05.04.2011 18:29


Mikuláš Bek: Musíme byť univerzitou, kde sa dobre učí a dobre študuje

Autor: Natália Saganová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Každý kandidát na rektora má svoje ciele a vízie, ktoré by chcel uskutočniť ak sa mu podarí vyhrať. Každý má trochu iný pohľad na úlohu rektora a univerzity v dnešnej dobe. Svoj pohľad nám priblížil v rozhovore kandidát na rektora Mikuláš Bek.

Brno - Mikuláš Bek je protektor pre stratégiu a vonkajšie vzťahy a docent Ústavu hudobnej vedy na filozofickej fakulte. Viedol prípravy Dlhodobého projektu Masarykovej univerzity na obdobie 2011- 2015 a teraz kandiduje na rektora.

Z čoho si myslíte, že vyplývajú úlohy pre rektora?

Chcel by som pripomenúť akademickej verejnosti, čo je vlastne zadanie pre budúceho rektora. Mne sa zdá, že zadaním je zakladací zákon univerzity, v ktorom sa hovorí, že budeme tou mladšou sestrou Univerzity Karlovi. Byť mladšou sestrou znamená, že budeme trochu krajší a modernejší, ale hlavne to, že patríme do nejakej rodiny.

Aká je to podľa vás rodina?

Je to  rodina univerzít, ktorá súvisí s Univerzitou Karlovou, ktorá vznikla v štrnástom storočí. Tesne po nej vznikla univerzita vo Viedni a potom následne v Krakove a v Lipsku. Podobne ako do Brna tam odišli profesori z Prahy po kutnohorskom dekréte, došlo ku štiepeniu. To je spoločenstvo univerzít ku ktorému tak trochu patríme, aj keď sme vznikli podstatne neskôr.

Rektor má dbať na zakladací zákon univerzity.Vyplýva z toho nejaká úloha pre rektora?

Úlohou rektora je starať sa o tento rodinný charakter, ktorý nás odlišuje trochu od susednej školy v meste. Nemyslím to vôbec kvalitatívne. Myslím si, že vysokoškolské prostredie je a má byť pomerne veľmi diferencované. Som presvedčený, že plnenie tohto zákona je potrebné aj z hľadiska ako je univerzita spravovaná, riadená, akým spôsobom a aká výučba u nás prebieha, aký výskum. My jednoducho patríme do tohto sveta, môžeme sa do istej miery líšiť. Som si vedomí toho, že naozaj z rôznych dôvodov musíme byť trochu iný než Univerzita Karla. Ja by som sa celkom rád staral o to aby sme do tejto rodiny patrili.

Myslíte si, že sú medzi kandidátmi veľké rozdiely v ich programoch?

Rozdiely medzi kandidátmi nie sú nejako priepastné, pretože uvažujú o veciach do hĺbky. Musia sa v rade vecí trochu stretnúť. Myslím, že to nikoho neprekvapuje. Keď si prečítame jednotlivé programy, niekde je zhoda väčšia, niekde menšia.

V čom sa vy odlišujete?

Ja sa trošku odlišujem od ostatných kandidátov v tom, že o niečo väčší dôraz kladiem na to, aby sme mohli byť výskumnou univerzitou, ktorá si siahne na európsku ligu. Napríklad vo výskumných výsledkoch. Na prvom mieste musíme byť univerzitou, kde sa dobre učí a dobre študuje. Musíme usilovať o to, aby štúdium u nás bolo civilizovanejšie organizované tým, že máme väčší poriadok v ISe a v štúdinom poriadku. Ale budeme musieť byť lepší aj z kvalitatívnych hľadisiek, aby sme mohli obstáť v konkurencii. Myslím, že v tom je trošku iný akcent aký som položil na otázky so štúdiom.

Dá sa bojovať proti masovým štúdiám?

Tak ako je to teraz, nie je na to moc veľký priestor. Myslím si, že existujú možnosti, aby sme organizovali výučbu v prvom ročníku inak. Dokonca tá ľahkosť podávania viac prihlášok vedie k tomu, že veľa študentov sa rozhodne až po prvom ročníku a potom pokračuje na jednom z trochu oborov na ktoré bol prijatý. Existuje pomerne veľká fluktuácia a zdá sa mi, že je potrebné, aby výučba v prvom roku bola organizovaná pomerne efektívne, ekonomicky. Musia tam byť úvodné predmety vyučované pre veľké skupiny formou, ktorá nie je moc interaktívna. Potom sa to musí postupne meniť a musí pribúdať toho, čo je založené predsa len na vzájomnej spolupráci učiteľa a študentov.

Považujete za problém, že študenti nie sú nejakým spôsobom zvýhodňovaní, ak dosahujú dobré študijné výsledky?

Myslím, že sa dnes vôbec neodlišuje, či študent študuje výborne alebo veľmi dobre alebo úplne priemerne a podpriemerne. Na ničom sa to  nepozná, ani prospechovým štipendiom, čo považujem za prvú chybu. Myslím si, že by prospelo ako učiteľom tak aj študentom, keby sme do niektorých typov výučby pustili len študentov, ktorí po určitej dobe štúdia majú vyšší percentil.

Myslíte si, že je dôležité, aby univerzita bola výskumnou?

Určite, to súvisí s národným poslaním. Univerzita v pravom slova zmysle aspoň pre mňa je zariadenie, kde sa vzdeláva tým, že študenti sú uvádzaní do vedy, vedeckej práce. Že sa na nej podieľajú čo najskôr. Myslím si, že nie je potrebné čakať do doktorantského štúdia. U univerzít ako sme my je potrebné, aby učiteľ súčasne produkoval nejaké poznatky, ktoré potom využíva vo výučbe.

Klíčová slova: Mikuláš Bek, rektor, univerzitné voľby, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.