12.03.2013 17:32


Nový Prostor je mnohem víc než jen časopis

Autor: Michal Dvořák | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Publicistika

Denní centrum Nového Prostoru funguje již od roku 2000. Nenápadného domu v Příční ulici si všimne jen málokdo, uvnitř se však nachází příjemná a moderně vybavená místnost, která nabízí zázemí lidem, kteří se ocitli bez práce a často i bez střechy nad hlavou. Na to, jaký smysl má provoz brněnské pobočky, ale i o tom jací jsou prodejci, odpovídá Hana Míková - vedoucí denního centra v Brně.

 

 

Jaká je hlavní pracovní náplň denního centra NP?

Poskytuje zázemí prodejcům NP, mohou se zde ohřát, občerstvit se a zakoupit nové časopisy k prodeji. Dochází sem také na konzultace se sociálními pracovnicemi.

 Kolik v současné době evidujete prodejců?

Momentálně máme 36 prodejců, ale je to číslo, které se hodně mění, protože prodejci odcházejí a přicházejí podle toho, jak si zrovna potřebují vydělat na ubytování, jídlo a hygienu.

 Jaký je nejčastější odchod prodejců z NP?

Zhruba asi polovina prodejců nevydrží delší dobu, je to z důvodu toho, že prodej časopisů je práce náročná jak fyzicky tak psychicky, a proto není pro každého. Dalšími důvody může být to, že prodejci nechtějí dodržovat pravidla, která pro ně máme nastavená. Také by se dalo říct, že prodejci patří k sociální skupině, která často mění místo pobytu v rámci České republiky. Tím pádem nevnímají závazek toho, že by měli někde zůstat delší dobu.

 Máte hodně případů, kdy se prodejcům podaří nalézt jinou  práci a lépe se začlenit do společnosti?

Přesně procentuálně to zpracované nemám, ale hrubým odhadem se to podaří asi dvěma lidem z deseti.

 Jsou prodejci spíše mladí lidé?

Dvě třetiny prodejců jsou muži ve věku třiceti a padesáti lety, toto rozložení kopíruje věkové i genderové rozložení brněnských bezdomovců.

 Provádíte i kontroly prodejců?

Kontrolujeme, zda prodejci dodržují smluvenou pracovní dobu.  O té si každý rozhodne sám podle toho, jak je schopný plnit tento závazek. Také kontrolujeme způsob, jakým časopis nabízejí. Jestli jsou slušní k lidem a jestli nabízejí obsah časopisu.

 Musíte řešit nějaké prohřešky ze strany prodejců?

Bohužel musíme řešit, že čas od času opustí svoje prodejní místo, nebo se zapojí do konfliktu s jinými lidmi. Za nejčastější nedostatek však považuji ostych. Stydí se mluvit a oslovovat možné kupce časopisu. S tímto problémem se jim snažíme pomáhat. Samozřejmě je to věcí povahy, pro introverta je to mnohem obtížnější.

 Prodejci mají identifikační průkaz. Stává se, že narazíte na někoho, kdo ho má neplatný?

V posledních měsících se objevují prodejci, kteří byli vyloučeni z pražské pobočky NP, nevrátili průkaz, a pak přijeli i s průkazem sem do Brna. A nelegálně zde nabízejí výtisky časopisu, často žebrají nebo citově vydírají. S podobnými podvodníky se setkáváme hlavně na Náměstí Svobody a Hlavním nádraží, tím pádem tam děláme častější kontroly. Spolupracujeme s městskou policií, ale vzhledem k velikosti Brna, je to jako hledat jehlu v kupce sena.

 Jak vypadá spolupráce vašeho centra s prodejci?

