06.03.2013 08:23


Které studium je lepší: kombinované nebo prezenční?

Autor: Zuzana Tomášková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Studentský servis

V maturitním ročníku čelí studenti volbě, zda jít pracovat, nebo se dále vzdělávat na vyšší odborné či vysoké škole. Pokud si vyberou cestu dalšího vzdělávání, stojí před otázkou prezenčního, nebo kombinovaného studia. Přestože je pro čerstvé maturanty prezenční forma studia běžnější, najdou se i tací, kteří se rozhodnou studovat vysněný obor kombinovaně. Co je k tomu vede? A jaké jsou výhody a nevýhody obou forem studia? Pojďme se na ně podívat zblízka.

Podle údajů v informačním systému Masarykovy univerzity studuje v prezenční formě studia bezmála třicet tisíc studentů. V kombinované formě jich je pak skoro devět tisíc. Prezenční studium si vybírají nejčastěji mladí lidé, kteří nemusí nebo zatím nechtějí pracovat. Náklady na život běžného vysokoškoláka jsou však vysoké a není možné je všechny pokrýt výdělky z brigád. Proto mnoho studentů spoléhá na finanční podporu rodičů. „Kvůli finanční zátěži jsem si zvolila studium na vysoké škole v blízkosti bydliště, takže aspoň ušetřím za koleje. Moje výdaje se ale i tak pohybují okolo čtyř tisíc. A to nepočítám peníze na kulturu a jiné akce,“ řekla studentka financí Jana Vítková.

Kombinovaná forma studia je kvůli větší časové flexibilitě vhodná pro ženy na mateřské, zaměstnance zvyšující si kvalifikaci nebo studenty, kteří chtějí studovat dva a více oborů současně. Velkou skupinu posluchačů přednášek kombinované formy studia tvoří také pracující studenti, kteří chtějí mít zároveň titul a praxi. Student kombinované formy oboru management Petr Uhřík řekl: „Spojení dálkového studia podnikového managementu a ekonomiky mi přišlo jako nejlepší volba vzhledem k tomu, že už podnikám. Do budoucna mám velkou výhodu oproti prezenčním studentům, protože budu mít jak praxi v managementu, tak vystudovanou vysokou školu.“

Na studiu prezenčního studia vysokoškoláci oceňují možnost utvořit si rozvrh podle sebe, velkou nabídku mimoškolních aktivit a stáží, pravidelné setkávání se spolužáky i snazší osobní kontakt s vyučujícími. K radostem denního studia patří i možnost užít si relativně bezstarostná studentská léta a využívat slevy pro studující. Nevýhodou je povinná docházka na některé předměty a semináře, v nichž může dlouhá absence znamenat i opakování předmětu. Studentům některých oborů často chybí provázání nabytých informací s praxí. Podobně to vidí i studentka  daní a účetnictví Andrea Chlupová. „Nejsem příliš nadšená z neustálého biflování teorie. Nevím, proč se mám učit historii peněz, když pak v reálu nedokážu vyplnit daňové přiznání,“ dodala.

Výhodou kombinované formy studia je, že bloky přednášek probíhají na jednotlivých fakultách jedenkrát až dvakrát do měsíce, nejčastěji o víkendu. Záleží na studentovi, zda na kurzy poctivě dojíždí, nebo se raději spolehne na samostudium. Nevýhodou je naopak vyšší náročnost studia ohledně domácí přípravy. Studenti mají navíc i horší přístup k informacím při psaní seminárních prací. „Studenti jsou v kombinovaném studiu nuceni neustále dělat domácí úkoly, odevzdávat několik kratších seminárních prací měsíčně, protože vedoucí kurzu jsou nejspíš přesvědčeni o tom, že kromě případného zaměstnání nemají nic jiného na práci,“ doplnila studentka kombinované formy žurnalistiky Michaela Nesvadbová. Kombinovaní studenti rovněž automaticky přicházejí o jednu ze zásadních výhod prezenčních studentů – o slevy na jízdné a stravu či o ISIC kartu.

Náročnost u zkoušek však u obou forem studia zůstává zhruba stejná. Záleží pouze na vyučujícím, zda při zkoušení či písemných testech zohlední kombinovanou formu studia a vysokoškolákům něco odpustí. Po ukončení vysoké školy pak podle personalistky Gabriely Tiché nehraje při posuzování uchazečů o zaměstnání roli, jestli absolvent studoval prezenčně, nebo dálkově, pokud obětoval část svého volného času i ve prospěch praxe či zaměstnání. Manažer personální agentury Marek Felkl k tomu dodal: „Pokud absolventi nemohou nabídnout praxi, hodnotí se kvalita vzdělání, respektive kvalita školy. Avšak největší devízou je znalost jednoho nebo více jazyků. Při velmi dobré znalosti se dá udělat ústupek i při nedosaženém vzdělání nebo praxi.“

Klíčová slova: kombinované studium, prezenční studium, student, výhody, nevýhody, praxe

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.