02.04.2012 18:53


Poplatky jsou strašákem každého studenta. Kolik si připlatí za další a prodloužené studium?

Autor: Věra Jandová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Za podání přihlášky, za další studium, za prodloužení studia. Takové jsou poplatky, pro které si musí studenti sáhnout hluboko do kapsy. Často bohužel není jasné, v jaké výši se částky pohybují. Připravili jsme pro vás přehled základních poplatků tří nejznámějších vysokých škol v Brně.

Brno Vysokoškoláků, kteří prodlužují své studium, každoročně přibývá. Za každý semestr, který stráví na škole navíc, zaplatí několikatisícové poplatky. Mimo peněz na prodloužené studium si musí studenti připravit také finance na podání přihlášky a na další studium. Výši poplatků stanovuje pro každý akademický rok děkan na základě zákonem stanovených limitů. Pokud student poplatek neuhradí, děkan mu až do zaplacení studium přeruší se všemi důsledky.MU

Poplatky za podání přihlášky

První, co musí uchazeč o vysokoškolské studium zaplatit, je podání příhlášky. V porovnání s ostatními sumami se jedná o symbolickou částku. Výši poplatku si stanovují samy jednotlivé fakulty a pohybuje se mezi čtyřmi až šesti sty korunami. Poplatek je ale nutný uhradit pro každé studium zvlášť. Pokud jste si tedy v rámci jedné fakulty vybrali více studijních oborů, musíte podat přihlášku na všechna studia. A obvykle platí: co přihláška, to další poplatek, který je nevratný. „Bála jsem se, že se nikam nedostanu, a proto jsem si podala pět přihlášek na různé obory," vyjádřila se studentka Eva Sadílková. „Chápu, že je nutné uhradit manipulační poplatek, v mém případě se ale celková suma jenom za přihlášky vyšvihla na téměř 2500 korun. Myslím, že 500 korun za jednu přihlášku je zbytečně moc," okomentovala Sadílková.

 

Mendelova univerzita

Písemná  nebo ústní zkouška, nebo se zkouška nekoná vůbec

440,-

Písemná a zároveň ústní zkouška

500,-

Talentová zkouška

560,-

 

Vysoké učení technické

Elektronická forma přihlášky

400,-

Papírová forma přihlášky

550,-

 

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

270,-

Fakulta sportovních studií

550,-

Ostatní fakulty

400,-

Poplatky za prodloužené studium
Vysoké školy musí podle zákona stanovit poplatky pro studenty, kteří studují více než jeden rok nad standardní dobu studia. Standardní dobou se rozumí tři roky pro bakalářské studium a dva roky magisterského studia. Oba programy může student prodloužit o rok (tzn. o dva semestry). Delší doba je ale již sankciována.  Poplatky se u jednotlivých univerzit liší. Školy musí za semestr vybrat nejméně jeden a půl násobek základu, který určuje ministerstvo školství.

Studenti často netuší, že se do standardní doby započítávají všechna studia, která již absolvovali nebo nedokončili. „První rok jsem ještě nebyla rozhodnutá, jakým směrem se chci zaměřit. Po odstudování dvou semestrů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity mi ale došlo, že se chci realizovat jinde. Druhým rokem mě přijali na Mendelovu univerzitu,“ vysvětlila Tereza Havlišová. „Jsem v posledním bakalářském ročníku, a kdybych musela prodloužit jenom o semestr, budu platit poplatek kolem osmi tisíc,“ vyjádřila své obavy.

Student také může své studium na určitou dobu přerušit. V takovém případě se doba přerušení nepočítá do odstudovaných semestrů.
Poplatek za prodloužené studium hradí studenti za každých započatých šest měsíců studia.

Masarykova univerzita

 

Právnická fakulta

14200,-

Lékařská fakulta

19800,-

Přírodověděcká fakulta

15000,-

Filosofická fakulta

13800,-

Pedagogická fakulta

15000,-

Ekonomická fakulta

15000,-

Fakulta informatiky

24000,-

Fakulta sociálních studií

15000,-

Fakulta sportovních studií

18000,-

 

Mendelova univerzita

3.-4. semestr*

 8 410,-

5.-6. semestr

12 610,-

7.-8. semestr

18 210,-

9.-10. semestr

23 810,-

*Nad standardní dobu studia

Vysoké učení technické

3.-4. semestr*

  8 410,-

5.-6. semestr

16 810,-

7. a více

33 620,-

 *Nad standardní dobu studia

Vybírat poplatky za prodloužené studium musí školy povinně. Pokud tak neučiní, hrozí jim sankce za porušení zákona a nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Peníze vybrané za poplatky se opět vrací mezi studenty. Ze zákona plynou do stipendijního fondu, na žádné jiné účely je škola nesmí použít.

Další studium
Pokud se absolvent bakalářského nebo magisterského studijního programu rozhodne studovat další obor, musí také počítat s poplatkem. To neplatí pro navazující magisterské programy, u kterých student řádně ukončil bakalářský stupeň. Poplatek se vyměřuje za každých započatých šest měsíců.

Absolvent, který chce studovat další obor, si musí dát zároveň pozor na standardní dobu studia. Poplatek za další studium se platí pouze po standardní dobu, po jejím uplynutí vzniká povinnost platit poplatek za prodloužené studium.

Mendelova univerzita

2 801,-

Vysoké učení technické

2 801,-

Masarykova univerzita
pouze lékařská fakulta* 

2 500,-

*U ostatních fakult Masarykovy univerzity se poplatek nehradí 

Klíčová slova: Poplatky, vysoké školy, prodloužená doba studia, další studium, přihlášky

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.