07.05.2015 13:32


Od Japonska po USA, za studiem i prací, to vše nabízí Centrum zahraniční spolupráce

Autor: Kořínek David | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Několik stovek studentů Masarykovy univerzity každoročně míří do ciziny během studijních programů nebo pracovních stáží. Převážná většina z nich k tomu využívá služeb Centra zahraniční spolupráce, přičemž největší zájem je o program Erasmus+ a Erasmus Mundus. Mezi preferovanými zeměmi vévodí Německo, Francie, Španělsko. Ze vzdálenějších států pak třeba Japonsko nebo Taiwan. 

Zaměstnanci centra se věnují jak studentům Masarykovy univerzity, kteří vyjíždějí do ciziny, tak i zahraničním vysokoškolákům přijíždějícím do Brna. V uplynulém roce s výjezdem, nebo naopak pobytem v Česku, pomohli více než dvěma a půl tisícům zájemců.

O nabídkách pobytů, stáží i kurzů centrum nejčastěji informuje skrze letáky a své webové stránky.„To ovšem zdaleka neznamená, že jde o všechny, kteří využili služeb centra. Na jednotlivých fakultách pořádáme Mobilitní týdny, kde mimo jiné informujeme o studiu v cizině. Mnozí zahraniční studenti využívají našich služeb i tehdy, když na Masarykovu univerzitu nepřijedou přes nás. Stejně tak pořádáme několik letních škol s mnoha desítkami účastníků,“ vysvětlil ředitel centra Jan Pavlík.

V nabídce je řada studijních programů, které pokrývají různé části světa. V rámci Erasmu+ je největší zájem o Německo, Francii, Španělsko, Norsko a Velkou Británii. Naproti tomu program Erasmus Mundus se zaměřuje především na země mimo Evropskou unii. Vysokoškoláci nejčastěji volí Izrael, Rusko, Čínu, Srbsko nebo kavkazské státy. „Díky programu ISEP (Institut pro studium ekonomiky a politiky) vysíláme studenty i do Spojených států. Žádané je rovněž Japonsko či Taiwan,“ doplnil Pavlík.

Nejčastěji centrum nabízí semestrální pobyty. „Erasmus bych určitě doporučila všem, kteří chtějí zažít něco nového, poznat novou kulturu, nové přátele, dostat se tak trochu z komfortní zóny, osamostatnit se a jednoduše prožít nabitý půlrok zážitky,“ popsala svou zkušenost s programem studentka mezinárodních vztahů Dominika Floriánová, která je právě na pobytu v norském Bergenu.

V nabídce centra jsou rovněž i kratší pobyty – většinou letní a zimní školy. Kromě pomoci vysokoškolákům se zaměstnanci centra věnují i výzkumníkům. V současné chvíli má Masarykova univerzita uzavřených několik desítek bilaterálních smluv s univerzitami po celém světě, díky kterým fungují výměny studentů i vědeckého personálu.

Studijní pobyty jsou i možností procestovat vzdálené země a poznat nové věci. Autor: Dominika FloriánováMimo studijních pobytů je také velký zájem o pracovní stáže v zahraničí, při kterých se studenti nejen naučí fungovat v pracovním kolektivu dané organizace, ale současně si procvičí jazyk a mnohdy si i přivydělají. „Před pár dny jsme se vrátila ze tříměsíčního pracovního pobytu v českém centru v Paříži. Stáž jsem si vybrala, protože je kratší než pobyt. Jsem docela spokojená, jen jsem čekala trochu větší pracovní vytížení,“ řekla studentka politologie a mezinárodních vztahů Kateřina Křivánková.

Stáží a pracovních pobytů je v nabídce centra celá řada. Díky spolupráci s pestrou paletou českých i zahraničních institucí. „U praktických stáží to bývají veřejné či soukromé podniky, profesní asociace, výzkumné instituty, nadace, neziskové organizace, instituty a vzdělávací centra,“ dodal Pavlík. Centrum rovněž spolupracuje s několika českými ministerstvy a ambasádami.

Více informací naleznete v příručce k programu Erasmus+ (část B), která je volně dostupná na internetu.

Klíčová slova: Centrum zahraničních spolupráce, Erasmus, studium v zahraničí

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.