11.10.2017 21:45


Nespokojených studentů je mnoho, angažuje se málokdo. Blíží se volby do kolejních rad

Autor: Nikola Pavlasová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Zájemci o členství v kolejních radách mají poslední den na to, aby odeslali své kandidatury. Hlásit se může každý, kdo na příslušné koleji bydlí a má status studenta. Stávající členové kolejních rad přihlášky přijímají do čtvrteční půlnoci. Hlasování spustí Správa kolejí a menz Masarykovy univerzity v pondělí. Studenti mohou své zástupce pro komunikaci s ubytovateli volit až do 25. října.

Své kandidatury mohou studenti zasílat do 12. října

Brno – Do voleb kolejních rad pro akademický rok 2017/2018 zbývá pár dní. Své kandidatury mohou studenti posílat na e-mail své koleje do čtvrtka 12. října. Přihlásit se může každý, kdo má status studenta a na příslušné koleji bydlí. Samotné hlasování spustí Správa kolejí a menz (SKM) v pondělí a bude trvat do 25. října. 

Na každé koleji organizují volby stávající členové kolejní rady. „V případě, že na dané koleji nebydlí žádný z dosavadních členů kolejní rady, volbu organizuje ubytovací provoz SKM,“ uvedla manažerka provozu ubytovacích služeb Jana Hrdilová.

Podle kolejního řádu volby vyhlašuje ředitel SKM a to nejpozději do čtyř týdnů od začátku semestru. „Členství kolejní rady zaniká až jmenováním nové kolejní rady. To znamená, že trvá přibližně od listopadu do listopadu následujícího roku. V případě, že přes léto student na kolejích nebydlí, nečekají ho žádné povinnosti,“ řekl člen rady koleje Vinařská Šimon Pavlík.

Každá z deseti kolejí, spadajících pod Masarykovu univerzitu, má vlastní tříčlennou kolejní radu. Členy rady své koleje volí studenti, kteří jsou v daném akademickém roce ubytovaní na příslušné koleji, pomocí aplikace e-volby v Informačním systému. Po svém zvolení se členové rady sejdou a ze svého středu si volí předsedu.

Mezi základní činnosti rady patří komunikace. Členové kolejní rady řeší styk studentů se zástupci SKM, jejich požadavky a potřeby. „Členové rady by měli od začátku svého funkčního období vědět, co studenti chtějí, aby to mohli předložit SKM. Ti si to pak mohou zavést do rozpočtu na následující roky,“ sdělil člen kolejní rady Náměstí Míru Sven Relovský. Pokud se jedná o malou částku, zástupci SKM často peníze vyhrazují hned.

Spoustu záležitostí řeší členové rady přes e-mail nebo na kolejních skupinách na Facebooku. „Studenti si často stěžují na nedostatečné informace o ubytování, nefunkční topení, nepříjemný personál a podobně,“ dodal Pavlík.

Komunikaci zajišťuje kolejní rada i obráceně. Její členové studentům prezentují požadavky ze strany SKM a řeší případné stížnosti od občanů. „Párkrát jsem s ubytovatelkou řešil stížnosti na rušení nočního klidu od starší paní ze sousedství a žádal studenty ve společenské místnosti, aby se ztišili,“ řekl člen rady koleje Veveří Martin Frian.

Vykonávání funkce není časově náročné a ve studiu nijak neomezuje. Čas, který věnují záležitostem týkajícím se fungování koleje, závisí na aktivitě každého člena. „Snažím se být aktivní, proto mi to zabírá asi tak dvě hodiny týdně. Osobně bych to doporučil každému. Čím více kolejních rad je, tím méně si SKM může dělat, co chce. Ze zkušenosti vím, že s ubytováním a činností SKM je nespokojených mnoho studentů, ale nikdo se neangažuje,“ dodal Pavlík.

Klíčová slova: koleje, kolejní rady, volby kolejních rad

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.