26.02.2015 16:04


Nové testy pomůžou najít vysokoškolákům s dyslexií jejich silná a slabá místa

Autor: Strnadová Hana | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Přestože počet lidí se specifickými poruchami učení neustále narůstá, nástroj na testování dyslexie u dospělých Čechů dosud neexistoval. K dispozici byly pouze testy pro středoškolské studenty. Od března budou moct vysoké školy využívat nové testy, nastavené vysokoškolákům přímo na míru. Vytvořili je odborníci z Masarykovy univerzity spolu s kolegy z dalších pracovišť.

Brno – Zatímco před jedenácti lety zajišťoval Teiresiás – Středisko na pomoc studentům se specifickými nároky na celé Masarykově univerzitě služby čtyřem studentům s dyslexií, nyní jich eviduje více než dvě stě. „V našem pojetí pod pojmem dyslexie myslíme všechny nesnáze, které vznikají při práci s psaným slovem,“ vysvětloval ředitel střediska Petr Peňáz. Ať už je to čtení, interpretování, chápání textů nebo jejich tvorba, studenti vysokých škol se s písemným projevem setkávají denně.

Dyslexie patří mezi specifické poruchy učení. Autor: Hana Strnadová.

Nové testy mají co nejpřesněji zmapovat dovednosti potřebné ke studiu. „Nejdůležitější je vypracovat individuální profil studenta, to znamená zjistit, kde bota tlačí. Potom je zapotřebí, aby psycholog, pedagog a student společně zvolili konkrétní strategii řešení problému,“ osvětlil Peňáz, jak má vypadat standardní postup.

Z profilu se dá vyčíst například i to, kde jsou studentovy silné stránky. „Na nich je možné stavět strategie a kompenzovat tak obtíže," uvedla pedagogicko-psychologická poradkyně Iva Dudíková.

Strategie se může týkat speciálního způsobu čtení. Existují nástroje, které zobrazují text alternativně. Měnit lze rozestupy písmen, vzdálenosti mezi jednotlivými slovy nebo například řádkování. Psanou formu lze také převést do zvukové podoby. V neposlední řadě je možné pracovat s nástroji, které pomáhají při tvorbě textu a kontrole pravopisu. „Většinu textů zpracovávám na počítači a díky autoopravám jsem schopný psát bez hrubek a hlavně bez vypadávání písmen ze slov,“ líčil student oboru informatika ve veřejné správě Vlastimil Truhlář.

Přístup vysokoškoláků je ale různý. Někteří nic neřeší, dokud nenastane úplná katastrofa. Pokud se student začne zajímat o otázky své dyslexie po druhém opravném termínu z angličtiny a za čtrnáct dní má státnice, nezbývá dostatek času na trénování postupů. „Je těžké studenty motivovat, aby se připravovali na obtížné situace v době, kdy jim ještě nic nehrozí,“ nastínil Peňáz. Testy nejsou žádný zázračný nástroj, který studenty s dyslexií po otestování zbaví jejich závazků. Záměr není ani dávat dyslektikům paušálně víc času na zkoušky bez vyjasnění, jak konkrétně čas využijí.

Záměrem není ani dávat jim paušálně víc času na zkoušky bez vyjasnění, jak čas konkrétně využijí. - See more at: http://www.munimedia.cz/prispevek/nove-testy-pomuzou-najit-vysokoskolakum-s-dyslexii-jejich-silna-a-slaba-mista-8318/#sthash.WiJZeFJE.dpuf
Záměrem není ani dávat jim paušálně víc času na zkoušky bez vyjasnění, jak čas konkrétně využijí. - See more at: http://www.munimedia.cz/prispevek/nove-testy-pomuzou-najit-vysokoskolakum-s-dyslexii-jejich-silna-a-slaba-mista-8318/#sthash.WiJZeFJE.dpuf

Nové testy jsou inovovanou verzí těch středoškolských. Neopomíjejí například obtíže s cizími jazyky, které jsou pro vysokoškoláky s dyslexií aktuální problém. Mnozí bojují se zahraničními studijními texty nebo se zkouškou z jazyka. „Dělá mi potíž číst nahlas cizí texty, hlavně v němčině. Dlouhé složeniny musím projet aspoň třikrát, abych dokázal změť klikyháků dešifrovat,“ popisoval svou zkušenost student strojního inženýrství Pavel Horký.

Na nových testech se podíleli vedle specialistů ze střediska Teiresiás  kolegové z dalších univerzit a pracovišť, například ze Západočeské univerzity, Českého vysokého učení technického nebo Univerzity Karlovy. Odborníci na projektu pracovali více než tři roky. V úpravách a vylepšování budou pokračovat i nadále. Podstatným přínosem je vytvoření norem pro příslušnou věkovou kategorii. Novou verzi otestovalo v přípravné fázi téměř šest set studentů, což umožní výsledky porovnávat s ostatními vysokoškoláky. Testování průměrně trvá zhruba tři hodiny, ale v závislosti na pracovním tempu jednotlivce může být například i pětihodinové.  

Klíčová slova: dyslexie, testy, Teiresiás

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.