20.03.2011 14:01


Petr Dvořák: Kandidát na rektora s mnoha tituly

Autor: Vladimíra Dostálová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Lékařská fakulta má po dlouhé době opět jednoho z kandidátů na rektora. Je jím profesor Petr Dvořák, proděkan pro výzkum na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Člen vědecké rady Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU a 1. Lékařské fakulty UK a držitel několika akademických cen.

Kandidát na rektora z Lékařské fakulty Petr Dvořák.

Kandidát na nového rektora Petr Dvořák není spjat jen s lékařskou fakultou, která je v současné době jeho pracovištěm. Na přírodovědecké fakultě získal minulý rok titul profesora v oboru molekulární biologie a genetika. Svůj další titul docenta obhájil v oboru molekulární a buněčná biologie a genetika na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a kandidátem věd se stal na Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České republiky. Titul inženýra získal absolvováním Mendelovy univerzity v Brně.

Výčet jeho působišť je ještě delší než výčet získaných titulů. Teprve od loňského roku je proděkanem pro vědu a výzkum na lékařské fakultě. Zde také zastává funkci přednosty biologického ústavu. Působil i jako vědecký pracovník pro Akademii věd České republiky. Studenti se s ním mohou setkávat na přednáškách biologie a molekulární a buněčné biologie. Několik významných zahraničních univerzit, mimo jiné Harvard University, ENS Lyon či Paul Herlich Institute a další, ho pozvalo, aby zde prezentoval své poznatky z oboru.  

Ve svém programovém prohlášení Dvořák upozorňuje na to, že Masarykova univerzita pořád nedosahuje západoevropského průměru výzkumně orientovaných univerzit. To by podle něj mohl změnit příliv co největšího počtu špičkových odborníků pro jednotlivé fakulty pro výuku i výzkum, ale také podpora mladých odborníků a talentů. S tím souvisí další bod, ve kterém Dvořák řeší nedostatečné doktorské vzdělávání.

Dále pak podporuje mezifakultní studium a v rámci toho by chtěl zvýšit spolupráci mezi fakultami. Na druhou stranu se však staví za co největší ekonomickou samostatnost jednotlivých pracovišť, jako jsou ústavy a katedry. Finanční situaci univerzity má podle něj zlepšit čerpání více peněz z národních fondů i fondů Evropské unie. Měla by se zlepšit nejen spolupráce mezi fakultami, ale i mezi Masarykovou univerzitou a dalšími univerzitami a akademií věd. Chtěl by také zvýšit vliv univerzity na vytváření vzdělávací politiky státu. Dále slibuje reagovat na některé nedostatky jako je problém stravování, knihovny bez šaten a další. K jejich vyřešení by zavedl ad hoc zřízené expertní skupiny složené ze zástupců akademiků i studentů.

Klíčová slova: Petr Dvořák, rektorské volby, akademie věd, lékařská fakulta, přírodovědecká fakulta

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.