19.10.2020 22:22


Medici poznávají v novém simulačním centru skutečné nemocniční podmínky

Autor: Tereza Bartůšková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Budoucí lékaři se již vzdělávají v nové budově lékařské fakulty, která se nachází v sousedství Fakultní nemocnice Brno. Studenti všech ročníků mají možnost vyzkoušet si dovednosti spojené se svým budoucím povoláním dříve, než se přihlásí na praxe do skutečných nemocnic.

Místnost se simulátory určená pro studenty zubního lékařství

Brno – V Simulačním centru Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (SIMU) v Brně odstartovala začátkem letošního podzimního semestru výuka. Studenti všeobecného i zubního lékařství se tak poprvé setkali s tamější moderní technikou a interaktivním vyučováním. „Jsme na začátku již třetího týdne semestru a musím s radostí říci, že pravidelná výuka v simulačním centru probíhá v obou studijních programech,“ sdělil ředitel SIMU Petr Štourač.

„Zatím jen vyřezáváme zuby ze sádry, ale za pár měsíců budeme pracovat i na autentických simulátorech,“ uvedla studentka prvního ročníku zubního lékařství Iveta Brabcová. Simulátory jsou dostupné pro studenty všech ročníků. Ti si zde mohou před nástupem na praxi vše vyzkoušet nanečisto. „Při první pomoci jsme se učili, jak reagovat, když někdo zkolabuje. Výuka probíhala formou scének, kdy jsme si mohli vyzkoušet roli zraněného i zachránce. Lektor s námi potom jednotlivé kroky podrobně prošel,“ popsal student prvního ročníku všeobecného lékařství Martin Bartoš.

Podle jednoho z designérů výuky tohoto předmětu, studenta pátého ročníku Daniela Barvíka, se dosavadní hodiny vydařily. „V tomto předmětu je poskytování zpětné vazby povinné. Ta byla z drtivé většiny pozitivní, a co více, studenti potvrdili, že si prakticky vyzkoušeli všechny klíčové dovednosti dané lekce,“ uvedl Barvík.

Výuka se od minulých let výrazně změnila. Podařilo se natočit několik desítek krátkých videí o probíraných tématech, sjednotit zdroje a ke každé lekci připravit interaktivní e-learning. Přes sto starších studentů všeobecného lékařství prošlo školením a vedou teď skupiny pěti až šesti mladších kolegů. „Míra interaktivity je mnohem vyšší než dříve, kdy měl celou skupinu na starosti jeden lékař. Ten nyní sleduje podskupiny během praktických cvičení a je k dispozici pro případ nejasností nebo doplňujících otázek,“ dodal Barvík.

Nové předměty se neobjevily. Upravila se však forma stávajících včetně změny charakteru závěrečného hodnocení, které nyní využívá objektivní strukturovaný přístup. Nemalá důležitost se přikládá i komunikaci a práci ve zdravotnickém týmu.

Simulační centrum za téměř jednu miliardu korun se nachází ve východní části areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Každé z pěti pater je zaměřené na zlepšování jiných dovedností – od přízemní simulace urgentního příjmu, přes výukové sály pro budoucí zubaře a speciálně upravené učebny pro týmovou výuku, až po reálně zařízené nemocniční prostředí. „Můj obor má celé jedno patro pro sebe. Jsou tam místnosti na otiskování, protetiku a samozřejmě spousta simulátorů. Oproti hodinám ve staré budově na Komenského náměstí je to nesrovnatelné,“ sdělila svůj dojem studentka druhého ročníku zubního lékařství Tereza Trojovská. Dramatické zásahy do struktury budovy již podle Petra Štourače očekávat nelze, výukové prostředí se však bude neustále vylepšovat.

Klíčová slova: simulační centrum, SIMU, simulátory, výuka, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.