18.04.2013 11:41


Local Decision Making: Myslieť globálne, konať lokálne I. časť

Autor: Eva Lalkovičová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Študenti siedmich európskych krajín sa stretli v Brne, aby pracovali na projekte, ktorý môže mať celospoločenský prínos. Program Local Decision Making je o aktívnom občianstve a občianskej spoločnosti. Napriek kultúrnym rozdielom sa ukázalo, že Európanov viac vecí spája, než rozdeľuje.

Kurz Local Decision Making sa zjavil v jarnej ponuke predmetov na Katedre politológie. Kvôli rôznorodosti jeho tém presahujúcich hranice jednej vednej disciplíny však dostali možnosť zúčastniť sa ho aj študenti z iných katedier. „K účasti v kurze som sa dostal vďaka ponuke v univerzitnom e-maile. Na sociológii som absolvoval podobne zameraný predmet a vedel som, že je to príležitosť doplniť si znalosti,“ hovorí študent sociológie Karel Ďásek. Tak ako pre mnohých iných, aj pre neho bola výzvou angličtina. „Na jazykovú prípravu naša fakulta nekladie veľký dôraz, účasť v kurze som bral ako veľkú výzvu,“ dodáva Ďásek.

Prvý týždeň kurzu sa niesol v znamení prednášok z oblastí politológie či ekonomiky a všeobecného prekonávania jazykových aj kultúrnych bariér. Komunikácia a práca so študentmi a pedagógmi zahraničných univerzít je dostatočnou inšpiráciou k osobnému aj študijnému rozvoju. Vidieť spôsob, akým holandský učiteľ využíva zážitkové metódy, je skvelou príležitosťou na zamyslenie sa nad výsostne teoretickými prednáškami na našej fakulte. Nik nedostal šancu na ostych či utiahnutosť, holandská otvorenosť sa stala každému z nás vlastnou, hoci iba na pár hodín. Na zoznámenie sa s budúcimi kolegami to však stačilo.

Nielen pre českých študentov je spolupráca so zahraničnými spolužiakmi prínosom. „Na začiatku boli študenti hlavne so svojimi spolužiakmi z rovnakej školy, spolupráca medzi tímami nebola takmer žiadna. Prešlo pár dní a z niektorých ľudí už sa stali kamaráti. "To sa mi páči najviac. Ľudia z cudzích krajín, ktorí sa predtým nepoznali, môžu vďaka technológiám ako facebook či twitter ostať priateľmi,“ myslí si pedagóg z Inholland University of Applied Sciences Neils Post. Podľa jeho slov je medzinárodná spolupráca na akademickej úrovni v dnešnej dobe kľúčová pre rozvoj demokracie.

Ako použiť teóriu v praxi

Účastníci seminára dostali minulý týždeň možnosť navštíviť napríklad radnicu v mestskej časti Brno-Bystrc či sídlo českého ombudsmana. Diskutovali o rozdieloch medzi českou a škótskou miestnou politikou či o tom, aké právomoci lokálnym autoritám chýbajú na to, aby mohli skutočne začať rozhodovať a svoje rozhodnutia sami uskutočňovať.

Študenti žurnalistiky sa naučili ako funguje mestský rozpočet a právomoci mestských poslancov, politológovia získali povedomie o podmienkach občianskeho aktivizmu v Rusku. Hlavný prínos pre študnetov tkvie podľa Nielsa Posta v tom, že sa mladí ľudia dostali k úplne novým informáciám, čo im pomôže v budúcej kariére. Súhlasí s ním aj fínska študentka Heta Jääskeläinen. „Chcela som nielen zlepšiť svoju angličtinu, ale tiež využiť možnosť spoznať čo najviac študentov z iných krajín. Je to perfektná skúsenosť. Za dva týždne som získala nové poznatky z rôznych oborov a hlavne som sa zlepšila v príprave prezentácií. Angličtina je tiež obrovské plus," pochvaľuje si program.

Tí, ktorých kurz zaujal, budú mať šancu prihlásiť sa doň zase o rok, a tak spolupracovať na finálnej fáze medzinárodného projektu. Lákadlom nemusí byť len splnenie si povinnosti absolvovania predmetu v angličtine. Local Decision Making je predovšetkým o tom, ako využiť teoretické znalosti z učebníc v reálnom svete, kde svojimi rozhodnutiami ovplyvňujeme viac, než len (ne)účasť na prednáškach.

 

Článek o Local Decision Making 2. část si můžete přečíst zde

Glosu o Local Decision Making najdete zde.

Anketu se zahraničními studenty najdete zde.

Klíčová slova: Local Decision Making, zahraničná spolupráca, zaujímavé predmety, katedra politológie, Erasmus

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.