17.10.2015 23:05


Neziskové organizace představily cíle udržitelného rozvoje pro Českou republiku

Autor: Havelková Lenka | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Ekonomika

Takzvané SDGs (Sustainable Development Goals) neboli cíle udržitelného rozvoje byly předmětem veřejné diskuze, která se konala ve čtvrtek 15. října v Brně v areálu Otevřená zahrada. Sdružení několika českých neziskových organizací představilo společnou výzvu „Měj se k světu“, která navrhuje, čím by měla do roku 2030 k udržitelnému rozvoji přispět Česká republika. SDGs byly schváleny letos v září na summitu OSN v New Yorku.

Brno Společnou výzvu s názvem „Měj se k světu“ představil ředitel analytického centra Glopolis Petr Lebeda se zástupci čtyř tematických platforem nevládních neziskových organizací 15. října v Brně. Petr Lebeda byl rovněž jedním ze zástupců české delegace, která se letošního newyorského summitu OSN účastnila.

 „Agenda 2030 uznává, že prosperitu pro 9 miliard lidí může dlouhodobě zajistit jenom inovativní ekonomika, která šetří zdroje, nepřekračuje meze planety a zlepšuje život především lidem na okraji společnosti. Mezi hlavní úkoly z nových globálních cílů pro Česko i celou EU patří omezit různé podoby diskriminace a hledat cesty k udržitelnější výrobě a spotřebě, “ řekl úvodem Lebeda.

Mezi pět klíčových témat pro Českou republiku patří podle neziskových organizací vzdělávání, koncepce soudržné a rozmanité společnosti, rovnost mužů a žen, zelená inovativní ekonomika a podílení se na rozvojové spolupráci.

Petr Lebeda

 „Když dojde na udržitelnost, všechny země jsou rozvojové. Ani v Česku nemají děti z chudých rodin běžně příležitost získat potřebné vzdělání. Od roku 2006 se počet sociálně vyloučených lokalit zvýšil o polovinu a každá třetí žena se setkala s násilím.“ řekl dále k věci Lebeda.  

Jak jsme cíle plnili doposud?

Dalším diskutovaným tématem bylo hodnocení předchozího rozvojového období, které vycházelo z koncepce tzv. rozvojových cílů milénia (MDGs), které členové OSN schválili v roce 2000 na summitu v Riu de Janeiru a měly se uskutečnit do roku 2015. Představitelé neziskových organizací hodnotili nejúspěšnější rozvojové projekty, které se v České republice podařilo prosadit. Mezi nejzdařilejší projekty patřily zejména ty regionálně-rozvojové, jako například Kyjovské Slovácko v pohybu a ekologická vesnice Hostětín. Jedním z hostů byl také starosta obce Ostopovice Jan Symon, který společně s nadací Partnerství představil úspěšné čerpání evropských dotací k postupnému přetvoření své obce směrem k udržitelnosti.

"Novou nadějí do budoucna mohou být nastupující generace. Jsem občas už skeptický k možnostem přínosu těch starších, jelikož si myslím, že ty zažité způsoby a hodnoty jsou příliš hluboké, na to, aby se něco zásadního změnilo," řekl starosta Ostopovic Jan Symon.

"Projekty udržitelného rozvoje by měly být vnímány především v kontextu klimatických změn. My se snažíme o bezuhlíkovou budoucnost a máme z toho těžkou hlavu. V daleko horší situaci jsou však nastupující generace, kterým jsme podmínky pro ekologické zemědělství zničili. Hostětín může být do budoucna příkladem, že to jde," dodala ředitelka ekologického institutu Yvonna Gaillyová.

Podle oficiální definice OSN je koncepce udržitelného rozvoje takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě.

Koncepce udržitelnosti v čase

Milníkem ve vývoji udržitelného rozvoje bylo vydání publikace Meze růstu v roce 1972. V roce 1980 vypracovaly tři světové organizace (OSN, Mezinárodní svaz na ochranu přírody, Světový fond na ochranu přírody) dokument Světová strategie ochrany životního prostředí.

Členské země OSN v Rio de Janeiru schválily Deklaraci o životním prostředí a rozvoji v roce 1992. O rok později byl ustaven Výbor OSN pro trvale udržitelný rozvoj. V roce 1998 schválili ministři na zasedání Rady OECD v Paříži trvale udržitelný rozvoj za prioritu členských zemí.

Summit tisíciletí v New Yorku, který se konal v roce 2000, označil zachování udržitelné budoucnosti za vůbec nejnaléhavější výzvu dneška. Dva roky poté Celosvětová konference OSN v Johannesburgu zdůraznila podstatu udržitelného rozvoje v zajištění rovnováhy třech základních pilířů: sociální, ekonomický a environmentální.

Poslední summit OSN se konal letos 25.- 27. září v New Yorku a účastnil se ho i papež František.

Klíčová slova: udržitelný rozvoj, neziskové organizace

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.