02.10.2017 20:48


Novinka v študijnom poriadku Masarykovej univerzity, neporiadnych študentov čaká nová známka

Autor: Jakub Včasný | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

V jesennom semestri tohto školského roka začal pre všetky fakulty Masarykovej univerzity platiť pozmenený študijný a skúškový poriadok. Ten okrem iného zavádza nový spôsob hodnotenia študentov, ktorý by mal uľahčiť prácu učiteľom a študentov motivovať k plneniu povinností. Novinka si však cestu ku všetkým učiteľom zatiaľ nenašla.

Brno – Zmeny v Študijnom a skúškovom poriadku Masarykovej univerzity, ktoré sú platné od 1. septembra tohto roka, zavádzajú nový typ hodnotenia svojich študentov. Tí budú v prípade neplnenia si svojich povinností ohodnotení známkou X, ktorá im znemožní prístup ku skúškam a úspešnému ukončeniu predmetu.

Podľa tohto vynoveného poriadku budú známkou X ohodnotení tí študenti, ktorí sa „bez ospravedlnenia nedostavia ku kontrole priebežných kontrol,  alebo tieto kontroly nesplnia“. Ide napríklad o písanie priebežných testov, ktorých splnením je podmienené pripustenie ku skúške, alebo aj prekročený počet povolených absencií. Vyučujúci môže známku X udeliť aj v prípadoch, kedy si študent neplní iné, špecifickejšie povinnosti počas semestra a znemožniť tak študentovi „prihlásenie k ukončení predmetu“. Toho hodnotenie sa však podľa slov Michala Brandejsa používa iba pri predmetoch, ktoré sú ukončené skúškou.

Novinka v hodnotení si ale cestu ku vyučujúcim ešte úplne nenašla. Aj pár týždňov po začatí výučby sa o známke učitelia dozvedajú až z úst samotných študentov. „Nie som  si istý, ako nová známka bude fungovať. To má akože nahradiť známku F?“ reagoval Peter Váczi z katedry biológie Prírodovedeckej fakulty na dotaz študentov. Učiteľom zmenu podľa jeho slov nikto neadresoval. „To už nemajú čo vymýšľať? Keby radšej zjednodušili orientáciu v informačnom systéme, namiesto vymýšľania zbytočností,“ dodal biológ.

Na novú známku sa medzi učiteľmi našli aj pozitívne ohlasy. Vít Hloušek z Fakulty sociálnych štúdií vidí v spomínanej známke potenciál zjednodušiť prácu učiteľom, na jej využitie v praxi je však zvedavý. „Uvidí sa na konci semestra, ja osobne po tejto známke určite siahnem, pokiaľ mi nejaký študent nedá inú možnosť,“ povedal Hloušek. Veľká zmena to pre učiteľa podľa jeho slov nie je: „Doteraz sme v takých prípadoch používali známku F, toto ale bude jednoduchšie.“

Pre študentov sa mení len to, s akou mierou zodpovednosti by mali pristupovať k plneniu si povinností počas semestra. Znemožnenie prístupu ku skúške udelením známky X má totiž rovnakú váhu ako trojité hodnotenie „nevyhovujúce“ a študent je potom predmet povinný opakovať.  

Klíčová slova: Masarykova univerzita, známka, hodnocení, informační systém

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.