14.03.2015 19:40


Neslyšícím studentům pomáhá nový internetový slovník

Autor: Havel Adam | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Pomoc pro neslyšící. Učitelé, studenti, tlumočníci i překladatelé se dočkali nového výkladového slovníku češtiny a českého znakového jazyka, který vytvořil tým Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity - Teiresiás. Koncem února jej spustili na webu www.dictio.info. Jedná se o unikátní projekt. Sloužit má nejen akademické obci, ale celé neslyšící veřejnosti.

Brno – Už víc než čtrnáct dní si mohou neslyšící vyhledat online nejen běžné výrazy českého znakového jazyka, ale i termíny používané při vysokoškolské výuce v českém znakovém jazyce. Pracovníci Teiresia uveřejnili novou verzi slovníku 26. února. Dictio obsahuje desítky tisíc videozáznamů. Už úvod každého hesla tvoří video, kde mluvčí znakového jazyka artikuluje znak. Další videa vysvětlují jeho význam a ilustrují jeho použití v kontextu.

Na Masarykově univerzitě je přibližně sto sluchově postižených studentů a učitelů. Asi pro polovinu z nich je základní vyjadřovací prostředek český znakový jazyk. O něco menší je skupinu pak ti, pro které jde o rodný jazyk. „Právě oni se podíleli na vytvoření slovníku, jelikož především jejich potřebám bude sloužit,“ řekl ředitel střediska Petr Peňáz.

Pro rodilé neslyšící je čeština cizí jazyk, tudíž obtížně srozumitelná. Český zákon sice garantuje neslyšícím vzdělání ve znakovém jazyce, ale jeho standardizace zůstává mimo pozornost českého školství. Tlumočníci často stojí před obtížným úkolem. Předem neví, které termíny ve znakovém jazyce bude neslyšící znát a zda není zvyklý používat jiné. „Možnost odkázat na slovník usnadňuje výuku a odbornou práci,“ uvedl vedoucí Oddělení znakového tlumočnictví střediska Teiresiás Tomáš Sklenák. „Dostáváme stále podněty, jak slovník doplnit a zpřehlednit. Právě od neslyšících uživatelů je to pro nás nejpřínosnější,“ doplnil Peňáz.

Autoři chtějí, aby měl slovník přesah i mimo akademickou půdu a sloužil jako úložiště znaků regionálních a zastarávajících. „Opřít se o něj mohou také profesionální tlumočníci,“ upozornil Sklenák.

Když Teresiás slovník spustil, obsahoval ve veřejné části asi tisíc hesel. Mnohem víc je v něm hesel neveřejných, ke všem znakům není dostatek informací a podmínkou zveřejnění je úplnost hesla. „Dnes už je k dispozici pro veřejnost okolo šestnácti set hesel. Výrazy průběžně doplňujeme, abychom jich mohli zveřejnit co nejvíc,“ podotkl Peňáz.

Neveřejných hesel je přes deset tisíc, u některých chybí dostatečně kvalitní videozáznam nebo zbývá doplnit vysvětlení významu. „K neúplným heslům se dostanou jen registrovaní uživatelé,“ upřesnil Peňáz. Mezi ty patří studenti a zaměstnanci Masarykovy univerzity i dalších vysokých škol, kteří se na vzniku slovníku podíleli.

Autoři slovníku plánují připojit v budoucnu i další jazyky. „To je běh na dlouho trať. Není snadné získat všechna potřebná data. Pokud jde o jazyky mluvené, máme pochopitelně zájem o angličtinu. Ze znakových jazyků jednáme o slovenském, ale i o mezinárodním znakovém systému,“ sdělil Peňáz s upozorněním, že jde minimálně o dvouletou práci.

 

POMOC NESLYŠÍCÍM. Nový internetový slovník funguje na webu www.dictio.info od 26. února.

Klíčová slova: Teiresiás, slovník, neslyšící, student, univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.