10.11.2014 17:07


Masarykova univerzita v Brně zavede přijímací zkoušky z cizího jazyka

Autor: Marek Osouch | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Otázky v cizím jazyce budou už letos součástí přijímacích zkoušek na Masarykovu univerzitu v Brně. Anglické, francouzské, španělské nebo německé otázky budou muset absolvovat všichni uchazeči o studium, kteří se hlásí na fakulty, kde jsou součástí přijímacích zkoušek Testy studijních předpokladů. Od současných studentů se očekává, že dokážou číst literaturu v angličtině. 

Audio

    Názory vysokoškoláků na testování cizího jazyka v přijímacích zkouškách jsou různé.
         
    Autor: Marek Osouch

Brno – Nově se podmínkou pro studium na Masarykově univerzitě v Brně stanou od letošních přijímacích zkoušek také otázky v cizím jazyce. Týkat se bude uchazečů, kteří se hlásí na všechny fakulty s výjimkou fakulty sociálních studií a lékařské fakulty. Dvě zmíněné fakulty totiž nemají ve svých přijímacích zkouškách Testy studijních předpokladů, které si vytváří univerzita sama.

„Chceme tím dát jasný signál uchazečům, že je cizí jazyk jedním z důležitých parametrů. Jsme univerzita, která si chce vybírat své studenty, a není pro každého,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Součástí Testů studijních předpokladů bude šest otázek v cizím jazyce v oddílu kritického myšlení. Dalších devět otázek kritického myšlení bude v češtině. Uchazeči si budou moci vybrat mezi anglickým, německým, španělským a francouzským jazykem už při podávání přihlášky ke studiu. Ruštinu do nabídky podle Mikuláše Beka nezařadili z toho důvodu, že ji nepovažují za významnou pro vědeckou komunikaci. „Nijak nezpochybňuji, že je důležitá pro obchodní činnost,“ doplnil Bek.

Otázky v cizím jazyce se budou týkat studentů hlásících se do bakalářských a dlouhých magisterských oborů. „Naším cílem není testovat úroveň znalosti cizího jazyka, ale ověřit si, že uchazeč je schopen na otázky v cizím jazyce reagovat. Bez znalosti cizího jazyka se studenti na Masarykově univerzitě neobejdou,“ upřesnila prorektorka pro vzdělávací činnost Ivana Černá.

Se záměrem univerzity však nesouhlasí středoškolská učitelka angličtiny Jiřina Bártová. „Nemyslím si, že je tak zásadní, aby musely být přijímací zkoušky z cizího jazyka. Na některých oborech je jazyk potřeba hodně, někde ale zase už tolik ne. Opravdu to záleží na oboru,“ podotkla Bártová.

Mikuláš Bek prohlásil, že Čech, který nehovoří alespoň dvěma cizími jazyky, je ztracen. Znalost cizích jazyků je v České republice ve srovnání s Nizozemím nebo Skandinávií znatelně nižší,“ dodal. Záměrem je také podle ředitelky Centra jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě Hany Reichové do budoucna postupné navyšování obtížnosti výuky cizích jazyků. Dále by měli studenti absolvovat dva cizí jazyky při studiu.

V současnosti musí mít bakalářští studenti minimální jazykovou úroveň B1, což znamená, že se student umí orientovat v jednoduchém textu se základní odbornou terminologií, porozumí jednoduchému poslechu z oblasti studovaného oboru a umí krátce a stručně prezentovat svůj studijní obor. Absolventi magisterských oborů musí mít úroveň B2, u které se už vyžadují vyšší nároky v podobě schopnosti orientace v autentickém odborném textu, bezproblémové porozumění delším odborným textům pronášeným v normálním tempu nebo schoponost vést odborně zaměřenou diskuzi. Různé fakulty a obory nicméně mohou mít už nyní vyšší náročnost ve výuce cizích jazyků.  

Klíčová slova: přijímací zkoušky, univerzita, cizí jazyk

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.