17.05.2015 17:42


Mnozí si neumí představit, co se za antropologií skrývá, říká organizátorka antropologické konference

Autor: Petrušková Veronika | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Již čtvrtý ročník Studentské antropologické konference měli v pátek možnost navštívit diváci z řad studentů i učitelů. Tématem letošního ročníku byla aplikovaná antropologie. 

Brno – Cílem organizátorů letošní Studentské antropologické konference bylo přinést divákům odpověď na otázku aplikovatelnosti antropologie v praxi. V úvodní panelové diskuzi se tímto problémem zabývala čtveřice hostů. Tři významní antropologové – Barbora Bírová, filmař Tomáš Ryška a pracovnice Agentury pro sociální začleňování Anežka Pelikánová. Čtvrtým hostem byla členka Východoevropského vzdělávacího a kulturního centra Tereza Raková. Stejně jako pořadatelé jsou z řad studentů i jednotliví přednášející, kteří prezentovali svoje bakalářské nebo diplomové práce. Podle hlavní organizátorky Lenky Hadarové navštívil letošní ročník rekordní počet diváků.

Hlavní organizátorka Lenka Hadarová zahajuje konferenci. Foto: Veronika Petrušková

Jak jste sháněla hosty pro úvodní diskuzi a na základě čeho jste je vybírala?

Nejprve jsem se sešla s vedoucí oboru sociální antropologie Irenou Kašparovou, které jsem řekla o svém záměru uspořádat debatu na téma aplikované antropologie. Společně jsme pak přemýšlely, koho bychom mohly kontaktovat. Nápadů bylo hodně. Já sama jsem měla v hlavě dva hosty, kteří nakonec přišli. Z kandidátů, které navrhla vedoucí katedry, se bohužel nemohl v daném termínu dostavit nikdo. Další dva hosty jsem nakonec dohodla společně s organizačním týmem, poslali jsme maily a čekali, zda budou souhlasit.

Proč byla tématem panelové diskuze zrovna aplikovaná antropologie?

Nejdřív jsem měla pocit, že jsem si diskuzi udělala spíš sama pro sebe. Často se ve svém okolí setkávám s otázkou, co chci s antropologií dělat. A i když ji bráním zuby nehty a říkám, jak je skvělá a co všechno mi do života dává, nikdo to nechápe. Rozumím, proč to tak je. Mnozí si neumí představit, co se za antropologií skrývá a zdá se jim nepotřebná. Hodnoty vkládají do věcí nebo oborů, ze kterých je přímý materiální užitek. Pro mě je tento obor během na dlouhou trať, kterou chce ale málokdo absolvovat. Velice mě potěšilo, když jsem viděla, kolik lidí na diskuzi přišlo.

Jak jste spokojená s výsledkem panelové diskuze?

Jsem velmi šťastná, že dorazili všichni hosté, a především, že přišli posluchači z řad studentů. Diskuze byla živá a přinesla mnoho zajímavých podnětů k zamyšlení. Aktivně se zapojovali i diváci.

Toto byl čtvrtý ročník studentské antropologické konference. Jaké jsou největší změny oproti minulým ročníkům?

Jako organizátor jsem na konferenci druhým rokem, takže to nedokážu porovnat se začátky. Ale z toho, co jsem slyšela, byl první ročník punkový. Minulý rok jsme se se zakladatelem studentské antropologické konference Alešem Vlčkem snažili, aby působila více profesionálně, a to především v tom, jak oslovujeme hosty i studenty. Oproti minulému roku jsem také věděla, do čeho jdu, nicméně stres a strach z toho, jestli někdo přijde, to nezmírnilo.

Letos se nám nepodařilo včas rozeslat call for papers (přihlašování studentských příspěvků – pozn. red.) na jiné univerzity, byl uveřejněn pouze na facebookové stránce. Ale i přesto se nám ozvali lidé z Prahy a Olomouce. Po dvou letech práce mi to dalo pocit zadostiučinění. Úspěch vidím v tom, kolik přišlo lidí. Nejvíc za poslední roky. O sociální antropologii na Fakultě sociálních studií se mluvilo i mimo Brno, za což jsme velice rádi. Je to jeden z našich dlouhodobých cílů.

Jak časově náročné je takovou konferenci zorganizovat?

Záleží, kolik lidí je v týmu, a jak efektivně si rozdělíte práci. Tento rok byli v týmu všichni noví, takže jsem se bála je zapojovat do důležitých věcí a nechat je o nich rozhodovat. Zvaní a komunikaci s hosty jsem na sebe tedy vzala já. Na mailu jsem strávila celou věčnost. Nejhorší bylo čekání na odpovědi od hostů, bez kterých se ostatní věci nemohly dát do pohybu. Člověk je nervózní a nedokáže se soustředit na nic jiného, ani kdyby chtěl sebevíc.

Co je na organizování konference nejtěžší?

Vytvořit z ní prostor, kde by studenti chtěli skutečně vystoupit a prezentovat své práce. Vybudovat prestiž konference trvá roky a vyžaduje to soustavnou práci. Sice je to pouze studentská konference, ale rádi bychom zachovali vysokou úroveň. Studenti dnes konference často vnímají jako pravěký přežitek. Je třeba vymyslet formát, kde bude zajištěna větší interakce mezi přednášejícími studenty a diváky.

Mohla byste krátce shrnout závěry, které z konference vyplynuly?

To je pro mě v tuto chvíli velmi těžké. Nejdříve si potřebuji se všemi znovu sednout a probrat co se nám povedlo, a co bylo špatně. Co by bylo možné v budoucnu zlepšit a zda zachovat stávající formát.

Do jaké míry vás podporuje Katedra Sociologie respektive Sociální antropologie?

Konference původně vznikla, když bývalý vedoucí katedry oslovil mého kamaráda, zda by studenti neměli zájem vytvořit takový projekt. O čtyři roky později jsem stála před rozhodnutím, jestli nechat tuto tradici zaniknout nebo se pustit do organizace a doufat, že se ke mně někdo přidá. Díky podpoře ze strany vedoucí oboru jsem se do toho pustila a po chvíli se kolem mě utvořil skvělý tým. Podpora od vyučujících je velká. Iniciativa ze strany studentů je vždy potěší, zvláště u našeho malého oboru.

Myslíte si, že budete organizovat i pátý ročník?

To je těžké rok dopředu říct. Spíš ne, protože pokud vše půjde dobře, měla bych v lednu 2016 ukončit magisterské studium. Nepřestávám věřit, že by organizaci mohli převzít mladší studenti. Cítím ale, že zápal pro antropologii už není mezi studenty tak silný, jako byl v našem ročníku.

____________________________________________________________________________________________________ 

Lenka Hadarová získala bakalářský titul v oborech Sociální antropologie a Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury na Masarykově univerzitě v Brně. V současné době studuje druhým rokem magisterskou Sociologii na Fakultě sociálních studií.

Klíčová slova: antropologická konference, studenti, antropologie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.