15.03.2011 13:09


Jiří Zlatuška: Masarykova univerzita má být moderní a dynamická

Autor: Martina Němečková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Univerzita

Bývalý rektor, bývalý senátor a stávající děkan fakulty informatiky. Těmito a dalšími funkcemi se může pochlubit rodilý Brňan Jiří Zlatuška, který se znovu zkouší dostat do čela Masarykovy univerzity (MU).

Jiří ZlatuškaJiří Zlatuška se narodil 15. září 1957 v Brně. Jeho otec byl vysokoškolský profesor latiny na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, matka byla středoškolskou učitelkou, později ředitelkou střední knihkupecké školy. I přes humanitní zaměření svých rodičů Zlatuška vychodil přírodovědnou větev na Gymnáziu kpt. Jaroše v Brně a následně vystudoval obor Matematická informatika a teoretická kybernetika na Přírodovědecké fakultě MU. Dnes tento kandidát na rektora vyučuje na fakultě informatiky.

Nominace si vysloužil od navrhovatelů ze všech fakult, vyjma fakulty sociálních studií a fakulty sportovních studií. Má zkušenosti s vedením univerzity už ze svých dvou funkčních období, a to v letech 1998-2004. Do bojů o znovuzvolení jde s dlouhým a propracovaným programem.

Ve svém programu nejdříve shrnuje podstatné záměry, které se chce pokusit za jedno funkční období zvládnout. Jako nejdůležitější vidí udržení samosprávného charakteru univerzity, rozvoj naší alma mater jako integrovaného celku složeného z fakult, zvýšení ekonomické efektivity a zabránění možného tunelování, předcházení studijní  neúspěšnosti, rozvoj výzkumné činnosti a netolerování neetických praktik uvnitř univerzity.

Body programu dále rozvádí, přičemž v konečném výsledku vychází, že Jiří Zlatuška si do budoucna představuje Masarykovu univerzitu jako školu srovnatelnou podmínkami a praxí se světovými univerzitami, jako školu konkurenceschopnou a dynamickou.

Klíčová slova: univerzitní volby, rektor, fakulta informatiky, Jiří Zlatuška

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.