22.04.2016 18:55


Pomoc pro studenty, kteří se chtějí ucházet o stipendium Erasmus+

Autor: Adéla Klečková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Program Erasmus + nabízí studentům pomoc při financování jejich zahraničních stáží. Úspěšní žadatelé musí správně vyplnit přihlášku, která se skládá ze čtyř částí. Další kolo přihlášek se otevírá na začátku měsíce května. Stisk přináší zájemům podrobný návod doplněný skutečnými příklady schválené žádosti, jak přihlášku úspěšně vyplnit a získat peněžní pomoc pro své zahraniční aktivity. 

Formulář. Foto: PixabayPomoc pro financování dlouhodobých zahraničních stáží nabízí studentům program Erasmus +. Výsledky prvního termínu zaslalo Centrum zahraniční spolupráce (CZS) žadatelům před několika dny. Zatímco úspěšní žadatelé si už mohou těšit na peněžní příspěvek, odmítnutým uchazečům nabízí Stisk návod, jak se vyhnout zbytečným chybám a příštím termínu odevzdat dokonalou přihlášku.

„Je až překvapivé, kolik studentů přípravu podkladů do výběrového řízení podcení a přijde tak o možnost vycestovat na velmi zajímavou stáž, “ řekla Stisku Pavla Štefanská, která má na Centru zahraniční spolupráce program Erasmus+ pracovní stáže na starost.  

 

Žádost o stipendium si může podat každý student Masarykovy univerzity, který se chystá do zahraničí na odbornou stáž delší než dva měsíce. Správná přihláška se skládá ze čtyř částí – motivačního dopisu, odborné reference, Learning Agreementu a online přihlášky. Všechny dokumenty si mohou zájemci stáhnout zde.

Motivační dopis

První důležitou částí je motivační dopis, v češtině, ve kterém by se měl student krátce představit sebe a svou stáž a vysvětlit svoji motivaci pro účast na ní. Text by měl také obsahovat zdůvodnění výběru instituce, očekávaný popis povinností a hlavně důvod, v čem bude praxe pro žadatele přínosná a jak souvisí se studovaným oborem. Příklad dopisu, který by rozhodně neměl být delší, než jedna A4 je v příloze tohoto článku.

Motivační dopis zároveň představuje možnost doplnit případné nedostatky ostatních dokumentů. CZS nabízí v rámci Mobilitního týdne pravidelně workshop, jak napsat správný motivační dopis.

Odborná reference

S touto částí přihlášky mají žadatelé nejmenší práci. Potřebují si pouze najít vyučujícího na fakultě, který bude ochotný se za ně a jejich praxi zaručit. Vyplnit a podepsat formulář s odbornou referencí je pak už jeho povinnost. Příklad textu odborné reference je k nahlédnutí na konci tohoto článku.

O napsání odborné reference požádejte akademika, který zná Váš a Váš výzkum. Jen on je schopen napsat Vám referenci „na tělo“, bez prázdných frází.

Learning agreement

Jediná část přihlášky, kterou píše student v angličtině. Learning Agreement for Traineeship je nejdůležitějším dokumentem přihlášky. Stážistovi nahrazuje pracovní smlouvu a je tedy nutné, aby v něm byla co nejpřesněji definovaná náplň stáže. Případné nedostatky je potřeba „doladit“ v motivačním dopise.

Smlouva je zároveň oficiálním potvrzením úkonů, které bude student během svého pobytu v zahraničí vykonávat. Funguje jako jakási záruka, že praktikant nebude muset místo zajímavé stáže po celou dobu pobytu jen vařit kávu, nebo sedět na recepci (pokud tedy vaření kávy není oficiální náplní studentovy práce sepsané v Learning Agreementu).

Smlouva by se měla prodiskutovat také s vyučujícím, který je za koordinaci Erasmu na jednotlivých fakultách zodpovědný. Seznam koordinátorů je k nahlédnutí zde. Tento vyučující rozhodne, kolik kreditů student za výkon odborné praxe dostane. Je také druhou osobou, která musí smlouvu podepsat.

Vzor Learning agreementu je na konci článku.

Online přihláška

Internetový formulář se nachází zde. Je vhodné vyplnit tuto část přihlášky až na závěr v okamžiku, kdy student už shromáždil všechny ostatní dokumenty, jejichž pdf. verzi musí do systému nahrát. Tento postup zároveň šetří čas, protože žadatelé mohou některé části motivačního dopisu a odborné reference použít pro inspiraci při vyplňování polí, které souvisí například s popisem výkonu stáže.

Kompletní přihláška se odevzdává online skrze systém a pak se ještě její vytištěná podoba včetně dalších tří dokumentů odevzdává na CZS. Žadatelé musí vytištěné dokumenty odevzdat přímo v Centru zahraniční spolupráce. Druhé kolo žádostí se otevírá 1. května a uzávěrka je 12. téhož měsíce.

Klíčová slova: Peníze, Erasmus, grant, stipendium, zahraniční, stáž

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.