17.11.2020 19:04


Masarykova univerzita vychází učitelům při online výuce vstříc. Pomoci má i nová aplikace v IS

Autor: Jitka Uhnavá | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Přednášky a semináře se konají téměř výhradně prostřednictvím videokonferencí. I tak ale existuje řada možností, jak výuku kvalitně zprostředkovat. 

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Autor: Jitka UhnaváBrno – Masarykova univerzita (MUNI) zjednodušila studentům přístup k odkazům na online hodiny. V Informačním systému (IS) umožnila učitelům vkládat odkazy na připojení do konference tak, aby se zobrazovaly v aplikaci Kalendář. Propagace této novinky ale není příliš masivní.

Na univerzitním webu je možné najít spoustu tipů, jak distanční výuku zvládat. Nově mohou vyučující plánovat své přednášky přímo prostřednictvím IS. Stačí zadat odkaz na událost do aplikace Online výuka, která se nachází v Záznamníku učitele. Studenti se tak mohou snadněji připojit. Kromě toho se jim zde zobrazují i týmy, ve kterých jsou zapsáni.

Tento systém má usnadnit orientaci při distanční výuce. Mezi přednášejícími ale není příliš rozšířený. „Vůbec nevím, že taková možnost v ISu je. Odkaz na mé hodiny je pro studenty k dispozici v interaktivní osnově,“ říká lektor Fakulty sociálních studií Filip Johánek. „Nemyslím, že učitelé tuto aplikaci příliš používají. Připojujeme se do konferencí přes týmy nebo prostřednictvím odkazů, které nám pošlou emailem,“ komentuje studentka žurnalistiky Markéta Chotětická.

Pro online přenos poskytuje univerzita svým zaměstnancům několik platforem, které mohou při výuce použít. Podle rektora MUNI Martina Bareše není celouniverzitně doporučováno konkrétní řešení. Fakulty při volbě, zda budou preferovat jednotný typ, fungují nezávisle na sobě.

Bareš dále uvádí, že nejčastěji využívaný je software MS Teams, k němuž má škola zakoupené licence. „Tato platforma nabízí všem učitelům možnost vytvářet setkání nelimitovaná časem s horní hranicí 300-350 osob ve schůzce. Části zaměstnanců jsou přiděleny pokročilejší licence A3, které umožňují navýšení kapacity osob,“ říká rektor. „Ve svých hodinách tento software používám a jsem s ním velmi spokojen. Uvítal bych ale lepší kvalitu audia a videa,“ popisuje svou zkušenost vyučující Právnické fakulty Matěj Myška.

„Já tento systém nepoužívám, učím prostřednictvím aplikace Zoom,“ uvádí Johánek. „V minulém roce jsem si na tuto platformu zvykl a pro mé hodiny je dostatečná, proto ji používám dál,“ dodává. U této aplikace je mezi vyučujícími oblíbená především funkce Breakout rooms, která umožňuje rozdělení studentů na menší skupinky, čímž je umožněna diskuse. Platforma je také díky větší rozmanitosti funkcí často používaná například při zkouškách. Sdružení CESNET poskytuje Masarykově univerzitě určitý počet licencí, které vlastníkovi umožňují vysílat prostřednictvím Zoom po neomezenou dobu. O tyto licence učitelé mohou zažádat. Základní účet, kdy jsou schůzky omezeny na 40 minut, je k dispozici všem.

Komunikace se studenty je umožněna také prostřednictvím Google Meet. Přístup k tomuto softwaru je zajištěn pomocí univerzitního účtu přes IS. Mezi fakultami ale nejde o nejpoužívanější řešení.

Co se týče přístupu MUNI k distanční výuce, nemají dotazovaní učitelé výhrady. Podle nich vychází škola svým zaměstnancům vstříc v maximální možné míře.

V galerii najdete přiloženou tabulku, která porovnává bezplatné verze výše zmíněných softwarů.

Klíčová slova: online konference, online výuka, platformy, MUNI, IS

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.