05.03.2012 10:28


Nový studijní řád přináší mnoho změn

Autor: Barbora Kalincová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Změny ve Studijním a zkušebním řádu Masarykovy univerzity začaly platit prvního února tohoto roku. Akademický senát se při jednání snažil hlavně o úpravu nejasností, se kterými se starý řád potýkal.

Brno Email o úpravě Studijního a zkušebního řádu rozeslal na začátku února proděkan Fakulty sociálních studií (FSS)  Roman Chytílek. Zpráva obsahovala zásadní body řádu, které se změnily. „Nový řád hodnotím jako velmi kvalitní,“ řekl Chytílek.  Namísto patnácti kreditů potřebuje student na postup do dalšího semestru o pět kreditů více, nově existuje ale i možnost tzv. předstudování.

Úpravy zasahující do každodenního života studenta se týkají hlavně již vzpomínaných kreditů. Zvýšení potřebné hranice pro postup do dalšího semestru má své odůvodnění.  Vedení školy se snaží omezit počet studentů zkušební řádprodlužujících studium. Podle slov Romana Chytílka protahování studia není výhodné pro finanční stav školy. Student, který si studium prodlouží, už není dotován a stojí univerzitu spoustu peněz. „Pro lidi na FSS to takový problém nebude. Stačí si přidat jeden předmět. Problém budou mít spíše na jiných fakultách, kde předměty nejsou tak dobře ohodnoceny,“ usoudil proděkan FSS.

Další zásadní změna, o kterou se zasadili samotní studentští senátoři, je nový systém uznávání kreditů snaživým jedincům. Umožňuje studovat pilně tři semestry. Pokud bude počet kreditů získaných během tří semestrů vyšší než 120, může studující odjet a pak se vrátit do školy, aniž by si předešlý semestr zapsal jakýkoli předmět.  „Tato možnost je důležitá především pro ty, kteří chtějí cestovat i přes semestr,“ upřesnil Chytílek.  Takových studentů není málo.

„Když budeme mít dva opravné termíny na zkoušku, možná na to budeme víc kašlat. Nebudeme mít žádnouFSS motivaci naučit se učivo pořádně,“ vyjádřil svůj názor Petr Audy, student religionistiky na Filozofické fakultě. Přidání jednoho opravného termínu a zrušení děkanských termínů bude platit až od jara 2013. Už teď je však tématem mnoha diskuzí.

Proměna zkušebního řádu řeší i nejasnosti vznikající během zkouškových období. „Stává se, že se student snaží zpochybnit rok starý výsledek. Proto jsme zavedli právo pro zkoušené nahlížet do testů měsíc po vykonání zkoušky,“ uvedl na správnou míru Roman Chytílek, jak se řád snaží chránit učitele před neodůvodněným obviňováním. Nově platí také povinnost zadávat výsledky do Informačního sytému Masarykovy univerzity v lhůtě do sedmi dnů po písemném testě a do čtyřiceti osmi hodin po ústním zkoušení .

Akademický rok nově začíná prvního září. Někteří studenti si v domnění, že akademický rok znamená začátek výuky, stěžují.  „Na začátku září v Brně rozhodně být nemůžu,“ řekl dvacetiletý student informatiky Adam Kuchár ze Slovenska. Proděkan FSS ale vysvětlil, že není třeba se znepokojovat. Datum 1. září se týká pouze administrativních prácovníků. Tyto a další změny jsou detailně zaznamenány v Informačním systému. Zda bude proměna ku prospěchu, se ukáže až v praxi.

Klíčová slova: zkušební, řád, škola, univerzita, zkouškové

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.