05.05.2017 10:50


Mladí mají možnost být iniciativní na mezinárodní úrovni a zlepšit život ve společnosti

Autor: Eliška Pospíšilová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Lidé ve věku od třinácti do třiceti let se mohou zapojit a přispět do společnosti svými projekty. O možnostech, které jim nabízí program Mezinárodní iniciativy mládeže, se dozvěděli včera 4. května na workshopu Be Initiative. Ten návštěvníkům poskytl informace o tom, co očekávat a na co se připravit při vymýšlení a předkládání projektů.

Odborná referentka programu Erasmus+ mládež a zároveň vedoucí workshopu Markéta Konečná. Foto: Eliška PospíšilováBrno – Projekt Mezinárodní iniciativy mládeže nabízí mladým lidem možnost projevit se a přispět tak společnosti, ve které žijí. Aktivity fungují pod záštitou neziskové národní organizace Dům zahraniční spolupráce, jež spravuje evropské vzdělávací programy, jako například Erasmus+.

„Erasmus plus má za úkol rozvíjet schopnosti mladých lidí, nejedná se jen o výměnné pobyty,” uvedla odborná referentka Erasmu+ pro mládež  Markéta Konečná. Právě pod Erasmus+ Mezinárodní iniciativy mládeže spadají. „Jedná se o tip projektu, který je určen přímo mladým lidem a poskytuje jim možnost uskutečňovat své nápady a aktivně se zapojit do fungování společnosti,” popsala Konečná. „Mohou například měnit to, co jim vadí, nebo naplňovat své potřeby či potřeby komunity,” dodala.

Podstatným cílem programu je také předat mladým lidem nové zkušenosti. Vstříc zájemcům jdou organizátoři také mírnějšími podmínkami, než které by museli splňovat zkušení odborníci.

Projekty nemusí předkládat jen organizace. Přihlásit se mohou mladí lidé ve věku od třinácti do třiceti let, přičemž musí jít alespoň o čtyřčlennou skupinu mladých v uvedeném věku a minimálně jeden člen musí být starší osmnácti let. Jestliže jsou lidé mladší, potřebují mentora, který převezme zodpovědnost, ale nebude projekt řídit. Tímto se vytvoří takzvaná neformální skupina. „Jde především o to, aby se mladí dokázali vypořádat se zodpovědností,” sdělila Konečná.

Mezinárodní hledisko spočívá ve spolupráci lidí z různých zemí, není však potřeba, aby měl samotný projekt mezinárodní dopad. Podat návrh musí minimálně dvě organizace či neformální skupiny ze dvou programových zemí, což jsou většinou státy Evropské unie. Časové rozmezí, ve kterém je nutné projekt naplánovat, uskutečnit a vyhodnotit je šest až šestatřicet měsíců. Dobu prodlužovat nelze, plánování je tedy potřeba mít dobře promyšlené a sepsané, a to jak rozpočtové, organizační, provozní, tak další požadavky.

Projekty lze podávat online a předkládá je vždy koordinátor organizace nebo neformální skupiny národní agentuře dané země, ve které má žadatel sídlo. V České republice je to Dům zahraniční spolupráce. Nejbližší termín předložení projektu je 4. října tohoto roku. Aby byly ověřeny postupy konkrétních projektů, uskutečňuje se kontrola ze strany národní agentury, a to jak po dobu konání projektu, tak po jeho ukončení.

Témata mohou být různá. Úspěšným projektem se stal například NaFilM, jehož cílem je založit muzeum českého filmu.

Možnost seznámit se s tímto přijímacím postupem měli zájemci na workshopu Be Initiative, který se uskutečnil včera 4. května za podpory Dobrovolnického centra 67 v Brně. „Dobrovolnické centrum funguje pod záštitou občanského sdružení Plán B. Snažíme se nabízet příležitosti mladým lidem a podporovat je. Neziskovým organizacím tak můžeme pomoci nalézt dobrovolníky,” uvedla koordinátorka Dobrovolnického centra 67 Anna Vitešníková.

V aktivní části workshopu účastníci ve skupinách odpovídali na otázky ohledně svých zkušeností. „Byla jsem dobrovolnicí na různých festivalech, dále jsem také zkoušela WWOOFing,” řekla umělkyně a ředitelka festivalu Bonjour Brno Aude Martin.

Na workshop bude navazovat mezinárodního školení Be Initiative, které se uskuteční od 16. do 19. června v Praze. Toto školení se bude do hloubky věnovat projektům Mezinárodních iniciativ mládeže.

Přečtěte si více o dobrovolnickém pománání na farmách.

Přečtěte si také o projednání příspěvku pro olympiádu dětí a mládeže na - See more at: http://munimedia.cz/prispevek/nad-brnem-zavlaje-v-cervnu-olympijska-vlajka-pripravy-jsou-v-plnem-proudu-12122/#sthash.qHPxwrsn.dpuf
Přečtěte si také o projednání příspěvku pro olympiádu dětí a mládeže na - See more at: http://munimedia.cz/prispevek/nad-brnem-zavlaje-v-cervnu-olympijska-vlajka-pripravy-jsou-v-plnem-proudu-12122/#sthash.qHPxwrsn.dpuf

Klíčová slova: Be Initiative, Mezinárodní iniciativy mládeže, dobrovolnictví, projekty, Erasmus+,workshop

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.