25.03.2011 18:49


Open Access propagují knihovny, mezi vědci není příliš populární

Autor: Iveta Podešvová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Kdo strhne lavinu v České republice? Kdo dá impuls k tomu, aby se otevřený přístup daleko více rozšířil? Pavla Rygelová se na své přednášce nejen snažila podnítit studenty k odpovědi na tuto otázku, ale současně i zkritizovala nízké povědomí o Open Access mezi českými vědci.

Brno – Přednáška o Open Access se konala 24. března na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. „Když se řekne Open Access, vybaví se mi jméno Pavly Rygelové. Téma otevřeného přístupu je čím dál víc aktuální, neboť je možné, že brzy skončí konsorciální přístup k placeným elektronickým zdrojům,“ zahájila přednášku Pavla Kovářová a předala slovo odbornici na Open Access Pavle Rygelové, která pracuje v Ústřední knihovně Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Open Access je nový model vědecké komunikace, který umožňuje neomezený a volný přístup k publikovaným výsledkům vědy a výzkumu. Realizuje se dvěma cestami. Zelená cesta spočívá v ukládání článků v online repozitářích, zlatá cesta znamená publikování článků v otevřených časopisech, které jsou bezplatně dostupné všem čtenářům. „Otevřený přístup je opak přístupu k vědeckým pracím za poplatek. Open Access zvyšuje počet čtenářů, odezvu i citovanost článků,“ vysvětlila Pavla Rygelová.

Zahraniční vědci začali prosazovat otevřený přístup v souvislosti s krizí časopisů, kdy v důsledku nárůstu cen předplatného knihovny rušily nákup časopisů, ze kterých vědci čerpali informace pro své výzkumy. Open Access je nejefektivnější, když sám vědec cítí, že mu přináší výhody. „Spontánní archivace textů do online repozitářů je ale poměrně nízká. Vědci mezi sebou nejsou zvyklí sdílet své práce,“ poznamenala Rygelová. Česká republika je v oblasti Open Access teprve na začátku, iniciativu nesou především knihovny, ne vědci.    

Jsou to právě knihovny, které zakládají nové repozitáře. Elektronické archivy vědeckých prací v České republice existují například na Univerzitě Pardubice, Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně i na Masarykově univerzitě. V minulém roce se Pavla Rygelová podílela na organizaci české verze mezinárodního Open Access Week, jehož cílem je rozšiřování povědomí o otevřeném přístupu, zejména mezi vědci a akademickými pracovníky.

Rygelová při přednášce také zkritizovala propagaci projektu Masarykovy univerzity s názvem Repozitar.cz, do kterého je zapojeno patnáct českých vysokých škol. Propagace je podle ní nesprávně založena na boji proti plagiátorství. Důraz by se měl klást na volný přístup k vědeckým článkům.

Na přednášku Pavly Rygelové o specifickém způsobu publikování se přišlo podívat velké množství studentů. „Přednášku o Open Access mám sice povinnou, ale tato problematika mě hodně zajímá. Jsem si jistá, že informace, které jsem se na přednášce dozvěděla, využiju i v praxi,“ řekla studentka oboru Informační studia a knihovnictví Adéla Smažilová.

Přednáška o Open Access je součástí Bloku expertů, jehož podstatou je představit studentům zajímavé osobnosti, které se v praxi snaží posunout hranice oboru informační studia a knihovnictví. Přednášky se na filozofické fakultě konají každý čtvrtek v učebně D22 vždy od 15.50 hodin a jsou přístupné nejen pro studenty, ale i pro širokou veřejnost.

Klíčová slova: Open Access, přednáška, knihovna

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.