13.03.2011 18:41


Ladislav Janíček: Rektor má dělat především manažerskou práci

Autor: Vanda Vrubelová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Má titul z Ostravy, Brna i Nottinghamu. Umí rusky a anglicky. Na Masarykově univerzitě působí od roku 2003 jako kvestor, zároveň zde už šestým rokem vyučuje. A letos kandiduje na rektora naší alma mater. Bude Ladislav Janíček příštím rektorem druhé největší univerzity v České republice?

Kvestor kandidující na rektorský post. Foto: Archiv Ladislava Janíčka.Kvestor Masarykovy univerzity se narodil 26. června 1964 v Kutné Hoře. Je tak nejmladším z pětice kandidátů na post rektora. Od roku 1990 působí na Vysokém učení technickém v Brně, od roku 2003 pak na Masarykově univerzitě. Potkat ho můžete na právnické a ekonomicko-správní fakultě. Dnes žije ve městě Rájec-Jestřebí. Podporu mu vyjádřili především akademici z přírodovědné fakulty, ale také z lékařské a pedagogické fakulty a fakulty sportovních studií.

Janíček naplno využívá svých znalostí o prostředí Masarykovy univerzity, které za osm let funkce kvestora získal. Hned na začátku svého programového prohlášení rozebírá poslední investice univerzity a situaci, v níž se nachází. 

Své programové prohlášení staví Janíček na dvou hlavních hodnotách. První je akademická svoboda, druhou pak akademická zodpovědnost. Po vzoru anglosaských univerzit  chce přinést decentralizaci, průhledné výkonové rozpočtování, jednoduchá pravidla řízení, úlevu v administraci a zeštíhlení centra. Jak sám píše, nechce objevovat již objevené. Všechny tyto principy podle něj vycházejí z předpokladu, že prvotním subjektem zájmu je student. 

Pro studenty jsou zásadní hlavně tyto body Janíčkova programu - prostupnost studia, přenositelnost kreditů a na to navazující možnost studenta utvářet si volbou předmětů optimální profil studia. Dále poradenství a podpora pro snižování studijní neúspěšnosti a zvyšování uplatnitelnosti absolventů. Také větší zapojení doktorandů do vyučování má zvýšit kvalitu studia.

Janíček dále zdůrazňuje svobodu fakult. Roli rektorátu bere primárně jako roli koordinační, slaďující zájmy fakult na univerzitní úrovni, nikoliv jako roli centrálně direktivně určující.  Svou pozici kvestora předkládá jako výhodu, díky níž by jako rektor zachoval nadhled a neutrálnost ke všem fakultám, přestože na některých působí jako vyučující. 

Klíčová slova: rektor, kvestor, rektorské volby, univerzitní volby, Ladislav Janíček

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.