21.05.2013 16:50


Mezinárodní studentský klub MU je jako omalovánky, říká jeho prezident Karel Složil

Autor: Lucie Sitarová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Mezinárodní studentský klub Masarykovy univerzity (ISC MU Brno) letos oslaví desáté výročí svého založení. Klub sdružuje posluchače univerzity a zahraniční studenty, přijíždějící v rámci programu Erasmus. Mezinárodní organizace Erasmus Student Network, která spojuje podobné kluby z celé Evropy, ocenila ISC MU Brno už dvakrát titulem Section in Spotlight. O aktivitách klubu a možnostech zapojení studentů ví nejvíce jeho prezident Karel Složil.

Jak ISC MU Brno vznikl?

Shodou okolností teď budeme slavit desáté výročí existence. V roce 2003 se čtyři nadšení studenti inspirovaní podobným seskupením v Praze rozhodli, že v Brně založí studentský klub, protože nic takového na MasarykověKarel Složil, autor: Lucie Sitarová univerzitě nebylo. Začínalo se samozřejmě v docela komorním prostředí, organizovalo se pár aktivit pro přijíždějící Erasmáky. O rok později už náš klub přijali do mezinárodní organizace sdružující studentské kluby - Erasmus Student Network (ESN). Potom se postupně nabalovaly různé další aktivity a teď jsme na úrovni středně velké neziskové organizace, dokonce jsme zaregistrovaní na Ministerstvu vnitra. 

Je klub určen jen pro studenty Masarykovy univerzity?

Primárně ano, ale mohou se k nám přihlásit i posluchači třeba Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Mendelova univerzita a Vysoké učení technické své kluby mají.

Máte nějaké srovnání s fungováním studentských klubů v zahraničí?

Partnerským městem Brna je Utrecht, kde studentský klub funguje opravdu ve velkém.  Zrovna před čtrnácti dny nás navštívili zástupci tamějšího vedení, aby nám předali zkušenosti. Utrechtský klub je mnohem větší než ten brněnský a členové jejich vedení si musí na rok přerušit studium, tuto práci dělají na plný úvazek a pobírají za ni stipendium. Jinak to ale vypadá obdobně, hierarchie je také podobná, stejně jako organizace.

Myslíte si, že by se ISC MU mohl rozrůst do podobných rozměrů?

To si nemyslím, protože už v Utrechtu mají problém sehnat lidi, kteří by si přerušili studium kvůli této práci, i když placené a uznávané jako praxe. V našich podmínkách to podle mě není vůbec reálné. My ve vedení to máme prakticky jako práci na poloviční úvazek, nikdo za to nedostáváme peníze, děláme to ze zájmu a hlavně kvůli získání zkušeností. Bere to ale strašně moc času, takže si myslím, že už jsme dosáhli téměř maximální hranice. Práci pro ISC MU Brno si také někteří studenti mohou nechat uznat jako praxi, uvést ji v životopisu, nebo jim Boat party se už v brněnském ISC MU stala tradicí; zdroj: ISC MU Brnonapíšeme třeba doporučující dopis.

Dostáváte na svoje aktivity granty nebo příspěvky? Jakým způsobem je ISC MU financován?

Když přijede student ze zahraničí, tak se u nás může zaregistrovat. K penězům vybraným za registraci (poplatek pro zahraniční studenty činí 500 Kč) se ještě přidávají příspěvky od Centra zahraničních studií Masarykovy univerzity.


Stačí vám tyto finance na provoz?

Tento semestr je na MU asi tři sta zahraničních studentů, z nichž velká část je u nás zaregistrována, takže vybereme dostatek peněz. Z těchto prostředků jsme schopni vyjít každý semestr. Ne, že by nám nějak moc peněz na konci zůstávalo, ale málo taky nemáme.

Jak funguje ISC MU z organizačního hlediska?

Každý student se do klubu může kromě pouhého členství zapojit na několika úrovních – základním typemOrientační týden je pro zahraniční studenty důležitý; zdroj: ISC MU Brno spolupráce je tutoring, kdy student z Masarykovy univerzity dostane za starosti jednoho nebo více „erasmáků“, kterému potom pomáhá s různým vyřizováním, třeba na cizinecké policii, víza, vyřízení průkazky na MHD a dalších. Další možností zapojení je takzvaný týmák, který pomáhá zařizovat všechny akce, které pod ISC MU spadají. Týmáky si vybírají jednotliví členové vedení.  Úplně nahoře je osmičlenné vedení, které se stará o to, aby všechno pokud možno hladce fungovalo, a určuje, jaké akce se budou organizovat, v jakém rozsahu a podobně.

Kolik studentů se v současné době zapojilo do organizace klubu?

Asi kolem tří až tří set padesáti studentů. Týmáků je padesát a počet tutorů se mění podle toho, kolik přijede zahraničních studentů. Na jaře to bývá tradičně méně.

Jak se k činnosti ISC staví zahraniční a jak domácí studenti?

