31.10.2019 00:37


Nový děkan Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity chce nabízet špičkové a náročné vzdělání

Autor: Jana Tomalová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Převzal žezlo a zlatý řetěz, odznaky děkanského úřadu, a slavnostně tak vstoupil do funkce. Politolog Stanislav Balík ve středu oficiálně vystřídal Břetislava Dančáka na pozici děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Za své cíle považuje příznivé podmínky pro kvalitní studium, akademický výzkum i poctivou práci, dobré vztahy mezi učiteli a studenty nebo budování celouniverzitní identity.


Děkan Stanislav Balík při proslovu. Foto: Jana Tomalová

Brno Politolog a bývalý předseda akademického senátu Stanislav Balík se při slavnostní inauguraci ve středu 30. října formálně ujal funkce děkana Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kterou zastává od prvního září. Podle něj by se fakulta měla stát pevnou a respektovanou součástí Masarykovy univerzity, příjemným prostorem pro studenty i akademiky.

Ve svém proslovu Stanislav Balík oznámil, že by měla fakulta sociálních studií zůstat místem, které je kultivované, plné touhy po poznání a vědění. V projevu také varoval před upadnutím do neustálého koloběhu každodenní práce, i naopak před přílišným sněním. Stěžejní je pro něj najít rovnováhu mezi oběma extrémy. „Chci zabránit fakultní válce o to, co je a není pravá věda. Chci nás vést ke smíru, k respektu vůči různým přístupům a pohledům,“ dodal.

Bývalý děkan Fakulty sociálních studií MU Břetislav Dančák považuje za největší úkol pro nového vedoucího katedry udržet dynamiku fakulty, aby se i nadále zlepšovala její pozice. Je dobře, že fakultu bude řídit někdo, kdo má letité zkušenosti s řízením katedry a zároveň má i znalost akademického prostředí, které překračuje fakultu, To je kolega Balík, který byl několik let předsedou akademického senátu celé Masarykovy univerzity,“ řekl.

Dančák během svého osmiletého působení ve funkci děkana považuje za úspěch například rozšíření výuky v oblasti anglicky vyučovaných studijních programů a doufá, že bude fakulta v této snaze nadále pokračovat.

Atraktivita fakulty pro zahraniční studenty je jedním z cílů nového děkana, může k ní dopomoci právě angličtina. Od začátku svého funkčního období už děkan zavedl několik změn. „Ve stadiu pokročilé přípravy jsou dva nové bakalářské programy v angličtině, každý bude propojovat dvě až tři katedry. Ty na nich budou spolupracovat," řekl Balík. 

Kromě rozšíření angličtiny se nový děkan zasazuje například o zjednodušení přijímacího řízení pro studenty, kteří prokáží zájem o sociální vědy. Už v letošním přijímacím řízení promíjí fakulta sociálních studií přijímačky těm, kteří uspěli v krajských kolech vybraných středoškolských soutěží. „Už v tuto chvíli máme několik nejen přihlášených, ale i přijatých, kteří splnili tyto podmínky," oznámil děkan.  

Stanislava Balíka v dubnu 2019 do funkce děkana zvolilo devět z jedenácti představitelů Akademického senátu fakulty sociálních studií. Od prvního září téhož roku se stal v pořadí pátým děkanem fakulty, funkční období mu končí za čtyři roky.

Klíčová slova: děkan, FSS, inaugurace,

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.