02.05.2019 14:04


Nejzávažnější překážkou studia jsou deprese, říká psycholog

Autor: Štěpán Ryčl | Kurz: On-line žurnalistika | Kategorie: MUNI bez překážek

Psychické nemoci jsou pro studenty vysoké školy překážkou, vážnost situace potvrzují i výzkumy z posledních let zaměřené na vysokoškolské studenty a prostředí vědy a výzkumu. Podle jednoho výzkumu čelí psychickému onemocnění, zejména depresím a úzkostem, více než 32 % studentů doktorského studia. Podle jiného výzkumu trpí symptomy deprese až 40 % postgraduálních studentů. Čím se obecně psychická onemocnění vyznačují, jak jim lze předcházet a bojovat s nimi? Jaká je práce s klienty z pozice terapeuta? Na to jsme se ptali Davida Macka, studenta doktorského programu psychologie a odborného pracovníka Masarykovy univerzity.

Audio

  Příznaky bipolární poruchy
       
  Autor: Štěpán Ryčl, mluví David Macek
  Příznaky depresí
       
  Autor: Štěpán Ryčl, mluví David Macek
  Příznaky neurotických poruch
       
  Autor: Štěpán Ryčl, mluví David Macek
  Příznaky obsedantně-kompulzivních poruch
       
  Autor: Štěpán Ryčl, mluví David Macek
  Příznaky schizofrenie
       
  Autor: Štěpán Ryčl, mluví David Macek

Jaké je podle vás nejobtížnější psychické onemocnění pro studium na vysoké škole?

Napadá mě deprese. Myslím, že depresivní nemoc vás omezuje ve všech oblastech života. Pokud mluvíme o depresi opravdu jako o nemoci, ne o obyčejné "depce", kterou zažívá občas každý.

 

Proč tomu tak je?

Protože při depresi nezvládáte ani základní věci, natož studovat. Není na to energie, psychická ani fyzická. Nemáte vůli, ani motivaci. Osobně považuji depresi za jednu z nejtěžších a nejzávažnějších psychických nemocí.

 

Psychická stránka tedy ovlivňuje i fyzickou?

Jednoznačně jsou spojené, není psychika bez fyzického. Různá psychická onemocnění na sobě člověk může zprvu pozorovat jako fyzické příznaky, apříklad jako zvýšenou únavu, bolest zad, bolest hlavy, nevolnost.

 

Jakým způsobem se dá odhalit, že je nemoc psychického původu a ne fyzického?

Měl by to poznat každý trošku zběhlý praktický lékař, který vyšetřuje pacienta. Pokud lékař zjistí, že má pacient fyziologické problémy a nenajde příčinu, tak by měla být na zřeteli psychická stránka. Stejně tak, když se člověk nějakým způsobem začne chovat pro okolí poněkud jinak, může být na místě zvýšená pozornost. 

 

Problematika psychických onemocnění

Jak lze charakterizovat psychická onemocnění?

Je potřeba říct, že psychická nemoc je kritický stupeň přirozených stavů. Když si vezmeme například schizofrenii, jsou lidé, kteří mají jen určité znaky schizofrenie, ale nejde ještě o nemoc. Jde například o člověka, který má silnou fantazii, zvýšenou citlivost a vnímavost k různým smyslovým podnětům z okolí, další psychické vlastnosti a zažil si těžké životní situace. Takový člověk má jen určité predispozice. Ale až při porušení určité hranice a při nastřádání více různých skutečností se z toho může stát schizofrenie. Někdo má určitou strukturu osobnosti, která ke schizofrenii může být víc náchylná, protože je prostě takový. Neznamená to ale, že by automaticky nějaká struktura osobnosti předznamenávala schizofrenii.

 

Jaká psychická onemocnění jsou nejčastější?

Nemám načtenou žádnou aktuální statistiku, ale časté jsou úzkostné poruchy. Teď je v poslední době častá hlavně deprese. Myslím, že to souvisí se změnou doby, je uspěchaná, hektická a přináší různé výzvy pro psychiku, které už člověk přestává zvládat. Jako nejčastější bych ze své zkušenosti označil úzkostné poruchy.

 

Jakým způsobem lze předcházet psychickým onemocněním?

Pokud mluvíme vyloženě o psychických onemocněních, je potřeba si uvědomit, že jsou také částečně genetickou záležitostí. Někdo má prostě větší predispozice pro onemocnění psychickou chorobou než jiný.

Ale predispozice neznamenají jistotu. Psychickým onemocněním se předcházet dá například správnou psychohygienou. To znamená, aby člověk nepodceňoval svoje vnitřní potřeby a aby je nepotlačoval. Pokud není s něčím spokojený, měl by to řešit. Pokud se necítí dobře, měl by o tom mluvit a nenechávat si to pro sebe. Měl by se starat, aby mu ve svém životě bylo dobře, ať už to znamená sport, věnování se koníčkům, sociálním kontaktům, nebo rodině. A v krizi by se také v neposlední řadě neměl bát vyhledat odbornou pomoc.

 

Jak se psychické nemoci léčí?

Nejúčinnější léčba psychických nemocí je kombinovaná forma, konkrétně farmakoterapie pomocí medikace v kombinaci s psychoterapií. Konkrétní vhodná forma psychoterapie je hodně individuální, spíš než na konkrétní nemoci záleží na člověku, jeho vztahu s terapeutem a na tom, jak společně dokáží na problému pracovat.

 

Jsou nějaké psychické nemoci, které nelze vyléčit?

