23.03.2017 11:02


Popik sa vracia medzi univerzitné spolky

Autor: Nikola Sibylová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Pracovníci Katedry sociálnej politiky a sociálnej práce oživujú na brnianskej Fakulte sociálnych štúdií pôsobenie spolku Popik. Študenti tak dostávajú možnosť prispieť do diania na katedre a ovplyvniť akademickú činnosť fakulty.

Plagát upozorňujúci na otvorenie nového spolku Popik, ktorý sa nachádza na Fakulte sociálnych štúdií. (autor:Nikola Sibylová)

Brno - Spolok Popik naberá študentov. Od marca odbory Verejná politika a ľudské zdroje spolu so Sociálnou prácou obnovujú činnosť spolku na Masarykovej univerzite. Členovia spolku môžu chod katedry ovplyvniť na stretnutiach raz za mesiac. „Pred viacerými rokmi sme činnosť spolku ukončili, teraz však prichádzame s vylepšením. Okrem doktorantov, študentov a vyučujúcich sa pripojili i zástupcovia katedry,“ vysvetlila jedna zo zakladateliek Popiku Anna Krchňavá.

Tvorcovia prezentujú Popik ako miesto pre vzájomnú komunikáciu a spoluprácu na katedre. „Ide o spojenie ľudí, ktorí majú záujem spoznávať nové veci,“ objasnil vedúci katedry sociálnej politiky a sociálnej práce Jiří Winkler. Podľa Krchňavej je pre študentov jednoduchšie predniesť svoje pripomienky a prísť s novými nápadmi neformálnym spôsobom. „Udržiavať vzťahy medzi pracovníkmi a študentmi sa mi na katedre nedarí, aj keď sa o to snažím. Činnosť Popiku podporujem, pretože členovia budú komunikovať a rozvíjať seba i život na fakulte,“ dodal Winkler.

Popik začal svoju činnosť dvadsiateho prvého marca, pri príležitosti Medzinárodného dňa sociálnej práce, v priestoroch brnianskeho Fóra pre architektúru a média. „Vytvorili sme panelovú diskusiu na tému, prečo je dobré sa združovať a pomocou nej predstavili Popik,“ zdôvodnila jedna z tvorkýň Popiku Klára Kolbabová. Všetci zúčastnení mali možnosť vyplniť formulár na základe ktorého ich bude spolok kontaktovať. „Najbližšie stretnutie Popiku plánujeme piateho apríla o štvrtej poobede,“ dodáva organizátorka podujatia Magda Frišaufová.

„Oceňujem možnosť zapojiť sa do akademického života, pretože som na rok vypadla zo štúdia a pomocou spolku sa rýchlejšie dozviem o dianí na fakulte,“ vyjadrila sa študentka odboru sociálnej práce Michaela Štenclová. Akcie sa zúčastnila i záujemkyňa z Prahy. „V mojom štúdiu je voľná diskusia zahrnutá už priamo v prednáškach, ale zaujalo ma, že v Brne vzniká spolok na utužovanie vzťahov na katedre,“ dodala vysokoškoláčka Adela Robková.

Klíčová slova: Popik, Spolok, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra sociálnej politiky a sociálnej práce

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.