14.04.2011 11:01


Matěj Feldek: Kroky fakulty jsou legitimní. Problémem je její přístup

Autor: Markéta Laryšová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

V posledních dnech probíhá na fakultě sociálních studií petiční akce proti skokovému zvýšení poplatků za studium. Případ rozdělil studenty i zaměstnance fakulty na dva tábory. A hlavně vyvolal kolem celé problematiky diskusi.

Skokové zvýšení poplatků. Autor: Markéta Laryšová

Původně to vypadalo jen na další z nových opatření fakulty. Zvýšení poplatků za studium ze čtrnácti na dvacet čtyři tisíc za semestr s platností od 1. září 2011. Mnozí studenti se tak ocitli v situaci, na kterou už nemohou reagovat. Právě změna pravidel během hry, ale i absence diskuse a přístup fakulty dovedly některé ze studentů k zorganizování petiční akce. 

„Nevadí nám poplatky ani jejich výše, ale způsob, jak o nich fakulta informovala. Pro mnohé pak může být nová částka likvidační,“ uvedl jeden ze členů petičního výboru Matěj Feldek.

 

Co je hlavním cílem petice a problémem, proti kterému bojujete?

Petice není proti poplatkům ani jejich výši, ale proti tomu, jakým způsobem je fakulta zavedla. To znamená skokově. A to z toho důvodu, že je těžké se tomu přizpůsobit. Naším cílem je odložení takového zvýšení. Druhým cílem je rozvést debatu, která kolem tohoto problému vůbec neproběhla.  Což se nám na druhou stranu daří.

 

Takže fakulta je v jednání s vámi vstřícná?
Myslím si, že v tomto není vůbec žádný problém. Vedení nám vychází vstříc, je korektní a když máme zájem s někým mluvit, tak s námi mluví. Samozřejmě to neznamená, že by chtěli ustupovat ze svých pozic. Ale určitě se nedá říct, že by nám házeli klacky pod nohy.

 

Co je podle vás nejslabší argument fakulty?
Nejhorší je celkový přístup k argumentaci. Považujeme ho za trochu laxní, protože vedení nepodpořilo svá stanoviska žádnou rozsáhlejší analýzou celé situace. Kdybych měl vypíchnout jednu věc, je to postoj, který obhajoval docent Dančák na setkání s akademickou obcí. Řekl, že jakékoliv opatření vedoucí ke snížení ztráty, je dobré opatření. Což nám přijde jako finanční kalkul a znevažování studenta jako osoby. To by se podle nás na univerzitě dít nemělo.

 

Argumentace fakulty určitě není nejpevnější, přeci jen ale má v něčem pravdu…
Kroky fakulty jsou určitě legitimní. Problém je celý přístup. Záměr oznámili a druhý den jej dali senátu ke schválení. Mimochodem senát tento návrh neschválil, a ačkoli je jeho hlas pouze poradní, vedení fakulty se jím vůbec nezabývá. To vnímáme jako nesprávné. Například informační mail o poplatcích byl odeslán všem studentům až na nátlak akademického senátu. Původně informace poslali jen ohrožené skupině. Údajně z důvodu nezahlcení systému informacemi.


Zveřejnění petice například na Facebooku ale také nebylo kdovíjak promyšlené a podepřené silnými argumenty a fakty.
To se nám úplně nepovedlo. Rád bych k tomu dodal, že už před tím probíhala určitá jednání jak s vedením fakulty, tak se senátory. Petici směřujeme k datu volby děkana a  potřebovali jsme sbírání hlasů spustit co nejrychleji, abychom měli co nejvíce podpisů a měli nějakou vyjednávací pozici.


Zejména zpočátku vznikla kolem poplatků víceznačná diskuse o celkovém chodu fakulty, která už neměla s konkrétním problémem tolik společného.  Jak se k takové situaci stavíte?
Jsme určitě rádi, protože jak už jsem říkal na začátku, rozvíjení debaty je jeden z našich cílů. A i kdybychom nedosáhli našeho primárního cíle, diskuse, které se kolem poplatků zvedly, akci v našich očích legitimizují.

 

Váš argument o změněných podmínkách hry je sám o sobě určitě hodně silný. Ale když se na to člověk podívá blíže, na bakalářském i magisterském stupni jsou k dispozici dva semestry navíc zdarma. Je to málo? Hodně?

 Tento prostor se nám určitě nejeví jako nedostatečný. A znovu říkám, že nejsme proti poplatkům, ani proti jejich výši. Jde tady o to, že na fakultě dosud fungovala nějaká praxe, kdy byly poplatky dlouhodobě zvyšovány o nepatrné částky. A s tímhle vědomím si někteří nastavili svoji dlouhodobou strategii. Každý student by měl mít určitou jistotu toho, že může studovat a nemusí se obávat, co dalšího fakulta přinese.

 

Termín „nastavení studjiní strategie“ užíváte rádi. Není jedinou správnou strategií vystudovat tak, jak mám?
Určitě. Základní cíl je dostudovat co nejrychleji. Na druhou stranu fakulta dává na začátku nějaké podmínky a už nemůže říkat, která studijní strategie je nebo není korektní.

 

Představu o tom, kolik je mezi postiženou skupinou řekněme nespravedlivě potrestaných a kolik těch, kteří vyloženě neplní studijní povinnosti, asi nemáte?
Taková analýza by se dělala hrozně těžko. A upřímně nám je to i celkem jedno. I kdyby mezi padesáti studenty bylo deset nespravedlivě potrestaných, stojí nám za to petici podporovat. Navíc, podle našich výpočtů fakulta na případných odchozích studentech ušetří mizivou částku. I proto si myslíme, že je lepší, aby zůstaly obě skupiny.


Co říkáte na studenty, kteří jsou také v rizikové skupině pro poplatky, ale petici nepodepsali?
To by byla spíše otázka na ně. Nám je jasné, že spousta lidí s námi nesouhlasí. Ale považujeme to za spíše pozitivní věc, protože svědčí o tom, že se nerozhodují podle toho, v jaké jsou osobní situaci.

 

Myslíte, že rozdíl v poplatcích je tak razantní, že by ovlivnil něčí rozhodování o průběhu studia?
Ano i ne. Myslíme si, že pro někoho částka dvacet čtyři tisíc není nic a pro někoho už těch čtrnáct tisíc je na hraně. A i v tom je podle nás určitá laxnost vedení, které přišlo s nejjednodušším možným řešením.

 

Pokud by fakulta odložila zvýšení poplatků o dva roky, snížila by tím účinek šokové terapie, kterou vedení argumentuje. Myslíte si, že by odložení mělo na odchod studentů vliv?
S tím nesouhlasíme. Jediný efekt, který by odložení mělo, je, že studenti za dva roky neodejdou. Ale  co se bude dít potom, tedy po zavedení poplatků, bude podle nás úplně stejné jako nyní.


Kolik je v petičním výboru poplatky ohrožených nebo už přímo platících studentů? To by vás mohlo v očích některých znevážit.
Přiznám se, že přesně nevím. Ale určitě mezi námi takoví jsou. Z vysokých hodnot univerzitních čísel vyplývá, že petici podepsali i studenti, které skokové zvýšení nezasáhne. Detailnější zpracování možná provedeme až před uzavřením sběru podpisů.

Klíčová slova: skokové zvýšení poplatků, petice, FSS, diskuse

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.