Určitá úspěšnost léčby psychických nemocí je. Je to ale jako s alkoholismem. Ve chvíli, kdy má člověk už psychickou nemoc, dá se dostat pod kontrolu, její příznaky se dají zmírnit. Případně se dají úplně zastavit kombinací třeba farmakoterapie a psychoterapie, ale člověk už v tu chvíli musí dodržovat určitý režim. Pokud opět například v schizofrenii přestane medikace brát, nemoc se zase rozjede. 

 

Z pozice terapeuta

Máte nějaké zkušenosti s léčbou psychických onemocnění?

Přímou ne, v tom smyslu, že by zakázka byla léčba nemoci. Ale mám zkušenost s prací s klienty, kteří nějakým psychickým onemocněním trpěli, například obsedantně-kompulzivní poruchou. 

 

Jakým způsobem jste jim pomáhal?

Bral jsem klienty v první řadě jako lidi a ve druhé řadě jako nemocné. Terapeutická práce je pro mě hlavně o navázání vztahu, komunikaci a práci s konkrétním člověkem. To, že má člověk nějakou nálepku ve smyslu diagnózy, je pro mě vedlejší. Umožní mi to lépe pochopit stavy a svět, který člověk prožívá, ale mým cílem je zlepšení klientova života. S nemocí, nebo bez ní.

 

Jaká je práce s klienty? Jsou hned přístupní, nebo se stává, že nechtějí spolupracovat?

Každá terapeutická práce stojí v první řadě na úspěšném navázání terapeutického vztahu. A to je často práce na několik měsíců. Do té doby jsou klienti často uzavření, stydí se, nebo jsou ostražití. Nevědí, co od práce se mnou čekat. A abychom se mohli dostat k jádru problému, musí se vytvořit vztah a pro klienta dostatečně bezpečné prostředí. Někdy se ale neutvoří a tento proces se z různých důvodů zkrátka nepovede. I to se stává.

 

Cítil jste se při práci pod tlakem, abyste dostatečně klientovi pomohl?

Cítil. Vím, že si tlak často vytvářím hlavně sám na sebe. Pak můžu mít tendence klienty třeba i tlačit do nějakých kroků, na které třeba ještě sami nejsou připraveni. Pro terapeuta je toto jedno z důležitých témat práce, takže ho beru jako výzvu.

Také se stává, že tlak cítím i z okolí. Cítím tlak od rodičů, protože nejvíc pracuji s dětmi. Tam je potřeba si hned na úvod vysvětlit, co práce se mnou obnáší, jak probíhá a co od ní reálně klienti a rodiče mohou očekávat.

 

Jakým způsobem se s tlakem vypořádáváte?

Svojí sebereflexí, supervizemi, vzděláváním a zkušeností.

 

S jak starými dětmi jste pracoval?

Mám zkušenost s prací s dětmi ze základní školy. Pracuji s dospívajícími, ale i s dospělou klientelou.

 

Je práce s dětmi namáhavější, nebo naopak s dospělými?

Práce s dětmi je jiná. Neřekl bych, že je náročnější jedna nebo druhá, obojí má své výzvy. Ale mám asi k dětem a dospívajícím blíž.

 

Příznaky nejčastějších psychických onemocnění

Davida Macka jsme na závěr rozhovoru požádali o stručné představení nejčastějších psychických onemocnění, které si můžete pustit v přiložených audio souborech a nabízíme vám i jejich přepis.

Příznaky bipolární poruchy

Bipolární porucha to má už v názvu. To znamená, že jsou to nějaké dvě polarity. Konkrétně jde o polaritu v exitovaném stavu a polaritu v utlumeném stavu. Člověk má vlastně nějakým způsobem hrozně moc energie a pak z ničeho nic energii zase nemá.

Příznaky depresí

Dlouhodobě pokleslá nálada. To znamená, že člověk nemá energii do ničeho. Při pokročilejších závažných depresích nemá v podstatě ani chuť kolikrát vstát z postele.

Příznaky neurotických poruch

Tam je to hodně spojeno se stresem. Už ti třeba takříkajíc vypnou nervy. Naštveš se kvůli blbosti, máš kvůli tomu blbou náladu, a tak.

Příznaky obsedantně-kompulzivních poruch

To je spojené s nějakými potřebami dělat určité akce. Obsedantně znamená neustále a kompulzivně nutkavě. To znamená, že máš potřebu něco dělat. Například máš pocit špinavých rukou a potřebuješ si je hodně často mýt. Člověk prostě potřebuje mít jistotu, že má ruce čisté, takže si je myje hrozně často.

Příznaky schizofrenie

Schizofrenie je hodně druhů. V podstatě máš určité příznaky, které se za nějakých podmínek při nahromadění stanou schizofrenií. Klasicky se schizofrenie spojuje s bludy, ať už sluchovými nebo zrakovými. Když si představíš člověka, který vnímá nějakou věc, tak aby ji vnímal, musí potlačit okolní vjemy, aby se mohl soustředit jenom na jednu věc. Schizofrenici to tak nemají, nedokážou odfiltrovat okolí.

 

Jestliže máte pocit, že není něco v pořádku s duševní pohodou vás nebo vašich blízkých, neváhejte kontaktovat odbornou pomoc. V Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví vám rádi poradí a pomůžou.

Více informací k tématu naleznete na facebookové stránce. Tento rozhovor je součástí projektu MUNI bez překážek.

 

David Macek: Vystudoval magisterskou psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity, kde zároveň nyní pokračuje v doktorském studiu a na pozici odborného pracovníka. Několik let pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, v současné době se v soukromé praxi věnuje terapii dětí a dospívajících a působí jako školní psycholog při základní škole.

 

 

Klíčová slova: rozhovor, psychická onemocnění, deprese, léčba, prevence, terapeutie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.