12.11.2013 13:33


Někteří studenti finančních podpory zneužívají, říká předseda Stipendijní komise FSS

Autor: Ema Zezulová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Masarykovy debaty, veletrh Jobchallenge, server Sekuritaci.cz nebo Demagog. cz, adaptační akce Ludvíkova líheň nebo BSS Bootcamp. Všechny jmenované projekty spojuje jedna zásadní věc. Byly podpořeny Stipendijní komisí fakulty sociálních studií. 

Brno – Stipendijní komise Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vznikla na jaře roku 2012, jako prodloužená ruka děkana. Za rok a půl komisaři přečetli sedmdesát tři návrhů na podpoření a rozdali přes tři sta padesát tisíc korun. Za tři dny se uzavírá listopadové kolo, ve kterém se rozdělí rekordních sedmdesát tři tisíc korun.Deliberace

Stipendia se udělují čtyřikrát za rok. Většinou v září, listopadu, únoru a v dubnu. „Původně stipendia na podporu spolkové činnosti rozdělovali učitelé fakulty. Děkan ale rozhodl, že by přidělení stipendií měla zajišťovat studentská komora. Stále ale ve svých řadách kantory máme a podílí se na rozhodování. Proto na jaře roku 2012 vznikla stipendijní komise,“ řekl její nynější předseda Jakub Weiner.

Prvních pět komisařů vybrali v konkurzu studentští senátoři. Předsedu si zvolili komisaři mezi sebou. „Je to nevděčná role. Mám toho dvakrát tolik než ostatní komisaři. I po schválení zůstávám v kontaktu s žadateli. Nejtěžší je dosáhnout toho, aby odevzdali závěrečnou zprávu,“ postěžoval si Weiner, který studuje třetím rokem bezpečnostní studia a hospodářskou politiku na ekonomicko-správní fakultě. A proč se do stipendijní komise přihlásil? „Pohyboval jsem se v neziskových organizacích. Proto jsem se rozhodl zkusit to z druhé strany. Chtěl jsem využít své znalosti a přenést je do stipendijní komise,“ dodal.

Každého čtvrt roku komise rozdělí padesát pět tisíc korun. Průměrně se v jednom kole přihlásí okolo deseti projektů. Každý žadatel vyplní formulář a podrobně vypíše, o kolik žádá peněz. „Vždycky je podezřelé, když studenti žádají o zaokrouhlené částky. Je jasné, že si prvotně vybrali, kolik chtějí peněz, a až potom přemýšlí, jak peníze využijí,“ vysvětlil Weiner. Často se potom stává, že se žádané částky snižují. „ Jsme omezeni množstvím peněz, které můžeme rozdělit. Když je projekt kvalitně vymyšlený a má pouze přemrštěný rozpočet, společnou diskuzí s žadateli rozpočet snížíme a projekt schválíme," řekl předseda.

Rozdělování stipendií je založeno na principu deliberace. „ S deliberací přišel tehdejší senátor Jan Martínek, který o tom později napsal diplomovou práci. Deliberace je založena na strukturované diskuzi, ve které jsou probrány všechny problémové body projektů,“ popsal Jakub Weiner.  Deliberativní části se účastní všichni žadatelé a komisaři dohromady. „Původně jsme jako komise seděli přísně za stolem. Teď se žadatelům snažíme vytvořit příjemné prostředí a striktně nerozdělujeme hranici mezi nimi a komisaři,“ řekl Weiner. Zároveň komise nemá ambice rozdat úplně všechny peníze, které na podporu studentů má. Když projekt není dostatečně kvalitní, nedostane nic, i když v rozpočtu peníze jsou.Stipendijní komisaři

Hodnocení žádostí má dvě části. V první si komisaři prostudují všechny návrhy. Každý je hodnotí sám za sebe. Drží se však určitých bodů jako důvěryhodnost, prezentace fakulty na veřejnosti, kulturní přínos, vzdělávací přínos, uskutečnitelnost a další. Když se komisaři návrh nelíbí, snižuje projektu hodnocení. Pokud je projekt naprosto nedůvěryhodný, dostane stopku. Ve druhém deliberativním kole by se všichni žadatelé měli zúčastnit diskuze o projektech. Zde se řeší detaily a nesrovnalosti v projektech. Často dochází ke snížení požadavků nebo financí.

Po druhém kolem následuje nové hlasování. Když daný projekt dostane dvakrát stopku, je označen za nedůvěryhodný a nemá možnost získat finanční podporu. „ Někdy mě samozřejmě mrzí, že nepodpoříme dobrý projekt. Stačí, když dva komisaři projekt označí za nedůvěryhodný. To se mi stalo třeba s projektem Radia R. Je taky pár adeptů, kteří podpory zneužívají a snaží se rýžovat peníze, kde se dá,“  popsal s lítostí Weiner.

Jakmile komisaři schválí finanční podporu, neznamená, že ji žadatelé automaticky dostanou. Konečné rozhodnutí je stále v rukou děkana. „Při minulém kole se nám stalo, že jsme podpořili projekt s názvem Bytové semináře, ale děkan stipendijní podporu zamítl. Po vzájemné diskuzi jsme podporu projektu obhájili,“ dodal předseda komise Weiner.

Uzávěrka listopadového kola o podporu kulturní a spolkové činnosti končí v pátek 15. listopadu.

Klíčová slova: stipendijní komise, FSS, deliberace

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.

Přehled komentářů

Roman Chytilek | 13. 11. 2013, 22:28
I když respektuji, že média chtějí a snad i mají vytvářet střet, dodám, že jsme nic nezamítli. Některé aspekty projektu Bytové semináře, které jsme považovali za důležité, nám nebyly jasné ani z žádosti, ani z rozhodnutí Stipendijní komise. Proto jsme požádali, aby nám, dříve než rozhodneme, byly objasněny buďto zástupci navrhovatelů nebo Stipendijní komise na poradě vedení fakulty. Dál už vše probíhalo tak, jak se píše v článku. Napsané nic nemění na tom, že činnost Stipendijní komise i systém, pomocí kterého navrhuje rozdělit stipendia, hodnotím jednoznačně kladně.