28.04.2017 20:04


Kvôli bakalárskemu titulu vysokoškoláci trpieť nechcú. Získajú ho len dve tretiny študujúcich

Autor: Martina Paulenová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Absolventi vysokých škôl v Česku sa v posledných rokoch často stretávajú s problémom uplatniteľnosti na pracovnom trhu. Školské tituly, ktoré boli v minulosti výraznou pridanou hodnotou pre každého zamestnávateľa sa postupom času stali samozrejmosťou a na vysoké školy sa tak hlási čoraz viac ľudí. Nie všetci sa však k titulu prepracujú. Postupom času si niektorí uvedomia, že od štúdia čakali niečo iné, alebo ho jednoducho nezvládajú. Ľudia potom volia rôzne kariérne cesty.

Fakulta sociálních studií, na ktorú sa, tento rok už úspešne, dostala Hana Osifová. Autor: Martina Paulenová

Brno - Titul z vysokej školy je v dnešnej dobe považovaný za samozrejmosť pri hľadaní dlhodobej a dobre platenej práce. Aby študenti tento titul získali, často bez dlhšieho premýšľania nad zvoleným odborom, začnú študovať školu, ktorú po čase nevedia alebo nechcú dokončiť. Po predčasnom ukončení štúdia si tak musia nájsť iný spôsob, ako sa v budúcnosti uplatniť.

Hana Osifová v devätnástich rokoch nastúpila na Filozofickú fakultu Masarykovej univerzity v Brne, kde študovala angličtinu a taliančinu. “Bol to pre mňa záchranný odbor, ale aj tak som dúfala, že ma bude baviť,” spomína na začiatok štúdia dnes už pracujúca Osifová. Hlásila sa na žurnalistiku, kam ju kvôli požadovanej výške percentilu z prijímacích skúšok nezobrali. “Moje rozhodnutie bolo postavené len na tom, že mám rada jazyky a potrebujem ísť na vysokú školu, len preto aby som ju mala” dodáva.

Podľa štatistík ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy ukončilo bakalárske štúdium na Filozofickej fakulte 65 percent zo študentov zapísaných v roku 2013. Z toho vyplýva, že takmer štyristo študentov školu opustilo ešte pred získaním titulu z trojročného štúdia. Nie je to však len prípad týkajúci sa študentov humanitných vied, ešte väčšie percento ľudí zanechalo štúdium na Prírodovedeckej fakulte tej istej univerzity.

Tam mikrobiológiu študovala dvadsaťročná Terézia Poljaková, ktorá dnes na polovičný úväzok pracuje v reštaurácii a zvyšok voľného času venuje tvorbe portfólia. O rok sa totiž chce hlásiť na vysokú školu umeleckú. “Odišla som, lebo ma škola ubíjala. Mala som z nej depresie a v jednu chvíľu som si uvedomila, že mi za to ten titul nestojí,” osvetľuje situáciu Poljaková. Rok, ktorý získala odchodom zo školy, chce využiť na prípravu k prijímacím skúškam na iný odbor. “Chcem ďalej študovať, ale len odbor, v ktorom sama vidím zmysel,” vysvetľuje.

Do prednáškových miestností sa chce vrátiť aj Hana Osifová, tento krát už podľa pôvodného plánu na žurnalistiku. “Určite chcem doštudovať a nie len bakalára. Bolo dobré, že som odišla hneď po prvom semestri, ušetrila som tak roky, ktoré teraz môžem využiť na zmysluplnejšie štúdium, ako bolo to predtým,” premýšľa o budúcnosti Osifová. Tento krát však miesto kombinácie žurnalistiky s psychológiou zvolila európske štúdiá.

Obe bývalé študentky pracujú, Poljaková v reštaurácii a Osifová v obchode s golfovými potrebami. Na otázku, či im hľadanie práce kvôli odchodu zo školy robilo problém rozhodne odpovedajú nie. “Moje miesto mi majiteľka obchodu ponúkla dokonca sama,” hovorí o novej práci bývalá študentka jazykov. Novonadobudnutý voľný čas využívajú aj na dobrovoľnícku činnosť, Osifová pôsobí v neziskovej organizácií a Poljaková momentálne hľadá spolok, v ktorom by si mohla vyskúšať prácu grafičky. “Myslím si, že je to užitočná vedomosť, najmä keď chcem v budúcnosti študovať umenie,” zdôvodňuje rozhodnutie bývalá študentka mikrobiológie.

Klíčová slova: prijímačky, titul, univerzita, kariéra

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.