledkem konsenzu. Foto: Jan VostalBrno
– Téměř 32 letý Zdeněk Krychtálek získal inženýrský titul v oboru Expertní inženýrství v dopravě na Vysokém učení technickém v Brně. Doktoranské studium opustil kvůli osobním konfliktům. „Začaly se tam množit verbální a neverbální útoky na mojí osobu ze strany akademických pracovníků a také se přidala platební neschopnost,“ líčí Krychtálek. Po této zkušenosti odešel na úřad práce, který mu podle jeho slov vůbec nepomáhal a nabízel mu pouze pozice mimo obor. V evidenci strávil rok a půl bez jakéhokoliv výsledku. Podle něj to má dnes vysokoškolský absolvent bez kontaktů nebo známých velmi těžké. Po dlouhé úvaze se rozhodl, že se pokusí i v pokročilejším věku studovat. Bylo mu však jasné, že v jeho situaci už to nebude zadarmo.

Platební povinnost vzniká na vysoké škole tehdy, když student překračuje standardní dobu studia zvětšenou o jeden rok. Právní úpravu stanovuje zákon o vysokých školách, který ukládá vysoké škole povinnost v takových případech stanovit studentovi poplatek za studium. Každý tedy může prodloužit jak bakalářský, tak i magisterský program bezplatně pouze o jeden rok. 

Krychtálek se po špatné zkušenosti s pracovním úřadem rozhodl, že by mu lepší budoucnost mohla zaručit Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a nastoupil na obor Radiologický asistent. „Vzhledem k tomu, že se přijímací řízení konalo jedenáct let po mém absolvování gymnázia a připravoval jsem se svépomocí, tak mě přijetí celkem překvapilo,“ říká Krychtálek. Studium si musí platit už od začátku nástupu na tento obor. V současné době platí dvakrát ročně. Poplatek se skládá ze dvou sazeb. Za prodlouženou délku studia, ta činí 19 800 korun a také poplatek za další studium, který je 2 400 korun. „Osobně nerozumím termínu prodloužená délka studia. Jsem standardně ve druhém ročníku,“ komentuje Krychtálek. Celkem tedy musí zaplatit za svoje studium částku 22 200 korun za každý semestr.

Nynější systém poplatků je takový, že každý student, kterému vznikla poplatková povinnost, hradí stabilní částku za každých započatých šest měsíců studia, tedy za každý semestr. Jednotlivé částky se na každé fakultě liší. Od nového akademického roku 2017/2018 budou částky pro všechny fakulty stejné, avšak jejich výše se bude odvíjet od toho, o kolik semestrů student své studium prodlužuje (viz tabulka). „Pokud chceme snížit studijní neúspěšnost a nedoplácet na ty, kteří studují zbytečně dlouho, moc jiných nástrojů než poplatky nemáme,“ vysvětluje mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová. Nové hodnoty poplatků jsou progresivní. Podle Fojtové by to mělo studenty motivovat dokončit studium co nejdříve, prodlužování studia je podle ní vážný celospolečenský problém. „Souhlasím s tím, pro studenty je to motivace. Doufám však, že mě se toto opatření týkat nebude," říká student práv Jakub Peštál.

Od dalšího semestru bude Zdeněk platit nejvyšší možnou částku, jelikož svoje studium prodlužuje o více než osmnáct měsíců. Jedná se tedy o 36 tisíc korun, což je o téměř čtrnáct tisíc více, než platil poslední semestr. „Pro mě je závazný až dopis, co dostanu, kde se dozvím, co mám platit,“ doplňuje Krychtálek. Nyní je rozhodnutý obor Radiologický asistent dokončit. Podle jeho slov mu už ani nic jiného nezbývá a poplatek v jakékoliv výši musí zaplatit.

Poplatky pro akademický rok 2017/2018

Výše poplatků při překročení standardní doby studia zvětšené o jeden rok

 

o méně než 6 měsíců

 

o více než 6 měsíců a méně než 12 měsíců

 

o více než 12 měsíců a méně než 18 měsíců

 

o 18 a více měsíců

 

18 000 korun

24 000 korun

30 000 korun

36 000 korun


Klíčová slova: poplatky za studium, newsfeature

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.