Zahraniční studenti jsou za naše aktivity opravdu rádi, protože by si jinak museli program vymýšlet sami. My je tady chytneme první týden v semestru za ruku a provedeme je až do konce. V průměru ISC MU organizuje ISC MU Brno pořádá i výlety do zajímavých měst; zdroj: ISC MU Brnojednu aktivitu denně, takže se s námi prakticky nemohou nudit. U českých a slovenských studentů je to povědomí o něco horší, protože kdo si nás vyloženě nenajde, tak o nás neví. To je problém, který si uvědomujeme, a snažíme se ho řešit. Když ale někdo přijede z Erasmus pobytu nebo jiného zahraničního pobytu, tak se k nám většinou přihlásí, protože se chce dál pohybovat v multikulturním prostředí. Drtivá většina feedbacků od odjíždějící erasmáků, kteří strávili svůj semestr v Brně s námi, je pozitivní. Ta pětistovka, co do toho na začátku vloží, se jim mnohonásobně vrátí.

Co na ISC MU říká Masarykova univerzita?

Před měsícem a půl jsem měl prezentaci před rektorem a prorektory o tom, co vlastně děláme a jaký je náš přínos. My se totiž nezajímáme jen o „erasmáky", ale máme i projekty pro brněnskou komunitu, kdy například navštěvujeme dětské domovy nebo posíláme naše členy na střední školy, aby tam učili svůj mateřský jazyk. Masarykova univerzita naši činnost určitě velmi oceňuje, protože ví, že pomoc zahraničním studentům je opravdu potřebná.

Do jakých aktivit se mohou studenti zapojit?

Jednak to jsou sporty – fotbal, volejbal, posilovna, ale například i kung-fu a jiné – protože zahraniční studenti si u nás nemohou zapisovat tělocvik. Každou středu si několik dobrovolníků připraví prezentace svých zemí, chodíme také do divadla a na další kulturní akce. A téměř každý týden mají možnost vyjet na výlet do nějakého zajímavého města v okolí Brna, nebo i Vídně či Bratislavy. Velkou část aktivit tvoří výuka jazyků, kdy sami „erasmáci" vyučují ostatní studenty svůj mateřský jazyk. Kromě běžně rozšířených jazyků jako jeTradiční ples ISC MU Brno, zdroj: ISC MU Brno angličtina nebo francouzština tak můžeme nabídnout třeba kurzy litevštiny nebo korejštiny, kam chodí pravidelně kolem deseti lidí. Těchto akcí se může bezplatně zúčastnit jakýkoli u nás zaregistrovaný student. Další důležitou složkou jsou potom samozřejmě párty, protože mnoho „erasmáků“ sem jezdí kromě studia i za zábavou. Každou středu pořádáme tematické večírky, a potom v průběhu roku čtyři zvláštní akce jako třeba Boat party nebo Tram party.

Jak si stojí ISC MU ve srovnání s ostatními studentskými kluby v Evropě?

Velmi dobře, protože jsme už dvakrát vyhráli ocenění Section in Spotlight, což je cena, které si opravdu vážíme. ESN nás tímto dává za příklad ostatním studentským klubům. Myslím, že právě velké množství kvalitních akcí je naší největší přidanou hodnotou, díky které jsme toto ocenění získali. Tím, že patříme do ESN, získá student zaregistrovaný v našem klubu kartičku, na kterou může čerpat slevy prakticky po celé Evropě.

Přetrvávají kontakty se zahraničními studenty i poté, co odjedou domů?

Určitě ano, hlavně na úrovni toho tutoringu, protože tam se ze studentů mohou stát opravdu dobří přátelé, Akce Free hugs se povedla, zdroj: ISC MU Brnokteří udržují těsné kontakty i roky potom, co se poznali, navzájem se navštěvují a podobně. Potom mohou někteří tutoři bez problému procestovat Evropu, protože všude mají někoho známého, u koho mohou přespat.

Jsou na této práci vůbec nějaká negativa?

Z mého hlediska je to určitě čas. Organizace bere opravdu hodně osobního volna a je potřeba si dobře spočítat, aby to člověk stíhal i se školou. Tutoring ale tak náročný není. Další věcí je, že se o nás asi moc neví, a když ano, tak nás zvenčí berou jako ty, kteří jen chodí pařit s „erasmákama“. Tak to ale vůbec není, zapojit se může každý, jen jde o to nepromeškat začátek semestru. Nabízíme super věci pro domácí studenty. Takže bych rád apeloval na všechny studenty, aby to zkusili, podívali se na náš web a zašli na naše informační schůzky, které jsou hned na začátku září. Když se jim to nebude líbit, tak toho nechají, ale většinou to lidi opravdu nadchne. ISC MU Brno je jako omalovánky – nic není předem dané, člověk může zapojit fantazii, vymýšlet nové věci, dělat si je podle sebe a plně se tím realizovat.

Klíčová slova: ISC MU Brno, student, Erasmus

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.