14.12.2020 21:13


Je otázkou, či je indická spoločnosť pripravená na reformy, hovorí indológ Zdeněk Štipl

Autor: Lucia Zubková | Kurz: Online Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Veľká krajina, o ktorej z českých médií príliš nepočuť. India bojuje s pandémiou koronavírusu a v posledných týždňoch aj s protestami farmárov. Podľa odborníka na Indiu Zdeňka Štipla však India hľadá svoje miesto medzi konzervativizmom a modernitou a to je jej najväčší boj. 

 Zdeněk Štipl Autor: Archív  Zdeněk Štipl

Brno - Stabilná demokracia, ktorá nie je pre české média až tak zaujímavá. Zdeněk Štipl z Ústavu ázijských štúdií na Karlovej univerzite v rozhovore rozpráva o protestoch farmárov v Indii, nezreformovanom poľnohospodárstve či praktikách opozície. „Na jednej strane, množstvo ľudí tu žije na vidieku a pod hranicou chudoby, na strane druhej Indovia plánujú preskúmať Mars,“ opisuje Štipl krajinu, ktorej kultúru a jazyk študuje.

Čo je príčinou súčasných protestov v Indii? 

India bola, a stále je, poľnohospodársky štát, pre takmer polovicu obyvateľstva je to jediný spôsob obživy. Na druhej strane však poľnohospodárstvo negeneruje až toľko príjmov pre štát, čo sa odráža aj na grafe hrubého domáceho produktu, hlavným zdrojom sú v Indii služby. Už na začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia musela India, ktorej hospodárstvo bolo do tej doby socialisticky orientované, pristúpiť k viacerým ekonomickým reformám. Týkali sa mnohých hospodárskych oblastí, pustili do zeme západný kapitál, liberalizovali trh, zahájili súkromné podnikanie a naštartovali zrod početnej, a dnes už aj vplyvnej, indickej strednej triedy. To, čo však zostalo nedotknuté, je práve indické poľnohospodárstvo, k čomu pristúpila vláda teraz. 

Má to nejakú súvislosť s indickou minulosťou?

Veľká Británia bola 150 rokov kolonizátorom Indie, za jej vlády bolo v Indii niekoľko hladomorov. Posledný veľký hladomor bol počas druhej svetovej vojny. Počas svojho koloniálneho panovania Veľká Británia zničila niekoľko priemyslových odvetví, ktoré boli pre indickú ekonomiku tradičné a po storočia generovali nemalé zisky, napríklad textilný priemysel. Po odchode Veľkej Británie sa v Indii rozhodli, že nič podobné  sa nesmie zopakovať, preto mnohé poľnohospodárske reformy, ku ktorým India pristúpila v pätdesiatych a šesťdesiatych rokoch a mali za cieľ urobiť hospodársky sebestačnou. V sedemdesiatych rokoch sa im to podarilo a podobný hladomor, ako ten v roku 1943, sa už nikdy nezopakoval. Aj napriek tomu, že indická vladá v deväťdesiatých rokoch minulého storočia dovolila západnému kapitálu podieľať sa na jej priemysle, poľnohospodárstvo ostalo nedotknuté. Až súčasná vláda prijala dokonca tri zákony, ktoré majú liberalizovať aj sektor poľnohospodárstva. 

Prečo sú tieto zákony problémom? 

Výklad týchto zákonov sa šíri šepkaním, čo je pri podobne kontroverzných zákonoch zvykom. Takisto býva zvykom, že sa takýchto zákonov chytí opozícia vo viere, že na tom nazbiera nejaké politické body. Väčšina týchto farmárov, ktorí zablokovali Dilí, pochádza zo zväzového štátu Pandžáb, kde je v súčasnej dobe pri moci opozičná strana, Indický národný kongres. Väčšinou sa práve medzi týmito farmármi šíria dezinformácie, preto mohli zákony pochopiť aj inak. Indický farmár je navyše konzervatívny duch, ktorý sa obáva akýchkoľvek zmien, ktoré môžu jeho krehkú existenciu ohroziť - ako keby nestačilo, že je každoročne ohrozovaná vrtkavými monzúnmi, na ktorých je akákoľvek úroda závislá. Každý pokus o reformy v polnohospodárstve je tak v Indii sprevádzaný protestami. 

Mohli by nové zákony farmárom pomôcť? 

Vláda sa snaží vysvetliť kontext týchto zákonov. Pre samotných farmárov môžu byť tieto zákony výhodou. Je to pokus zaviesť do indického poľnohospodárstva trhové mechanizmy. Každý indický farmár je závislý na klimatických podmienkach. Aby farmár prežil v prípade zlého obdobia, štát mu garantuje, že aj malé množstvo, ktoré vypestuje, bude od neho odkúpený za určitú cenu, ktorá neklesne. Zároveň tento farmár nemôže odviezť svoj produkt do iného štátu a predať ho tam. Musí ho predať na mieste, kde produkt vytvára, za minimálnu, štátom nariadenú cenu. Reforma práve mení tento stav, umožní farmárom zarobiť si viac, či podporiť svojho podnikateľského ducha. Na druhej strane to však predstavuje riziko, že sa mu nemusí dariť. Tým, že sa vláda doteraz nepokúšala nejaké nariadenia do poľnohospodárstva priniesť, nemali farmári motiváciu riskovať a pestovať aj niečo iné, keďže štát od nich všetko odkúpil. Reformy ako také sú z môjho pohľadu liberalizujúceho sa trhového prostredia v Indii úplne v poriadku. Otázkou samozrejme zostáva, či je na ne India, jej poľnohospodárstvo a tí, ktorí ho tvoria, dostatočne pripravení. 

Čoho sa títo farmári boja? 

Myslím si, že pravdepodobne uverili opozícií, ktorá tvrdí, že práve tieto zákony majú pomôcť iba veľkým korporátom. Súčasná vládna strana Bharatiya Janata Party je pravicová a nacionalistická, aj napriek tomu, že v Indii sa celkom strany nedajú deliť na pravicu a ľavicu. 

Sú protesty v Indii časté? 

India je funkčná demokracia, takže protesty sú tam časté. Minulý rok sa konali protesty proti Modiho (súčasný indický premiér pozn. red.) vláde kvôli nariadeniam týkajúcich sa štátneho občianstva pre migrantov z okolitých štátov, napríklad z Bangladéša. Vtedy boli protesty oveľa masovejšie, pretože sa týkali utečencov, ktorí môžu nadobudnúť štátne občianstvo. Dostať občianstvo im bude umožnené, avšak pod podmienkou, že budú iného vierovyznania než islamského. V prípade, že sa vytiahne nejaká téma, ktorá je spojená s náboženstvom, spoločnosť spozornie, pretože India je sekulárny štát. 

S čím bojuje súčasná India? 

Indická spoločnosť sa nachádza na hranici medzi moderným svetom a konzervativizmom. Čiastočne žije vo svete archaických tradícií, ktoré sú ale vtiahnuté do diania 21. storočia. Na jednej strane, množstvo ľudí tu žije na vidieku a pod hranicou chudoby, na strane druhej Indovia plánujú preskúmať Mars. Stále hľadajú rovnováhu. 

Klíčová slova: India, farmari, polnohospodarstvo, protesty, Azia

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.