29.11.2010 21:11


Peníze na pomoc potřebným stále chybí

Autor: Monika Stachoňová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Stále častěji se v dnešní době setkáváme s různými druhy neziskových organizací. Jednou z odnoží jsou neziskové organizace zaměřující se na pomoc postiženým lidem. Jejich mnohdy obětavou a náročnou práci ale provází velké finanční potíže.

Brno - Jako jedna z několika stovek se nezisková organizace Jitro zabývá pomocí mentálně i tělesně postiženým. Jako jedna z mnoha dalších má ale neustále velké potíže s finančními prostředky. „Systém financování  se nám nezdá šťastný,“ přiznala ředitelka Jitra Dana Snozová, „je to vždy nejistota a strach, co přijde.“ O penězích, Budovy potřebují opravit. Také chybí moderní výtah. Foto: archiv Jitro, o.s. které budou „přiklepnuty“ na ten či onen navržený projekt, rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Takže se může stát, že některý zamítne úplně nebo na jiný schválí jen částečnou dotaci. Neziskové organizace pak musí shánět sponzory, kterých je vždy akutní nedostatek. „Uvítáme každého, kdo nám pomůže,“ potvrdila Snozová, „bohužel ochotných lidí je velmi málo, i přestože se snažíme oslovovat širokou veřejnost.“

„Chceme rozšířit naši činnost o Podporované bydlení, tato služba chybí a z řad uživatelů je žádána. Budoucnost se ale bude odvíjet od sociální politiky státu a od možnosti dalších finančních zdrojů. Zda seženeme příspěvek od nadace či dar od sponzora,“ svěřila se Snozová. Za Jitro podává spolu se svými kolegy na ministerstvo každoročně několik projektových žádostí, úspěšní jsou tak přibližně ze sedmdesáti procent. Letos například žádali o finanční podporu na čtrnáct projektů, schváleno bylo deset. Přesto to považují za úspěch. „Není to zrovna moc veselé. Část první dotace přidělené státem (která je nenároková pro občanská sdružení, což pro nás znamená, že ji nemusíme dostat) přijde na účet v březnu nebo dubnu příštího roku. Kde ale má vzít sdružení peníze na první čtvrtletí roku?“ vysvětlila Snozová. Pro Jitro a pro stovky dalších neziskových organizací s podobným zaměřením je proto systém financování z ministerstva velmi stresující a nevypočitatelný.

Nyní služeb Jitro, o.s. využívá čtyřicet čtyři zájemců. Foto: archiv Jitro, o.s.„Můj návrh na změnu systému je, že pokud má zařízení kladné výsledky, funguje, ze strany uživatelů je zájem o služby a tak podobně, pak by to mělo zohlednit a finančně  podporovat,“ navrhla Snozová. „Současný systém má svá pozitiva i negativa. Ze své podstaty vyžaduje, aby příjemce dotace disponoval vlastními prostředky, což předpokládá míru schopnosti uskutečnit projekt. To bohužel může vyloučit aktivity neziskových organizací, které by jinak byly úspěšné,“ vysvětlil student ekonomie Milan Kreškóci.

Podle Kreškóciho se dnešní nepříznivá situace může v následujících letech změnit k lepšímu. Firmy by se dle něj mohly zotavit z finanční krize, a tím by se vrátilo i více prostředků na podporu neziskové činnosti.  „Chybí nám nezbytná výtahová plošina a výtah na jedné z budov musí projít rekonstrukcí do roku 2012 – nesplňuje státní normy, takže do toho se budeme muset pustit co nejdříve,“ dodala Snozová.

Klíčová slova: neziskové organizace, tělesně a mentálně postižení, MPSV

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.