08.03.2013 11:09


Novela studijního řádu přináší podstatné změny

Autor: Dita Chovancová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Nadcházející zkouškové období bude ve znamení změn, které se dotknou všech studentů Masarykovy univerzity. V platnost vstoupila další z řady opatření novely studijního a zkušebního řádu, která završují období postupně zaváděných změn. Studenti se tak mohou těšit na opravný termín navíc či na konec nedorozumění, plynoucích z některých nejednoznačných formulací. Důvod k obavám jim naopak může přinést snížení počtu opravných termínů u státnic.

Brno - K prvnímu únoru 2012 začal platit nový studijní řád, který však přichází s některými zásadními změnami až nyní. Ačkoliv akademický senát schválil novelu řádu již v listopadu 2011, většina opatření vstupuje v platnost postupně. Poslední z nich nabyla účinnosti 1. února tohoto roku.

Pravděpodobně nejvýznamnější změnou, kterou na jaře 2013 pocítí všichni studenti, bude zvýšení počtu opravných termínů na dva, jak je běžné například na Mendelově univerzitě či Vysokém učení technickém. Doposud platil vzorec jeden opravný termín na zkoušku plus druhý za každý rok studia. Studenti Masarykovy univerzity tak získají zkušební pokus navíc u předmětů, které mají zapsané poprvé.

Podle prorektorky pro vzdělávací činnost Ivany Černé se zavedením tohoto opatření předejde problémům s překročením limitu zkušebních termínů, ke kterým v minulosti docházelo. „Navýšení počtu opravných termínů vyplývá mimo jiné z absence kontroly některých zkoušejících nad počtem zkušebních pokusů studenta. Několikrát došlo k tomu, že student využil více druhých opravných termínů, než na které měl nárok. Když mu vyučující zkoušku uznal, nehrozil studentovi žádný postih. Není určeno, co se stane, pokud student překročí limit zkušebních termínů,“ uvádí Černá.

Jiná situace je u státních závěrečných zkoušek, kde budou od nynějška přísnější podmínky, protože počet oprav se zde zredukoval. Student bude mít nyní na složení státní zkoušky místo předchozích tří pouze dva pokusy. Nový studijní a zkušební řád také upravuje systém státnic, jejichž praxe se u jednotlivých fakult lišila, a specifikuje podmínky přistoupení ke státnicím pro jednooborové a dvouoborové studium.

Studentská obec reaguje na novinky vyplývající z novely rozporuplně. Protichůdné reakce zaznívají především na zavedení druhého opravného termínu. Odpůrci novely se obávají, že zavedení druhého opravného termínu povede ke snížení nároků na studenty, a tudíž kvality vzdělávání. „Na změnách ve zkušebních termínech nenacházím nic pozitivního. Jediné, co to podle mě přinese, bude více práce pro zkoušející, protože na první termín se nikdo nebude učit,“ ohrazuje se proti novinkám ve studijním řádu student Přírodovědecké fakulty Lukáš Režňák. Řada studentů tento krok naopak vítá, protože získá více času na přípravu ke zkouškám, a zvýší tím šance úspěšného zakončení předmětů. „Opravný termín navíc vnímám kladně. Alespoň nebude muset tolik studentů prodlužovat studium, když se jim nepovede včas ukončit předmět,“ tvrdí Zuzana Gábiková, studentka Filozofické fakulty.

Vedle úpravy počtu zkušebních termínů zahrnuje novela také několik spíše dílčích opatření. Jedním z nich je zpřesnění některých doposud zavádějících termínů, čímž se zabrání možným nedorozuměním nebo dvojím výkladům, ke kterým před inovací studijního řádu docházelo. Lhůty vyjádřené v obecných dnech tak získaly podobu dní pracovních. Pro studenty je zajímavá také možnost nahlížet do testů do třiceti dní od napsání. Učitelům vzniká nově povinnost informovat o důležitých organizačních záležitostech přes informační systém. Předem neohlášené testy tedy již studentům nehrozí. Zavedená opatření volně navazují na změny z podzimního semestru 2012, kdy museli studenti pro postup do dalšího semestru nasbírat nově 20 kreditů místo předešlých 15.

Klíčová slova: studijní řád, zkušební řád, zkušební termín, opravný termín, novela, změna

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.