05.03.2019 23:41


Počty vysokoškolaček a podnikatelek se zvyšují, podnikatelů ubývá

Autor: Anna Viktorinová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí v závislosti na věku a pohlaví se v posledních letech výrazně mění. Vypovídají o tom data Českého statistického úřadu (ČSÚ). Podle nich také rostou počty zaměstnaných a podnikatelek. Platové rozdíly mezi muži a ženami přetrvávají, největší jsou u vyučených a vysokoškoláků.

Češi na trhu práce podle dat Českého statistického úřadu. Autor: Anna Viktorinová

Brno – Nejvyšší nárůst vysokoškolsky vzdělaných lidí v České republice je ve věkové skupině 25-34 let. Počet takto vzdělaných žen je 275 tisíc a tím výrazně převyšuje počet mužů ve stejné kategorii, kterých je 198 tisíc. „V roce 2017 činil podíl vysokoškolsky vzdělaných žen ve věku 25 až 34 let 40,3 procenta, ale ve stejné věkové skupině to bylo pouze 27,4 procenta mužů,“ řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Rozdíly v počtu vysokoškoláků se začínají vyrovnávat ve věku 45-54 let, ve starších skupinách pak převládají muži. V seniorském věku nad 65 let je vysokoškolsky vzdělaných mužů 16,6 procenta, kdežto žen pouze 8,1 procenta.

Od roku 2010 se zvýšil celkový počet pracujících v postavení zaměstnanců, konkrétně o 308 tisíc lidí. Počet zaměstnaných žen se zvýšil o 175 tisíc, mužů bylo více téměř o 133 tisíc. Podnikatelek je výrazně méně než podnikatelů, od roku 2010 se ale jejich počet taktéž zvýšil, a to o 43 tisíc. U mužů byl ve stejném období naopak zaznamenán pokles. Nejčastěji podnikají ženy s nejvyšším dosaženým vzděláním střední školy s maturitou, nejvíc podnikatelů má vystudovanou střední školu bez maturity.

Kratší úvazky v České republice nejsou příliš časté. Využívá jich pouze 7,3 procenta zaměstnaných. Podle statistik dlouhodobě patří k nejnižším v celé Evropské unii, ve které se podíl takto zaměstnaných pohybuje kolem dvaceti procent. Většinou se jedná o ženy. „Z přibližně 380 tisíc kratších úvazků připadlo na ženy více než sedmdesát procent. Dominance žen ve využívání kratších úvazků je patrná hlavně mezi třicátým a čtyřiačtyřicátým rokem života a souvisí s péčí o děti. Rozdíly v počtu kratších úvazků se u obou pohlaví vyrovnávají až v seniorském věku,“ popsal Marek Řezanka z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Průměrná mzda se soustavně zvyšuje u mužů i žen ve všech vzdělanostních kategoriích. Ve třetím čtvrtletí roku 2018 činila 31 516 korun. Rozdíl v průměrné mzdě mezi pohlavími je však stále výrazný. Podle Eurostatu je v Česku druhý nejvyšší v Evropské unii a činí 22 procent. „V minulosti se objevila spousta pokusů o vysvětlení, mimo jiné třeba to, že ženy mají nižší vzdělání nebo mají přestávky v kariéře z důvodu mateřské dovolené. Postupně se všechny tyto důvody vyvrátily. Z našich analýz to zatím vypadá, že hlavním důvodem je to, že ženská práce je v Česku velmi podceňovaná,“ vysvětlil sociolog Tomáš Doseděl. Největší rozdíl byl u vyučených a vysokoškoláků. Celkově pak ženy vydělají průměrně o čtyři a půl tisíce korun za měsíc méně než muži.

Klíčová slova: infografika, trh práce, podnikatelé, zaměstnanci, průměrná mzda, kratší úvazek, vysokoškolačky, gender pay gap

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.