23.11.2013 17:07


Nový občanský zákoník: Které změny se nejvíce dotknou studentů?

Autor: Martina Marková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Novela občanského zákoníku upraví hmotné, rodinné i obchodní právo. Některé odlišnosti zasáhnou i do každodenního života studentů. Například mladým podnikatelům bude od nového roku k rozjetí vlastního byznysu stačit jen jedna koruna.

Brno – Nový občanský zákoník začne platit na Nový rok. Přinese s sebou řadu více či méně podstatných novinek. Ruku v ruce se změnami občanského práva hmotného přichází změny i práva rodinného a obchodního. Studentů se mohou dotknout úpravy ve všech výše zmíněných částech zákona.

Podnikání

Jednou z největších změn je snížení základního kapitálu ve společnostech s ručením omezeným. Doposud platilo, že k jejímu založení majitel potřeboval základní kapitál ve výšce minimálně dvě stě tisíc korun. Od Nového roku postačí jen koruna. Statisícový rozdíl se dotkne hlavně mladých podnikatelů, kterým mohlo složení požadované částky činit výrazný problém. „Už od září s několika spolužáky přemýšlíme o založení společnosti, která bude vyvíjet různé aplikace. Shodli jsme se, že s tím počkáme do nového roku, protože sehnat dvě stě tisíc korun není pro tři studenty zrovna jednoduché. Asi by nás podpořily rodiny, ale takhle to bude snažší,“ vysvětlil student informatiky Karel Sivák.

Změny se dotknou také už existujících společností. Do šesti měsíců od účinnosti zákona musí sjednotit vnitřní dokumentaci a přizpůsobit ji nové právní úpravě, jinak má soud možnost společnost zrušit.

I studenti mohou pocítit změny v zákoně. Foto: Martina Marková

Bydlení

Mnoho studentů  bydlí v pronajatém bytě. Na začátku musí vyřešit nájemní smlouvu. Novela občanského zákoníku přináší změnu jejího obsahu. Od nového roku už v ní nemusí být napsáno přesné označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jeho užívání, způsob výpočtu nájemného a energií.

Majitelé, kteří pronajímali nezkolaudované prostory, mohli nájemníka ze dne na den vyhodit pouze kvůli tomu, že nájemní smlouva je neplatná. Student, i když o tomto faktu vůbec nevěděl, musel okamžitě jít. Novela přináší změnu v tom, že když nájemník o nezkolaudování bytu neví, nemůže být vystěhován.

Rodina

Nový občanský zákoník v sobě zahrne i rodinné právo, které mělo doposud svůj vlastní právní předpis, zákon o rodině. Novela přináší například právo manžela na informace o příjmech, stavu jmění a o stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech druhého manžela. Také jeho povinnost brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a nezletilého dítěte při volbě svých pracovních, studijních a podobných činností. „Myslím, že tato změna je krok správným směrem. Člověk by měl mít možnost vědět vše podstatné o svém partnerovi. Navíc dokážu ocenit i zdůraznění povinnosti brát zřetel na zájem rodiny při volbě pracovní příležitosti. Můj snoubenec pracuje v Izraeli, před tím byl například také v Bulharsku. Teď mi to nevadí, ale až přijde rodina, tak bych ho ráda měla více u sebe,“ řekla studentka Adéla Beranová.

Nová právní úprava také umožňuje manželům, ale i snoubencům lépe si uspořádat své majetkové poměry. Mají možnost vybrat si modifikovaný majetkový režim, který spočívá v odděleném jmění nebo například v rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění.

Klíčová slova: Nový občanský zákoník, NOZ, studenti, bydlení, podnikání, rodina

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.