12.04.2014 15:04


Organizace spojených národů láká do svých řad i studenty Masarykovy univerzity

Autor: Josef Kokta | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Na Fakultu sociálních studií v Brně zamířil tým expertů ze sekretariátu Organizace spojených národů. Zástupci organizace představili studentům pracovní příležitosti po celém světě a předali jim i praktické rady, jak se kvalitně připravit na pohovor pro získání zaměstnání v této mezinárodní organizaci.

Brno - Pracovníci sekretariátu Organizace spojených národů (OSN) představili brněnským studentům, jaké jsou možnosti zapojení se do struktur tohoto mezinárodního společenství. Bod po bodu je provedli výběrovým řízením, radili co napsat do motivačního dopisu a co vyzdvihnout při pracovním pohovoru. Přímo na místě si studenti mohli vyzkoušet, jaké to je vést pohovor po telefonu. Kromě placených pracovních pozic se přednáška věnovala i dobrovolnictví a stážím v orgánech OSN.

Studenty lákala i ředitelka divize strategického plánování Martha Helena Lopezová. Foto: Josef Kokta

Studenty zaujal projekt Young Professional Programme. Je určený pro absolventy vysokých škol, kterým je méně jak třicet dva let. Nutností je plynule mluvit anglicky nebo francouzsky. „Tento program je určen pro země, které nejsou dostatečně zastoupeny. Člověk při žádosti musí myslet do šířky. To, že studujete politologii nebo mezinárodní vztahy, neznamená, že musíte v OSN nutně pracovat na podobných pozicích. Váš obor vám dává určité schopnosti a zkušenosti, které se dají využít i v jiných oblastech,“ povzbuzovala studenty zástupkyně kanceláře OSN pro lidské zdroje Lynne Goldbergová. Zájemci se mohou začít hlásit od léta. V zimě v Praze budou následovat vědomostní a jazykové testy. „V tuto chvíli hledáme pracovníky především v několika oblastech. Jsou to profese spojené se statistikou, zahraničními vztahy, sociální oblastí, IT, ale sháníme třeba i architekty,“ upřesnila nabízené pozice Goldbergová.

V téměř plné aule Fakulty sociálních studií se sešly desítky studentů nejrůznějších oborů. Převládali většinou studenti z kateder mezinárodních vztahů, politologie a evropských studií. „Práce v zahraničí mě velmi láká a myslím si, že by to mohl být ten správný směr, kterým bych se mohla do budoucna profilovat. Zajímá mě problematika lidských práv a jejich dodržování. Myslím si, že právě OSN nabízí dostatečné zázemí pro jejich podporu a tak se stává i mým bodem zájmu a cílem, kterého bych chtěla dosáhnout,“ přiznala důvody účasti na semináři studentka evropských studií Petra Holečková. Mnoho ze studentů nehledalo placenou práci, ale zajímalo se i o možnosti stáží nebo dobrovolnictví.

OSN má speciální projekt pro stážisty, kteří jsou na vysoké škole, nebo rok po jejím absolvování. „Je důležité si uvědomit, že to není práce zadarmo. Student si může začít budovat síť kontaktů, které může později využít pro získání opravdové práce. Zároveň je to dobrá položka do životopisu,“ zdůraznila výhody absolvování stáže ředitelka divize strategického plánování Martha Helena Lopezová. Seznam volných stáží je zveřejňován na webových stránkách OSN.Telefonní pohovor si vyzkoušela dvojice studentů. Foto: Josef Kokta

Možnosti dobrovolnictví představil Christophe Beck, který je zástupcem šéfa programu United Nations Volunteers. Více jak osmdesát procent dobrovolníků pracuje v rozvojových zemích, kdy například Beck začínal pracovat jako distributor jídla na hranicích Etiopie a Somálska. Dobrovolníkům jsou hrazeny veškeré náklady spojené s touto prací. „Zaplatíme vám letenku a dobré vyžití na místě, ale rozhodně se nedá počítat s tím, že byste si vydělali nějaké extra peníze,“ upozornil Beck. „Být dobrovolníkem není lehké. Musíte být schopní pracovat v multikulturním prostředí, které vám může být naprosto cizí a můžete se dostat i do velmi nebezpečných situací,“ dodává rizika. Proto jakýkoliv uchazeč musí být starší dvaceti pěti let a musí mít zkušenosti s minimálně dvouroční běžnou prací.

Studenti ze semináře odcházeli s mnoha podněty k přemýšlení. „Nejpraktičtejší bylo podle mého názoru představení jednotlivých studentských programů a stáží,“ zhodnotila studentka Holečková. Další studenti přiznali, že je do této doby vůbec nenapadlo uvažovat nad prací v nějaké mezinárodní organizaci. Líbila se jim možnost si na místě vyzkoušet, jak probíhá telefonní pohovor s lidmi z organizace a ocenili i jejich rady, co se týká psaní motivačních dopisů nebo přípravy na práci v OSN. Studenti si uvědomili, že podobné pracovní příležitosti nejsou tak vzdálené, jak se na první pohled může zdát a shodli se, že jim přednáška rozšířila obzory.

Klíčová slova: OSN, Studentský servis, United nations, dobrovolnictví, pracovní stáže v zahraničí

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.