Prodejci docházejí do denního centra pro časopisy dle potřeby. Počet výtisků, které si odnesou, limituje skutečnost, že je nedostávají zadarmo, ale nakupují si je. Nakoupí si je za 25 korun a prodávají je na ulici za 40. K tomu jim z každého u nás odkoupeného časopisu uložíme pět korun. Tuto naspořenou částku jim vyplatíme jednou za dva týdny vždy, když vychází nové číslo NP do prodeje. To znamená, že v případě, že mají problémy s finančním hospodařením, získají alespoň jednou za čas větší částku.

 Kolik výtisků jednoho čísla se podaří prodejci prodat?

Ti nejšikovnější, kteří mají místa v centru, dokáží prodat i 250 časopisů. Berte však v úvahu to, že část zisku musí prodejci znovu investovat do koupě nových časopisů. To, kolik peněz prodejce utratí za nákup časopisů a kolik za věci osobní potřeby je jen na něm - především však záleží na jeho schopnosti hospodařit.

 Prodejní místa jsou jednotlivcům přidělována, nebo si je sami vybírají?

Máme databázi prodejních míst. Místa na veřejném prostranství využíváme na základě dohody s magistrátem a ty na soukromích po dohodě s vlastníkem. Místa prodejcům přidělují sociální pracovnice na základě toho, kde má prodejce šanci prodat co nejvíce časopisů. Bereme v úvahu i individuální charakteristiky každého prodejce. Jestli chce vyvolávat a jak dobře zná Brno. Pro lidi, kteří Brno neznají, vybíráme místo co nejblíže k centru.

 Čím je pro vás NP specifický v kontextu České republiky?

Vnímám Nový Prostor nejen jako časopis, ale především jako sociální službu a v tomto ohledu jsme naprosto ojedinělí v České republice. Pokud vím, tak neexistuje žádná podobná služba, která by řešila osobní problémy klientů, kterými jsou především lidé bez přístřeší, a zároveň jim dávala možnost výdělku.

 Jaké jsou tedy kromě prodeje aktivity NP?

Lidé nám tu nechávají i oblečení pro prodejce. Pro naše klienty pořádáme různé akce, třeba o Vánocích. Ráda bych zdůraznila, že hlavní není prodej, ale hlavní služby jsou právě ty sociální. Například sociální rehabilitace, což je zjednodušeně řečeno nácvik jednoduchých úkonů, které však člověk bez domova často nezvládá. Může tím být třeba tréning pracovního pohovoru nebo vyplnění úředního formuláře či pomoc s vyřízením dokladů.

 Jaké jsou důvody, kvůli kterým se člověk rozhodne přijít sem za vámi a prodávat na ulici časopisy?

Odhadem zhruba polovinu našich klientů tvoří lidé bez přístřeší. Lidé, kteří využívají služeb charity nebo armády spásy. Často nemají žádné rodinné zázemí. Nikoho, kdo by se o ně postaral. Prakticky všichni jsou dlouhodobě nezaměstnaní, významnou roli v jejich příběhu často sehrála závislost na alkoholu a dluhy. Kromě lidí bez přístřeší mohou časopis prodávat i tělesně postižení, senioři nebo cizinci, kteří se ocitli v obtížné situaci. Prakticky všichni jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Významnou roli v jejich příběhu často sehrál alkohol a dluhy.  

 Chodí k vám studenti z Masarykovy Univerzity na praxi?

Úspěšně spolupracujeme se studenty fakulty sociálních studií, oboru sociální politika, sociální práce. Studenty využíváme na monitoring prodejců v terénu, ale i na kontakt zde v denním centru. Student má přeci jen jinou pozici než sociální pracovník a mnohdy se mu podaří navázat kontakt s prodejcem. Se studenty, kteří u nás praxí prošli, máme velmi dobrou zkušenost.

 Je něco, co byste chtěla studentům vzkázat?

Studentům, především z oboru sociální práce, bych vzkázala, aby nepodceňovali praxi. Díky praxi se plně zapojí do chodu sociálních služeb a získají lepší přehled o problematice, než jim nabídne škola. 

Klíčová slova: Nový Prostor, Brno

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.