27.03.2011 19:50


Kvalitní zdroje informací se dají najít nejen v knihách, učí knihovna

Autor: Zuzana Moravcová | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

Cyklus přednášek o elektronických informačních zdrojích si na jarní semestr připravili pracovníci knihovny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Studenti, kteří se chtějí zdokonalit v práci se zdroji a informacemi, se na přednášky stále mohou přihlásit.

Články z odborných tištěných časopisů mohou studenti najít i v elektronických databázích. Foto: Zuzana Moravcová.Brno – Zadání je jasné – napsat desetistránkovou seminární práci na určité téma. Datum odevzdání se blíží, studenti jdou proto hledat informace do knihovny. První student neví, co hledá. Druhý ví, co hledá, ale neví, kde to hledat. Třetí ví, co hledá, a dokonce i kde to hledat, ale nemůže to najít. Po hodině zadávání klíčových slov do elektronických databází a prohledávání různých odborných knih se všichni tři zvednou a jdou pryč. Aniž by našli, co potřebovali. Příště ale mohou být úspěšnější. Pro zájemce, kteří by se rádi zdokonalili v práci s informacemi, si knihovníci a knihovnice z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS) připravili na březen a duben sérii přednášek o elektronických informačních zdrojích.

„Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou bohaté databáze zdrojů odborných informací z elektronických časopisů a knih. Dá se k nim dostat odkudkoliv, kde je připojení k internetu,“ vysvětlila pojem jedna z organizátorek přednášek Nikola Dynybylová.

Úvod každé přednášky je stejný. Studenti se seznámí s pojmem EIZ a naučí se aktivovat vzdálený přístup, který jim umožní dostat se do EIZ z jakéhokoliv počítače. Zbytek přednášky se zaměřuje na jedno téma. Probírá se jedna konkrétní databáze, citování a citační softwary, autorská práva a dalších užitečné věci, které mohou studentům práci s EIZ usnadnit. „Akce se konají v počítačové studovně, účastníci si tedy mohou všechno ihned vyzkoušet,“ poukázala na praktičnost kurzů Dynybylová. 

V jarním semestru připravili pracovníci knihovny jedenáct přednášek. Na sedm z nich se studenti mohou prostřednictvím Informačního systému Masarykovy univerzity stále přihlásit. I přes to, že se přednášky o EIZ v knihovně nekonají poprvé, pořád je o ně zájem. „Orientace v elektronických zdrojích a znalost práce s informacemi se mi hodí při psaní bakalářské práce,“ vysvětlila studentka FSS Martina Pelcová důvod, proč se na akci přihlásila.

Kurzy ovšem nejsou určeny jen pro ty, kdo právě píší diplomovou práci. „EIZ jsou obrovským zdrojem profesionálních informací. Jsou tedy vhodné pro studenty všech ročníků, kteří se chtějí naučit získávat kvalitní a prověřené informace,“ uvedla Dynybylová. Přednáška studentům osvětlí základy vyhledávání v konkrétních databázích nebo jim pomůže orientovat se v probraném tématu. Zda budou získané znalosti využívat a rozvíjet, už ale záleží pouze na nich.

„Na akci knihovny jsem byla poprvé. Zažila jsem podnětnou hodinku plnou tipů, jak si usnadnit práci a jak hledat efektivněji. Rozhodla jsem se jít i na další přednášky, protože se chci zorientovat v databázích, se kterými jsem dosud příliš nepracovala. A taky se chci přinutit vstát brzy ráno, zůstat v knihovně a psát bakalářku,“ dodala Pelcová.

Přednášky v knihovně vedou Nikola Dynybylová, Martin Krčál a Jan Kříž. Organizátoři by chtěli akci zopakovat opět na podzim. Kurzy se budou lišit především tematicky. Pracovníci knihovny by se chtěli zaměřit hlavně na databáze, které nebyly zařazeny do jarního semestru.

Více informací na stránkách knihovny FSS.

Přehled přednášek, na které se lze přihlásit

31. 3. - 08:00 - Odborné zdroje zdarma a legálně na internetu aneb Open Acces

05. 4. - 10:00 - Jak dostudovat bez nálepky plagiátora I: Co si můžu dovolit k vlastním i cizím materiálům

07. 4. - 10:00 - Jediný a jedinečný Sage

12. 4. - 10:00 - Jak dostudovat bez nálepky plagiátora II: Citování a citační software

14. 4. - 10:00 - Jak si usnadnit studium s webovými nástroji

19. 4. - 10:00 - Databáze ProQuest v novém kabátě

21. 4. - 10:00 - Odborné časopisy a článkové databáze aneb odbornou práci jedině s kvalitními zdroji

Klíčová slova: fakulta sociálních studií, knihovna, elektronické informační zdroje, studenti

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.