23.03.2011 09:21


Kandidáti na rektora čelili profesním i osobním otázkám

Autor: Martina Němečková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Setkání kandidátů, vyjádření jejich programových prohlášení a živá diskuze. Tak by se dala popsat událost, která vzešla z iniciativy malých fakultních senátů. Akce se konala 22. března v aule kampusu. Zúčastnilo se jí osm akademických senátů jednotlivých fakult. Debata trvala čtyři hodiny a kandidáti v ní mohli téměř naposledy ukázat své schopnosti.

Přehrát audio

Audio

Autor: Martina Němečková

Pokorný postoj Petra Dvořáka Foto:Martina NěmečkováBrno — Oficiální zahájení diskuze bylo stanoveno na čtvrtou hodinu odpolední, ale začalo se později. Uvedení akce se ujal předseda Akademického senátu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MU) Martin Bareš. „Děkuji všem kandidátům, že přijali pozvání na tuto neoficiální debatu,“ začal Bareš. Po krátkém úvodu se držela symbolická minuta ticha za Bohumila Fišera, profesora z Lékařské fakulty MU a bývalého ministra zdravotnictví. „Tímto bych chtěl vzpomenout na pana profesora Fišera, který včera zemřel. Povstaňme a uctěme jeho památku,“ poprosil Bareš.

Bareš vymezil časové úseky pro jednotlivé kandidáty a vyjmenoval, v jakém pořadí budou vystupovat. První se v deseti minutách představil Mikuláš Bek, prorektor pro vnější vztahy. „Nechci tady představovat zhuštěné resumé svého programu, který už všichni znají,“ řekl Bek. I přes toto prohlášení se u programu na okamžik zastavil. Nakonec si Bek neodpustil vtip o tom, jak se jeho známý, bývalý děkan, podepisoval na smlouvy „Váš sluha a pán“. Podle Beka to má symbolickou výpovědní hodnotu o tom, jaké má rektor nebo děkan postavení vůči své fakultě či univerzitě.

Po výstupu prorektora dal moderátor diskuze pokyn k jejímu zahájení. Když nikdo dlouho nezvedal ruku, upozornil Bareš, že další diskuze se může konat třeba až za osm let. První se osmělil Karel Pančocha, který je členem Akademického senátu Pedagogické fakulty MU. Otázka směřovala na financování studentů z rozpočtu. Pančochu zajímalo, co chce Bek dělat se stále se snižujícím státním příspěvkem na studenta. Poté se zeptal kandidáta na názor na poplatky za studium.

Druhým přednášejícím byl Petr Dvořák, který výstup začal vyjmenováním mnoha titulů a zásluh. Na závěr výčtu poznamenal: „Pokud by chtěl někdo vědět víc o mém profesním životě, ať se neváhá zeptat nebo mi napsat mailem.“ Jeho prezentace, která tvořila menší díl vyhrazených deseti minut, měla oproti jeho sokům jednoduchý obsah. „Učme studenty tak, aby byli lepší než my,“ hlásá hned první věta v prezentaci. Všechna hesla vysvětluje a doprovází živou gestikulací. Hesel je celkem pět a všechna mají podobný charakter. Otázky v diskuzi se věnují hlavně tématu CEITECU (projekt výstavby středoevropského vědecko-výzkumného centra).

Aula Lékařské fakulty MU. Foto: Martina NěmečkováModerátor diskuze Martin Bareš předává uvádění do rukou Petra Vašiny z Akademického senátu Přírodovědecké fakulty MU. Vašina je později vystřídán Vítem Hlouškem z FSS. Hloušek uvede před publikum Ivana Holoubka, který představí základní teze svého programu, ve kterém dává důraz na úctu, respekt a slušnost ve vztahu student - učitel.

Otázky kladené na Ivana Holoubka mají zprvu osobní charakter. Akademičtí senátoři se ptají, jestli si nemyslí, že by mu jeho působení v KSČM před rokem 1989 a následné členství v ODS mohlo uškodit. „Handicap to může být. Když jsem v roce 1989 z KSČM vystupoval, dal jsem si takový vnitřní cíl, že lidé jako já by v politice neměli minimálně deset let být. Vydržel jsem to dvacet let a je teď na mně, jestli jsem za těch dvacet let dokázal něco, co by se z pohledu manažerského dalo využít.  Navíc z ODS jsem vystoupil kvůli své kandidatuře na rektora,“ odpověděl Holoubek.  

Po Holoubkově debatním bloku nastala krátká pauza a na řadu přišel Jiří Zlatuška, děkan Fakulty informatiky MU. Představil prioritní body svého programu. Jako poslední kandidát za mluvícím pultem stál Ladislav Janíček, jehož energický projev a interaktivní prezentace byly tečkou po téměř čtyřhodinovém debatování.  Janíček přišel s vizí Masarykovy univerzity jako „druhé největší, ale nejkvalitnější“. Když čas dvaceti minut debatního bloku s Ladislavem Janíčkem pominul, sál se začal vylidňovat.

„Debata byla určitě přínosná. Pokud však neznáte poměry na univerzitě a programy jednotlivých uchazečů, je zbytečné tuto diskuzi absolvovat. Proto si myslím, že se jí účastnilo tak málo studentů. Pro zástupce akademických senátů to ovšem bylo přínosné. I když sami rektora nevolí, chtějí mít o dění  na univerzitě a o záměrech možného budoucího rektora jasno,“ komentoval debatu s malou účastí bývalý člen Akademického senátu Ekonomicko-správní fakulty MU František Churý.

Volba rektora se bude konat 18. dubna v aule Právnické fakulty MU. Rozhodovat o tom, kdo se stane příštím lídrem univerzity, bude Akademický senát Masarykovy univerzity, takzvaný velký.

Klíčová slova: univerzitní volby, rektor, kandidáti, debata, programové prohlášení

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.